Národné dobrovoľnícke centrum

CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum

Poslaním občianskeho združenia CARDO - Národného dobrovoľníckeho centra je rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí.
CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum poskytuje servis a informácie pre dobrovoľníkov a dobrovoľnícke organizácie, propaguje dobrovoľníctvo na verejnosti, snaží sa o zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí do dobrovoľníctva, podporuje sieťovanie dobrovoľníckych organizácií, realizáciu seminárov a konferencií, výskumov v oblasti dobrovoľníctva a všetkých aktivít v prospech dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí.
Informácie o spôsobe zapojenia sa do aktivít dobrovoľníctva je možné nájsť na stránke
www.dobrovolnictvo.sk . Tá ponúka rôznorodé ponuky pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť v rámci svojho regiónu a taktiež ponúka možnosť pre jednotlivé inštitúcie, aby na ňu umiestňovali svoje požiadavky na dobrovoľnícku činnosť.