Uč sa nemčinu! Je to super nápad.

 

Nemčina ako cudzí jazyk ponúka množstvo šancí a možností.

Nemecko je podľa počtu obyvateľov druhý najväčší štát Európy, ekonomicky je však najsilnejší. Ekonomický vývoj v Nemecku má rozhodujúci vplyv na celú Európu. Nemecké spoločnosti hľadajú zamestnancov v automobilovom priemysle, telekomunikáciách, stavebníctve, službách, na rôznych pracovných úrovniach a  pozíciách.

Angličtina často stojí v školách a v zamestnaní na prvom mieste a preniká, aj vzhľadom na každodenné používanie moderných technológií, skoro automaticky do slovnej zásoby každého z nás, dieťaťa či dospeláka. V našich školách sa učí angličtina ako prvý cudzí jazyk v presvedčení, že tento jazyk sa učí ľahko a ako globálny komunikačný prostriedok zabezpečí  dobré predpoklady pre budúcu kariéru, v štúdiu i povolaní. Pritom sa však už nepočíta s tým, že sa pohybujeme predovšetkým na regionálnej úrovni, kde sú potrebné iné jazyky ako je angličtina.

Dobré znalosti druhého cudzieho jazyka sa už stávajú normou. O to dôležitejšie je dnes premýšľať nad tým, ktoré cudzie jazyky majú pre Vás popri angličtine a aj vzhľadom na našu budúcnosť význam. Tento súčasný obraz sveta je výzvou aj šancou. Nemčina ako cudzí jazyk ponúka každému z Vás množstvo šancí a možností.

Učiť sa nemčinu znamená učiť sa živý jazyk, ktorý ako materinský jazyk používa viac ako 100 miliónov ľudí. Ako cudzím jazykom ním okrem toho hovorí ďalších 55 miliónov ľudí.

Nemecko a Rakúsko patria medzi slovenskými študentmi v rámci študijných po­bytov k najvyhľadávanejším destináciám.

Približne štvrtina slovenských výrobkov sa predáva práve do Nemecka. Nemecko je najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska, preto aj slovenskí zamestnávatelia logicky potrebujú zamestnancov hovoriacich po nemecky. To isté platí aj pre 3000 nemeckých a rakúskych firiem pôsobiacich na slovenskom pracovnom trhu, ktoré znalosť nemčiny ako druhého cudzieho jazyka popri an­gličtine veľmi oceňujú.

Narastá aj počet nemeckých a rakúskych turistov na Slovensku, rovnako ako počet slovenských turistov v nemecky hovoriacich krajinách. Navyše leží pra­covný trh nemecky hovoriacich krajín priamo pred dverami a bez obmedzenia sa otvoril pre všetkých občanov EÚ. Záujem tam je prirodzene predovšetkým o odborné pracovné sily, ktoré ovládajú jazyk krajiny.

Pracovné ponuky do Nemecka: práca v Nemecku 

Pracovné ponuky do Rakúska: práca v Rakúsku

 

Dosiahni svoj úspech na pracovnom trhu.

Uč sa nemčinu!  Je to správny krok správnym smerom.

 

Ďalšie užitočné odkazy:

Goetheho inštitút Bratislava

Mnohojazyčný portál na učenie sa nemčiny