Životné a pracovné podmienky vo Francúzsku

 

1. Hľadanie práce

1.1. Ako si nájsť prácu

1. POLE EMPLOI

Úrad Pôle Emploi, ktorý Vám pomôže pri hľadaní zamestnania sa nachádza v každom meste. Zaregistrovať sa môžete na najbližšom úrade k miestu Vášho pobytu. Pre viac informácii zavolajte na tel.č.: 0033177863949, alebo navštívte internetovú stránku: www.pole-emploi.fr

2. EURES (Európske služby zamestnanosti)

Po Vašom príchode do Francúzska Vám poradia EURES poradcovia, pracujúci v rámci siete zameranej na medzinárodný trh práce a pridruženej k Pôle Emploi. Viď. www.eures.europa.eu

3. APEC (Združenie pre zamestnanosť riadiacich pracovníkov) pomáha manažérom a mladým absolventom pri hľadaní zamestnania. Pozri www.apec.fr

4. Agentúry dočasného zamestnávania - za poskytované služby vyberajú poplatky od zamestnávateľov, nie od záujemcov o zamestnanie. Pozri: www.prisme.eu

5. Náboroví konzultanti

Títo konzultanti sú zazmluvnení spoločnosťami pre riadenie náboru vysokokvalifikovaných zamestnancov, alebo tých, ktorí budú zastávať zodpovedné funkcie

Navštívte napr. tieto webové stránky: www.cadremploi.fr; www.cadresonline.com

6. Webové stránky spoločností

Spoločnosti častokrát majú v rámci svojich webových stránok sekciu "nábor".  Pre nájdenie internetových stránok spoločností použite vyhľadávač, alebo obchodný adresár. Pre vyhľadávanie môžete tiež použiť webovú stránku: www.pagesjaunes.fr

7. Tlač

Špecializovaná tlač umožňuje firmám náborovať svojich zamestnancov aj prostredníctvom zverejnenia ich voľných pracovných miest v tejto tlači. Na tejto webovej stránke nájdete zoznam inzertnej tlače: www.press-directory.sk

8. Hľadanie na skrytom trhu práce

Jedná sa o nepublikované voľné miesta, teda priamy nábor medzi zamestnávateľom a uchádzačom (inzercia vo výkladoch, sieťovanie, atď.) Takýto spôsob zahŕňa nábor, pri ktorom zamestnávatelia najprv hľadajú vhodných zamestnancov medzi nevyžiadanými žiadosťami, ktoré obdŕžali, predtým než zverejnia svoju pracovnú ponuku na otvorenom trhu práce.

 

Aktualizácia: 06/2014

  

1.2. Ako sa uchádzať o zamestnanie

Nájdite si prácu, o ktorú máte záujem

1.  Ak je meno, resp. názov zamestnávateľa je uvedené v pracovnom inzeráte, alebo v prípade, že chcete zaslať nevyžiadanú žiadosť: zistite si informácie o zamestnávateľovi a následne tomu prispôsobte svoj životopis a motivačný list a pripravte sa na pohovor.

Informácie, ktoré by ste si mali zistiť: sektor činnosti, informácie o pracovnej sile, obrat, podiel na trhu atď.

Kde môžete nájsť tieto informácie?

- na internete; pomocou vyhľadávačov navštívte webové stánky zamestnávateľa

- v obchodnom registri: www.pagesjaunes.fr

- cez francúzsku komoru obchodu a priemyslu: www.uccife.org

2. Ak meno/názov zamestnávateľa nie je uvedené: Vašu žiadosť, životopis a/alebo motivačný list prispôsobte podmienkam uvedeným v pracovnom inzeráte.

 

Zamerajte sa na kvalitné spracovanie svojej žiadosti/CV

CV (Curriculum Vitae), ktoré by nemalo byť dlhšie ako 2 strany, zvyčajne obsahuje nasledujúce časti:

1. Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo (s medzinárodnou predvoľbou) a e-mailová adresa. Informácie o Vašom rodinnom stave, veku a národnosti (ak ste občanom EHP) sú voliteľné.

