Podmienky zamestnávania v členských krajinách EÚ/EHP

KRAJINY EÚ OBMEDZENIE POZNÁMKA
Belgicko nie  
Bulharsko nie  
Cyprus nie  
Česká republika nie  
Dánsko nie  
Estónsko nie  
Fínsko nie  
Francúzsko nie  
Grécko nie  
Holandsko nie  
Chorvátsko nie  
Irsko nie  
Litva nie  
Lotyšsko nie  
Luxembursko nie  
Maďarsko nie  
Malta nie Povolenia sú vydávané automaticky, sleduje sa nimi počet cudzincov na území
Nemecko nie  
Portugalsko nie  
Poľsko nie  
Rakúsko nie  
Rumunsko nie  
Slovensko nie  
Slovinsko nie  
Španielsko nie  
Švédsko nie  
Taliansko nie  
Veľká Británia nie  
     
KRAJINY EHP OBMEDZENIE POZNÁMKA
Island nie Registrácia pri vstupe do krajiny
Lichtenštajnsko nie  
Nórsko nie Registrácia pobytu po príchode do krajiny
     
Švajčiarsko áno

Od 1. mája 2013 kvóta pre pobytové povolenia typu B (povolenie na obdobie piatich rokov) vydávané štátnym príslušníkom štátov EÚ-8 ( nové členské štáty EÚ - Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Česká republika, Slovensko a Slovinsko) bola uplatnená na ďalšie obdobie jedného roka a od 1. júna 2013 toto opatrenie bolo rozšírené aj na pobytové povolenia typu B vydávané štátnym príslušníkom štátov EÚ-17.