Your First EURES Job - Tvoje prvé pracovné miesto EURES

Ste...

  • vo veku 18 – 35 rokov?
  • občan členského štátu EÚ, Nórska alebo Islandu alebo v nich máte riadny pobyt?
  • nemôžete si nájsť prácu alebo možnosť odbornej prípravy vo svojej krajine?
  • ochotní presťahovať sa do iného členského štátu EÚ, Nórska alebo na Island za prácou, odbornou alebo učňovskou prípravou aspoň na šesť mesiacov?

Ak ste na všetky otázky odpovedali kladne, program Your First EURES Job by mohol byť pre vás riešením.

 

Your First EURES Job je program Európskej únie zameraný na pracovnú mobilitu, pomocou ktorého si mladí ľudia môžu nájsť prácu, stáž alebo učňovskú prípravu v inom členskom štáte EÚ, Nórsku alebo na Islande a zamestnávatelia môžu nájsť kvalifikovaných pracovníkov. Jeho cieľom je obsadiť zodpovedajúce pracovné miesta mladými uchádzačmi o prácu a záujemcami o pracovnú prípravu v rámci Európy.

 

Čo získate...

Prostredníctvom programu Your First EURES Job môžete získať finančnú podporu:

  • pri vycestovaní na pracovný pohovor do zahraničia,
  • na pokrytie nákladov spojených s prípravou (napr. jazykové kurzy), uznaním kvalifikácie a sťahovaním

 

Akú kvalifikáciu potrebujete?

Do programu Your First EURES Job sa môžu prihlásiť uchádzači s rôznymi stupňami vzdelania alebo pracovných skúseností.

 

Ako sa môžete zapojiť?

Podmienky a pravidlá účasti na projekte nájdete na stránke http://yourfirsteuresjob.eu/en/home.

V ďalšej časti nájdete odkazy na hlavných poskytovateľov služieb zamestnanosti a ich partnerské organizácie, ktoré majú program v ponuke. Ak vaša krajina zatiaľ tieto služby neponúka, kontaktujte ktorúkoľvek z uvedených organizácií, prednostne hlavných poskytovateľov služieb zamestnanosti.

 

Taliansky model YFEJ: hlavný žiadateľ Taliansko

 

Partneri: ČR, Nemecko, Írsko, Chorvátsko, Cyprus, Portugalsko, Španielsko, Francúzsko

Registrácia uchádzačov a zamestnávateľov: http://www.yourfirsteuresjob.eu/eujob4eu

 

Švédsky model YFEJ: hlavný žiadateľ Švédsko

Partneri: Portugalsko, Španielsko, Slovinsko, Fínsko, Írsko, Dánsko, Rumunsko, Azorské ostrovy

Registrácia uchádzačov a zamestnávateľov: http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Your-first-EURES-job.html

 

 

 

Na stiahnutie:

Informačný leták