2. Názov pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate

3. Pracovné skúsenosti: pre popis informácii týkajúcich sa každého Vami vykonávaného pracovného miesta je určený osobitný odsek. Tieto informácie obsahujú dátumy výkonu práce, zastávanú pozíciu, názov spoločnosti, odvetvie hospodárstva, adresu zamestnávateľa, detailné informácie o Vašej náplni práce, zodpovednosti, vykonávaných úlohách a výsledkoch. Váš životopis môže byť usporiadaný v obrátenom chronologickom poradí (najpr sa uvádza posledné zamestnanie), v chronologickom poradí (od Vášho prvého po Vaše posledné zamestnanie, čo sa používa čoraz menej), podľa zručností (zahrňujúcich niekoľko zamestnaní), alebo ako kombinácia vyššie uvedeného (podľa zručností, s názvami spoločností a dátumami).

4. Vzdelanie: uveďte dátumy, kedy ste získali kvalifikáciu a ich ekvivalent vo francúzskom vzdelávacom systéme. Pozri: 4. životné podmienky - 4.7. Vzdelávací systém

5. Jazykové a počítačové zručnosti: uveďte Váš materinský jazyk. Pre francúzsky jazyk uveďte úroveň čítania, písania a hovorenia.

6. Ďalšia časť (často nazvaná "záujmy"): ak už ste niekedy žili vo Francúzsku uveďte do do tejto časti

Viac informácii nájdete na webovej stránke Pôle emploi, nájmä v praktickej príručke nazvanej "Priprava na hľadanie zamestnania: užitočné nástroje", ktorú nájdete prostrednictovm tohto odkazu: http://www.pole-emploi-fr/actualites/[email protected]/suarticle-jspz?id=36040

 

ŽIADOSŤ, resp. motivaný list, by nemal/a byť dlhšia ako na jednu stranu a je zvyčajne zasielaná e-mailom. Umožní Vám ukázať Váš záujem pracovať v danej spoločnosti. A tiež preukázať ako Váš profil spĺňa požiadavky spoločnosti. Tento list by mal mať nasledujúci formát:

1. V ľavom hornom rohu: Vaše meno, priezvisko, úplná adresa, telefónne číslo (s medzinárodnou predvoľbou) a e-mailová adresa

2. V pravom hornom rohu: miesto, z ktorého jel list odosielaný a dátum

3. O pár riadkov nižšie: adresa firmy a meno osoby, ktorej sa list odosiela

4. Predmet listu a/alebo referencia, napr: "Re: Produktový manažér - Ref. 758945L"

5. Náplň listu 

6. V pravom dolnom rohu: Váš podpis

Viac informácii nájdete na webovej stránke Pôle emploi, najmä v praktickej príručke nazvanej "Príprava na hľadanie zamestnania: užitočné nástroje", ktorú nájdete prostredníctvom tohto odkazu: http://www.pole-emploi.fr/actualites/[email protected]?id=36040

 

Aktualizácia: 06/2014

 

2. Presťahovanie sa do inej krajiny

2.1. Pohyb tovarov a kapitálu

Voľný pohyb tovaru v rámci európskeho jednotného trhu je jedným z najväčších úspechov EÚ.

Ako funguje jednotný trh?

Väčšina tovaru podlieha "zásade vzájomného uznávania", čo znamená, že produkty legálne vyrobené v jednom členskom štáte sa môžu voľne pohybovať a predávať vo všetkých ostatných krajinách EÚ.

Nejaké obmedzenia týkajúce sa obchodovania však zostali v platnosti v niektorých citlivých odvetviach, ako je stavebníctvo a obchodovanie s liečivami. Okrem toho môžu členské štáty za určitých okolonstí obmedziť voľný pohyb tovaru len na svoje domáce trhy a to v oblastiach týkajúcich sa ochrany životného prostredia, alebo verejného zdravia.

Vo všeobecnosti môžu občania EÚ nakupovať tovar pre osobnú spotrebu v iných členských štátoch. Vo väčšine prípadov neexistuje žiaden limit na to, čo si čleovek môže kúpiť a vziať so sebou pri ceste do rôznych krajín EÚ. Pri prechode medzi členskými štátmi sa neplatí žiadna ďalšia daň, keďže daň (DPH) a spotrebná daň sú zahrnuté v kúpnej cene, čo znamená, že ostatné krajiny nemôžu tento tovar zaťažiť ďalšou daňovou povinnosťou.

