Aktuálne výberové pohovory

 

Krajina

 

Zamestnávateľ

 

Termín

 

Miesto

 

Ponúkané prac. pozície

 

Kontaktná osoba

 

   

    ČR

 

 

SULCO Automotive Group s.r.o.

 

 

24.01.2018

o 10:00 hod.

 

ÚPSVR Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5, 7. posch., Klub práce č.dv. 191

 

 

Operátor výroby, kontrolór kvality, CNC operátor

 

 

Bc. Mária Bačová, maria.bacova@upsvr.gov.sk

tel.č.: 057/24 45 280

 

 

     ČR

 

SULCO Automotive Group s.r.o.

 

24.01.2018

o 13:00 hod.

ÚPSVR Humenné,

Kukorelliho 1, Klub práce, prízemie, č.dv. 12

 

Operátor výroby, kontrolór kvality, CNC operátor

 

Mgr. Miroslava Hiľovská, miroslava.hilovska@upsvr.gov.sk  tel. č.: 057/24 40 170