EURES na festivale Pohoda 2017

Aj tento rok nás v dňoch 6.-8. júla nájdete na festivale Pohoda 2017!

Zodpovieme Vám otázky týkajúce sa životných a pracovných podmienok v krajinách EÚ, EHP a Švajčiarska.
Ak si hľadáte prácu v zahraničí, vysvetlíme Vám ako sa orientovať v databáze voľných pracovných miest na stránke www.eures.sk. 
V prípade, že už ste rozhodnutí za prácou vycestovať, poradíme vám na čo všetko by ste nemali zabudnúť pred odchodom do zahraničia a po návrate na Slovensko. 
Pre súťaživé typy sme pripravili možnosť zapojiť sa do vedomostných kvízov týkajúcich sa Európskej únie. Výhercu vždy na konci dňa odmeníme balíčkom propagačných predmetov EURES. Zlosovanie prebehne každý deň o 17 hod. v stánku EURES Slovensko.

 

 

Účasť siete EURES na podujatí je financovaná z Európskeho sociálneho fondu, v rámci Národného projektu „Spoločne hľadáme prácu“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, kód ITMS 312031D003.