EURES na festivale Bažant Pohoda 2015

Už tretí rok bola sieť EURES súčasťou najväčšieho slovenského hudobného festivalu  Bažant Pohoda 2015. Počas troch dní od 9. do 11. júla  ste nás mohli nájsť v EÚ Informačnej zóne pri EUrópa stage, nad ktorými malo záštitu Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Spolu s ostatnými európskymi informačnými sieťami a programami  (Kreatívna Európa, Európske spotrebiteľské centrum v SR, Európa pre občanov, IUVENTA a SAAIC) sme informovali návštevníkov festivalu o fungovaní Európskej únie, životných a pracovných podmienkach, o možnostiach cestovania, dobrovoľníčenia, či štúdia v Európskej únii.
Keďže cieľovou skupinou návštevníkov festivalu boli prevažne mladí ľudia, informovali sme ich o možnosti zapojiť sa do programu EU - Your First EURES Job, ktorý je zameraný na pracovnú mobilitu mladých. Záujemcom o prácu v zahraničí sme poskytli informácie o webstránke www.eures.sk, na ktorej si môžu z pohodlia domova vyhľadať pracovné pozície, ktoré vyhovujú ich požiadavkam. Počas dňa mali návštevníci stánku EURES možnosť zapojiť sa do kvízu o našej sieti a vyhrať tak zaujímavé ceny.
V piatok a v sobotu počas dňa sa v EU informačnej zóne viedli diskusie o EURÓPE, hrali sa zážitkové hry, prednášalo sa o výmenných  programoch pre mladých Erasmus+. Veľmi zaujímavým bodom programu bolo premietanie filmu ,,Návrat do horiaceho domu\\\\\\\" o boji proti nacizme a ,,Dajte nám peniaze\\\\\\\" o riešení globálnej chudoby spevákom Bonom Voxom.
Program v EU informačnej zóne bol naozaj zaujímavý a pestrý a my sa už teraz tešíme že sa sieť EURES zúčastní ďalšieho ročníku festivalu Bažant Pohoda.