Drop´pin

Čo je Drop´pin?

Drop´pin ponúka priestor na šírenie príležitostí pre mladých v Európe. Snaží sa o posilnenie zručností a  pracovnej uplatniteľnosti mladých ľudí v Európe,  o preklenutie nesúladu medzi vzdelávaním a prvou prácou.

Drop´pin spája súkromné a verejné organizácie, ktoré pracujú na zmiernení nezamestnanosti mladých.

Drop´pin pracuje v dvoch úrovniach:

  • spájanie mladých ľudí s možnosťami vzdelávania a odbornej prípravy na pracovisku
  • spájanie organizácií navzájom

Cieľ je však rovnaký - zmobilizovať a zrealizovať všetky nápady a zdroje na pomoc znižovaniu nezamestnanosti mladých v Európe.

 

Čaká Vás vstup na trh práce?

Objavte cesty k zlepšeniu vašej uplatniteľnosti na trhu práce a spoznajte inštitúcie, ktoré chcú investovať do mladých ľudí, ako ste vy.

Stáže, podnikanie, odborné vedenie, podpora mobility, dobrovoľnícka práca…..

Získajte cenné rady a informácie a pýtajte sa na to, čo vás zaujíma na #DroppinGoFar podujatiach.

Učte sa od iných mladých Európanov a zdieľajte s nimi svoje skúsenosti v diskusných skupinách.

 

Registrujte sa na https://ec.europa.eu/eures/droppin