Nemecký informačný deň

EURES Slovensko v spolupráci s

Bundesagentur fur Arbeit (ZAV) v Bonne

Vás pozývajú na

 

 

„Nemecký informačný deň“

 

             Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

                         15.11.2016

                                10:00 hod.

           miestnosť  MF-04

 

Seminár bude vedený zástupcami EURES Nemecko (Bundesagentur für Arbeit-ZAV) Stefan Pochanke, Hauke Neidhardt, Dr.Andreas Roger a je určený pre absolventov a študentov končiacich ročníkov  Technickej fakulty SPÚ, ktorí majú záujem o prácu v Nemecku.

Seminár bude v anglickom jazyku.