Existujú však určité obmedzenia pre špecifické produkty, ako je alkohol a tabak. Webová stránka Komisie pre dane a colnú úniu poskytuje užitočné pravidlá pre nákup tohto tovaru v inom členskom štáte EÚ. Osobitné pravidlá tiež platia aj pri kúpe motorového vozidla a pri jeho prevoze z jedného členského štátu do inéo pre osobné použitie.

Voľný pohyb kapitálu

Vďaka legislatíve EÚ ľudia môžu voľne spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte.

Z voľného pohybu peňazí ťažia nie len finančné trhy vďaka zvýšenej efektívnosti, ale každý občan EÚ tým niečo získa.

S pár obmedzeniami si môže každý jednotlivec zriadiť účet, nakupovať akcie, investovať a kúpiť nehnuteľnosť v icných krajinách EÚ. A čo viac, európske spoločnosti môžu investovať, vlastniť a riadiť ďalšie európske spoločnosti.

V niektorých členských štátoch platia výnimky z voľného pohybu kapitálu, tie sa však týkajú predovšetkým zdaňovania finančného dohľadu, kritérií verejnej politiky, prania špinavých peňazí a finančných sankcií.

 

Aktualizácia: 02/2012

 

 2.2. Hľadanie ubytovania

Ak hľadáte krátkodobé ubytovanie, existuje veľa možností, ktoré môžete využiť: hotely, ubytovanie s vlastným stravovaním, BandBs, atď.

Pozri webové stránky: www.pagesjaunes.fr , www.tourisme.fr

Ďalšou možnosťou ako si nájsť ubytovanie je tiež:

PROSTREDNÍCTVOM INZERÁTOV

V dennej tlači zvyčajne nájdete osobitnú sekciu venovanú inzercii týkajúcej sa nehnuteľností. Týždenná tlač "De particulier a particulier" zverejňuje inzeráty uverejňované súkromnými osobami (webová stránka: www.pap.fr )

Na internete existuje mnoho špecializovaných webových stránok obsahujúcich inzeráty (na prenájom, predaj, hľadanie spolubývajúceho) zoradené podľa lokality a druhu ubytovania (dom, byt). Vyhľadávanie môžete zúžiť podľa: oblasti kde sa nachádza, počtu izieb, výšky nájmu. Tieto stránky tiež poskytujú aj rady o kúpe, alebo prenájme.

Tu je niekoľko webových stánok, ktoré si môžete pozrieť: www.seloger.fr, www.expolorimmo.fr, www.avendrealouer.fr

 

POMOCOU REALITNÉHO AGENTA

Realitní agenti pôsobia ako sprostredkovatelia medzi nájomcom/kupujúcim a majiteľom. Organizujú prehliadky a vypracúvajú nájomné zmluvy/zmluvy o predaji. Sú platení vo forme provízii. (za prenájom: suma provízie zvyčajne zodpovedá výške jednomesačného nájmu)

Kontaktné údaje na mnohých realitných agentov/kancelárie môžete nájst na webovej stránke: www.fnaim.fr

 

POŽIADAJTE O POMOC SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA

Všetky súkromné spoločnosti s viac ako 10 zamestnancami musia platiť poplatok známy ako "1% logement" riadne schválenému stavebnému združeniu. Za to tieto spoločností získavajú preferenčný prístup k nájomným ubytovacím priestorom za špeciálne nájomné.

 

PDDANÍM ŽIADOSTI O SOCIÁLNE BÝVANIE

Ak spĺňate požadované kritéria môžete podať žiadosť miestnému združeniu HLM (prenájom bývania za nízku cenu) a to prostredníctvom prefektúry, alebo radnice.

Pre viac infromácie o procedúrach a cenách pozri sekciu 4. Životné podmienky a 4.5 Ubytovanie

 

Aktualizácia: 06/2014

 

2.3. Hľadanie školy

Kde môžem získať informácie?

Ak chcete svoje dieťa zapísať do školy choďte na radnicu v mieste Vášho bydliska. Pozri webovú stránku: www.education.gouv.fr

POSTUP

Príklad: Zápis dieťaťa do základnej školy (od 6 rokov veku)

1. Je potrebné aby ste išli na radnicu v mieste Vášho pobytu a vzali so sebou nasledujúce dokumenty:

- rodinný register, občiansky preukaz alebo kópiu rodného listu

- potvrdenie o pobyte

- doklad/potvrdenie (zdravotný záznam) že Vaše dieťa absolvovalo povinné očkovania prislúchajúce jeho/jej veku (záškrt, tetanus, obrna).

