EURES Slovensko na veľtrhu vzdelávania ProEduco

    Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO má v Košiciach dlhoročnú tradíciu. Primárne sa tento veľtrh zameriava na ponuku vzdelávania a uplatnenia sa absolventov základných, stredných a vysokých škôl na trhu práce a každoročne ponúka priestor niekoľkým desiatkam vystavovateľov, predovšetkým školám, vzdelávacím inštitúciám a medzinárodným organizáciám.

     Na 9. ročníku veľtrhu v dňoch 24. - 26.11.2015 sa v priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach prezentovalo viac ako 80 inštitúcií, vrátane siete EURES Slovensko, ktorá sa pravidelne zúčastňuje tohto veľtrhu. Aj tento rok EURES poradcovia v samostatnom výstavnom stánku ponúkali mladým ľuďom  informácie o službách, ktoré v oblasti pracovnej mobility sieť EURES poskytuje svojim klientom.  Informácie poskytované EURES poradcami počas troch dní trvania veľtrhu zodpovedali potrebám cieľovej skupiny, ktorou sú žiaci končiacich ročníkov ZŠ a študenti maturitných ročníkov SŠ. Pre tých, ktorí plánujú pokračovať vo vzdelávaní, vstup na trh práce zatiaľ nie je aktuálnou témou, avšak často si neuvedomujú, že pri rozhodovaní sa o ďalšom smere vzdelávania, je dôležité zohľadniť aj potreby slovenského a európskeho trhu práce. Dôležitá je nielen aktuálna situácia, ale aj očakávaný vývoj trhu práce v nasledujúcich rokoch. Sieť EURES im tieto dôležité informácie vie poskytnúť. Niektorí zo študentov, predovšetkým tí, ktorí sú jazykovo dobre vybavení, uvažujú o štúdiu v iných európskych krajinách a EURES im môže pomôcť informáciami aj v tejto oblasti. Študentov končiacich ročníkov, ktorých v blízkej budúcnosti čaká vstup na trh práce, zaujala nielen možnosť využívania databáz pracovných ponúk európskych zamestnávateľov, ale aj atraktívny projekt Your First EURES Job http://eures.sk/clanok_detail.php?id=865, ktorého cieľom je podpora pracovnej mobility mladých ľudí v Európe formou zaujímavých finančných stimulov.

     Veľtrh Pro Educo každoročne navštevujú tisíce žiakov a študentov z Košíc a Košického regiónu a sieť EURES Slovensko tak má možnosť osloviť počas troch dní konania veľtrhu veľký počet klientov z tejto cieľovej skupiny.  Našou snahou je poskytnúť im relevantné informácie o situácii na európskom trhu práce a tak spoluvytvárať podmienky pre kvalifikované rozhodnutie v oblasti voľby budúceho povolania. Sieť EURES sa snaží poskytnúť mladým komplexné informácie o súčasnom európskom trhu práce a o jeho základných vývojových trendoch, aby sa mladí ľudia mohli zodpovedne rozhodnúť pre správny študijný odbor, ktorý im v budúcnosti prinesie pracovné uplatnenie doma alebo v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska.