Táto sekcia poskytuje informácie pre všetkých, ktorí majú záujem o ďalšie vzdelávanie, alebo by chceli vyskúšať štúdium v zahraničí, popr. dobrovoľnícku prácu v zahraničí. Cieľovou skupinou sú študenti stredných i vysokých škôl, vedeckí pracovníci ako i absolventi (mladí ľudia) po ukončení štúdia. Pre viac informácií vyberte z ponuky sekcií na ľavej lište.