Radnica Vám vystaví potvrdenie o zápise s uvedením školy, do ktrorej bolo Vaše dieťa pridelené.

2. Následne je potredbné navštíviť školu. Zápis Vášho dieťaťa bude zaznamenaný riaditeľom školy po predložení rovnakých dokumentov uvedených vyššie spolu s potvredením o zápise vydaným radnicou.

V princípe Vaše dieťa musí byť zapísané najneskôr do júna, ktorý predchádza začiatku nasledujúceho školského roka.  Ak Vaše dieťa nezmení školu, jeho zápis nie je potrebné obnovovať každý rok.

Pozri webovú stránku: www.service-public.fr

 

Aktualizácia: 06/2014

 

2.4. Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Snaha zjednodušiť cestovanie občanov EÚ medzi jednotlivými členskými štátmi viedla k zavedeniu spoločných pravidiel, ktorými sa riadi vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia automobilov a registrácia vozidiel. Spolupráca v tejto oblasti zahŕňa aj krajiny EHP Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. 

Vodičské preukazy
V súčasnosti nie je zavedený spoločný vodičský preukaz, ale členské štáty EÚ zaviedli vodičský preukaz podľa „modelu Spoločenstva“. Tento spoločný model zabezpečuje, aby sa vodičské preukazy vydané v rôznych krajinách EÚ dali ľahko rozpoznať v iných členských štátoch. Tieto preukazy sa stále vydávajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ale platia aj v iných krajinách EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. Dočasné preukazy, alebo osvedčenia vydané v príslušnej domovskej krajine držiteľa nebudú uznané v iných členských štátoch.

Ak sa občan EÚ/EHP presťahuje do inej členskej krajiny môže jazdiť so svojim aktuálne platným vodičským preukazom až do doby uplynutia jeho platnosti. (Avšak držitelia musia skontrolovať, či spĺňajú všetky požiadavky týkajúce sa vodičského oprávnenia v ich novej krajine, ako napr. kratší čas platnosti, alebo povinnosť lekárskych prehliadok a i.) V prípade, že uplynie platnosť existujúceho vodičského oprávnenia, alebo ak dôjde k strate, alebo odcudzeniu, držiteľ musí požiadať o nový vodičský preukaz v krajine súčasného pobytu.

Registrácia vozidla
Ak občan EÚ/EHP odíde žiť do iného členského štátu EÚ/EHP na menej ako šesť mesiacov, nie je nutné svoje auto registrovať a platiť v tejto krajine daň. V tomto prípade, vozidlo zostáva zaregistrované v predchádzajúcej krajine pobytu. 

Avšak ak prekročíte dĺžku pobytu 6 mesiacov musíte zaregistrovať svoje auto v novej krajine pobytu a zaplatiť registračnú daň hostiteľskej krajiny. Pri registrácii majiteľ bude musieť tiež predložiť nasledujúce dokumenty: osvedčenie o zhode, poistenie, doklad o vlastníctve, doklad o zaplatení DPH, doklad o technickej spôsobilosti, preukázať registráciu a platby cestnej dane.

V niektorých krajinách môžu mať majitelia nárok na oslobodenie od dane pri registrácii vozidla, za predpokladu, že spĺňajú príslušné podmienky a lehoty. Pred presťahovaním sa do inej krajiny, by ste mali kontaktovať príslušné vnútroštátne orgány.

Poistenie vozidla
Občania EÚ si môžu dať poistiť svoje vozidlo v ktorejkoľvek krajine EÚ, pokiaľ zvolená poisťovňa je hostiteľským vnútroštátnym orgánom oprávnená vydávať príslušné poistné zmluvy. Je dôležité overiť si, či súčasná poistná zmluva je platná v krajine, do ktorej bude vozidlo premiestnené. Tí ľudia, ktorí dostanú nové poistenie v inej krajine EÚ/EHP, by si mali uvedomiť, že poisťovne nie sú povinné vziať do úvahy prípadné záznamy z predchádzajúceho "bez nárokového" obdobia.

