EURES a spolupráca s AZU

       Hľadanie zamestnania po ukončení štúdia môže byť pre absolventov slovenských vysokých škôl často  behom na dlhé trate. V priemere ide o 5 mesiacov hľadania práce a desiatky životopisov odoslaných zamestnávateľom. Štatistiky však neúprosne ukazujú, že tretina absolventov stále ostáva bez práce. Ich azda najväčším hendikepom je chýbajúca prax a pracovné návyky. Našťastie, mnohí študenti si uvedomujú túto skutočnosť a vedia, že už počas štúdia musia byť aktívni. Vo veľkej miere využívajú možnosti stáží, brigád, zahraničných výmenných pobytov,  vzdelávajú sa v jazykoch, získavajú nové skúsenosti a postupne, využitím spomínaných možností, nadobúdajú potrebnú prax. Pre tých, ktorí aktívne pracujú na svojej úspešnej profesionálnej budúcnosti pripravuje AZU podujatia pod názvom AZU Big Day. Priamo v priestoroch slovenských univerzít študenti dostávajú príležitosť stretnúť sa so zástupcami študentských a partnerských organizácií, ktorých cieľom je motivovať študentov k práci na ich osobnostnom rozvoji.
      EURES sa už tretí rok pravidelne zúčastňuje podujatí organizovaných AZU. V marci 2015 mala  sieť EURES Slovensko  svoje zastúpenie na AZU Big day stáží, na ktorom sme so študentmi košických univerzít hovorili o situácii na trhu práce v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarsku, o požiadavkách európskych zamestnávateľov na vzdelaných, jazykovo zdatných a kvalifikovaných ľudí s praxou. Mnohí, predovšetkým študenti končiacich ročníkov vysokých škôl a univerzít, sa zaujímali o možnosti pracovného uplatnenia v zahraničí. Hľadanie práce mimo Slovenska študenti často vnímajú len ako jednu z možností, odchod zo Slovenska nie je ich prioritou. Niektorí by radi využili šancu získať skúsenosti v zahraničí a takto vedomostne, odborne i jazykovo posilnení si dokážu predstaviť svoj návrat a pracovné uplatnenie na Slovensku.
 

Viac o AZU - AKTIVITA ZVYŠUJE ÚSPECH (národný rozvojový projekt, ktorý vznikol z iniciatívy študentov) nájdete na http://www.azu.sk/.


PaedDr. Jarmila Koliová
Ing. Ivana Sentpéteryová

EURES Košice