Výber z realizovaných aktivít

16. 5. 2018
Job Expo & European Job Days 2018

10. 5. 2018
Oslavy Dňa Európy v Bratislave, Košiciach a v Prešove.

8. 3. 2018

EURES Slovensko na Profesia Days 2018 v Bratislave.