Industry Finland

INDUSTRY FINLAND

12.4.2018, 10.00-15.00 (SEČ) / Online burza práce

Industry Finland je online burza práce, ktorá prebieha na platforme European Job Days - https://www.europeanjobdays.eu. Cieľom tohto podujatia je sprostredkovať kontakt medzi záujemcami o prácu a fínskymi zamestnávateľmi v oblasti kovopriemyslu, stavebníctva a informačných a komunikačných technológií.

Registrovať sa môžete na: https://www.europeanjobdays.eu/en/events/industry-finland. Po registrácii si môžete na platformu nahrať váš životopis a skontaktovať sa tak s prítomnými zamestnávateľmi. Platforma umožňuje taktiež absolvovať online rozhovory medzi uchádzačmi a zamestnávateľmi.

Inštruktážne video pre registráciu uchádzačov

Viac informácií ako aj konkrétne pracovné ponuky nájdete na: https://www.europeanjobdays.eu/en/events/industry-finland.