Výberové pohovory ČR - Baníci - THK - Čechspol. s. r. o.

 

Príďte dňa:

13.03.2019  o 09.00 hod. na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca,

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca, zasadačka na 3. poschodí

 

                                                                 na výberové pohovory 

 

českého zamestnávateľa  THK Čechspol, s. r. o. 

 

 

Baníci - http://www.eures.sk/uchadzaci_detail.php?jobOffer=6846

 

 

 

V prípade záujmu kontaktujte:

 ÚPSVaR Čadca:

 EURES poradca Ing. Radka Hažíková, tel. č.: 041 244 8818

 email: [email protected]