Maďarský deň 2018

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno a sieť EURES Vás pozýva na 

MAĎARSKÝ DEŇ 2018 (Burza práce a informácií),

ktorý sa uskutoční dňa 22.marca 2018 v čase od 9,00 hod. do 13,00 hod. v priestoroch Univerzity J. Selyeho v Komárne (Konferenčné centrum, Hradná 2, Komárno).

Burza práce a informácií je zameraná na poskytovanie informácií o životných a pracovných podmienkach v Maďarsku, možnostiach prihraničného trhu práce. Je určená občanom hľadajúcim si zamestnanie v Maďarsku, ako aj študentom stredných a vysokých škôl pri voľbe budúceho povolania. Na podujatí sa budú prezentovať zamestnávatelia, personálne agentúry a sieť EURES.

 

Aktivita sa koná v rámci podaktivity 2.2. Národného projektu Spoločne hľadáme prácu. Národný projekt Spoločne hľadáme prácu sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.