Reactivate your career

Ste

  • vo veku 35+
  • občanom členskej krajiny EÚ/EHP
  • ochotný/-á presťahovať sa za prácou do iného členského štátu EÚ/EHP, pretože máte problém s nájdením práce vo vlastnej krajine?

REACTIVATE môže byť pre vás riešením.

REACTIVATE je projekt EÚ na podporu pracovnej mobility a je určený občanom EÚ vo veku minimálne 35 rokov.

Jeho cieľom je pomôcť ľuďom na 35 rokov pri hľadaní práce, stáží alebo  učňovskej prípravy v inej, ako ich domovskej krajine a zároveň pomôcť zamestnávateľom nájsť kvalifikovaných zamestnancov. Práca, prípadne stáž, musí byť vykonávaná minimálne 6 mesiacov (o kratšie obdobie učňovskej prípravy je možné požiadať).

 

Čo získate?

Prostredníctvom REACTIVATE získate informácie a pomoc pri hľadaní práce alebo pri náborových aktivitách. Získať môžete finančnú pomoc pri vycestovaní na pohovor k zamestnávateľovi do inej krajiny EÚ, na pokrytie nákladov napr. jazykového kurzu, uznania kvalifikácie, ako aj finančnú pomoc pri presťahovaní sa za prácou do inej členskej krajiny EÚ/EHP.  

 

Akú kvalifikáciu potrebujete?

Projekt REACTIVATE je otvorený uchádzačom s rôznym stupňom vzdelania a pracovných skúseností.

 

Ako sa môžete zapojiť?

Navštívte stránku https://ec.europa.eu/eures/public/en/reactivate-js a vyberte si niektorého z poskytovateľov služieb.

Informácie o projekte nájdete v priložených brožúrkach a vo videu tu.