Kam po strednej, Kam na vysokú - RoadShow

Jobfair Kam po strednej - RoadShow je modernou prezentačnou výstavou pre končiacich žiakov stredných škôl, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere zamestnania. Podujatie organizuje Národné kariérne centrum v 5-tich krajských mestách a v mestách  Žilina, Prešov a Košice bude EURES Slovensko pri tom!

Chcete vedieť viac?

Kliknite na http://narodnekariernecentrum.sk/kam-po-strednej/.

 

Kam na vysokú je prezentačná výstava pomaturitného a celoživotného vzdelávania určená pre končiacich študentov stredných škôl. Vysoké školy môžu návštevníkom výstavy prezentovať svoje študijné odbory a informovať žiakov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia sa v praxi. Medzi vystavovateľov patria slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie.

 

Stánok siete EURES Slovensko nájdete na tomto podujatí v mestách:

ŽILINA  1.2.2018 v hoteli Slovakia

PREŠOV  7.2.2018 na SSŠ Ľ. Podjavorinskej

KOŠICE  8.2.2018 v Dome techniky

 

 Organizátor podujatia: NAKAC