Rakúsko - Nemecký Deň 2015

Dňa 15. októbra 2015 zorganizovala sieť EURES v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny už po štvrtý krát pracovný veľtrh ,,Rakúsko - Nemecký Deň\\\\\\\". Zúčastnilo sa na ňom 19 vystavovateľov, z toho 12 bolo z Nemecka a 7 z Rakúska.
Rakúsko - Nemeckého Dňa sa okrem zamestnávateľov s ponukou reálnych pracovných miest zúčastnili aj zástupcovia Služieb zamestnanosti z Nemecka (Bundesagentur für Arbeit) a Rakúska (ArbeitsMarktSrvice), ktorí návštevníkom poskytovali informácie o životných a pracovných podmienkach v týchto krajinách. Poradenské služby o práci v zahraničí poskytovali vyškolení EURES poradcovia a kontaktné osoby v stánku EURES Slovensko. Počas celého dňa prebiehali prezentácie vystavovateľov o životných a pracovných podmienkach jednotlivých krajín, alebo o ponúkaných pracovných pozíciách.
Zamestnávatelia z oboch krajín ponúkli návštevníkom veľtrhu spolu 544 voľných pracovných miest. S ponukou práce zo sektora hotelových a reštauračných služieb sa na veľtrhu predstavili zástupcovia Bundesagentur für Arbeit (ZAV IPS North a ZAV IPS Sachsen) z Nemecka a zástupcovia spoločností Willberg/Müller GbR, ArbeitsMarktService (AMS Volarberg a AMS Salzburg) a Hotel Wismayerhaus z Rakúska. Zaujímavosťou je, že zástupcovia spoločnosti Hotel Wismayerhaus uskutočnili krátko po začatí veľtrhu hneď dva úspešné výberové pohovory na pracovnú pozíciu chyžná. Remeselné pracovné pozície ponúkali zamestnávatelia König GmbH&Co KG, Unique Personalservice GmbH, SAQ GmbH, Freese Fahrzeugtechnik Nord GmbH, Orizon GmbH a Fahrner Network GmbH z Nemecka. Z Rakúska sa s ponukou remeselných pozícií predstavila spoločnosť MSE Personal Service AG spolu so spoločnosťou XXX Lutz KG, ktorá ponúkala pracovné ponuky pre stolárov. Pracovné pozície pre pedagógov, špeciálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov pre deti v predškolskom veku ponúkla spoločnosť Begemot GmbH z Nemecka. Zástupcovia spoločnosti Kellner Telecom GmbH z Nemecka sa prezentovali ponukou pracovných miest z oblasti telekomunikačných technológií. Zastúpenie na veľtrhu mali taktiež zahraničné pracovné agentúry Trenkwalder GmbH z Nemecka, APS GmbH & Co KG a R.N. Personalagentur GmbH z Rakúska. Orientovali sa predovšetkým na uchádzačov s remeselnými zručnosťami a na veľtrhu obsadzovali pracovné pozície ako elektrikár , mechanik, CNC operátor a žeriavnik.
Už po druhý krát prebiehal Rakúsko - Nemecký Deň aj formou ,,online\\\\\\\", čo znamenalo, že klienti, ktorí na veľtrh nemohli prísť osobne , sa mohli o zamestnanie uchádzať online cez aktívny link na stránke www.eures.sk. Spolu navštívilo ,,online\\\\\\\" platformu europeanjobdays 362 záujemcov o prácu v Rakúsku a Nemecku. Návštevníci ,,online\\\\\\\" formy veľtrhu mali takisto možnosť sledovať prezentácie a dianie na veľtrhu prostredníctvom živého prenosu.
Rakúsko - Nemecký Deň celkovo navštívilo 460 účastníkov. Zahraniční zamestnávatelia v dotazníkoch uviedli spokojnosť s kvalitou zúčastnených kandidátov, ktorí sa aj napriek nepriaznivému počasiu a prebiehajúcej rekonštrukcii Starého mesta prišli informovať a uchádzať o prácu v Rakúsku a Nemecku.
Pracovný veľtrh Rakúsko-Nemecký Deň bol súčasťou Národného projektu ,,Podpora pracovných príležitostí pre uchádzačov o zamestnanie\\\\\\\" a realizoval sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.