Zdaňovanie

Ak si človek chce kúpiť auto v jednom z členských štátov EÚ/EHP, ale má v úmysle ho registrovať v inej, mal by platiť len DPH v krajine určenia. Webová stránka Komisie pre dane a colnú úniu poskytuje viac informácii k tejto téme.

 

Aktualizácia: 02/2012 

 

2.5. Registračné procedúry a povolenie na pobyt

OBČANIA KRAJÍN EURÓPSKÉHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU A ŠVAJČIARSKA

Pre občanov týchto krajín neexistujú žiadné povinnosti týkajúce sa povolenia na pobyt. Avšak ak majú záujem môžu o povolenie požiadať na prefektúre, radnici podľa miesta ich pobytu, alebo na policajnej stanici. Nevyžaduje sa u nich pracovné povolenie.

 

ŠTÁTNI PRÍSLUŠNÍCI TRETÍCH KRAJÍN

Informácie musia získať od ich konzulátu, alebo od francúzskeho konculátu v krajine, v ktorej žijú.

Štátni príslušníci tretích krajín s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte nemájú oprávnenie na vstup na francúzsky trh práce. Ak preukážu, že majú dostatočné prostriedky a zdravotné poistenie môžu po 3 mesiacoch získať povolenie "návštevníka" na pobyt, ktoré im však neumožňuje pracovať, ale je prvým krokom smerem k zmene ich statusu. (napr. smerom k získaniu štatútu zamestnanca).

Pozri webové stránky: www.immigration.gouv.fr, www.service-public.fr, www.ofii.fr

 

Aktualizácia: 09/2017

 

                                                                                                                                                                                 2.6. Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

PRED ODCHODOM DO FRANCÚZSKA NEZABUDNITE NA NASLEDUJÚCE DOKUMENTY:

- občiansky preukaz, platný cestovný pas, pracovné povolenie (ak sa vyžaduje)

- rodný list a/alebo rodinný register

- európsky preukaz zdravotného poistenia vydaný príslušnou inštitúciou vo Vašej krajine

- vodičský preukaz (ak ste držiteľom)

- overené kópie dokladov o Vašom vzdelaní 

- životopis, sprievodný list (motivačný list), najlepšie v elektronickej podobe, tak aby ste ich mohli prispôsobiť požiadavkam a tiež odporúčania preložené do francúzskeho jazyka 

 

PRED ODCHODOM DO FRANCÚZSKA NEZABUDNITE:

- skontaktovať sa s úradmi vo Vašej krajine a informovať ich o Vašom odchode (zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, daňový úrad, úrad práce). Na základe Vašich požiadaviek Vám poskytnú dokumenty, ktoré bude potrebné predložiť vo Francúzsku na preukázanie Vašich práv.

- uistite sa, že máte dostatok finančných prostriedkov na pokrytie vašich nákladov (depozit za ubytovanie, poplatky za elektrinu, telefón, nájom atď.)

- požiadajte Vašu banku o možnosť previesť bankový účet do inej banky vo Francúzsku. Jednoduchšie však je otvorenie bankového účtu po príchode do krajiny

- zlepšite svoju úroveň francúzštiny návštevou kurou. Kontakt "Alliances francaises": www.alliancefr.org

- ak poberáte dávku v nezamestnanosti, zvážte možnosť exportu dávky do Francúzska, tým že požiadate o formulár U2

- ak odchádzate do Francúzska pracovať požiadajte príslušnú inštitúciu o vystavenie formulára U1, pre zarátanie dôb poistenia

  

PRI PRÍCHODE DO FRANCÚZSKA:

- Skontaktujte sa s konzulátom vo Francúzsku, ktorý Vám poskytnie užitočné rady o ďalšich krokoch po Vašom príchode. Pre viac informácii pozri link: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N19804.xhtml

- Uzavrite poistenie domácnosti na ochranu svojho majetku. Toto poistenie je povinné pri nájme ubytovania

- Ak máte auto budete musieť uzavrieť poistenie a zaplatiť cestnú daň

 

Aktualizácia: 06/2014

                                                                                                                                                     

3. Pracovné podmienky

3.1. Prehľad pracovných podmienok v Európe

 

EÚ sa zaviazala k zlepšeniu pracovných podmienok v celej Európe. S cieľom zabezpečiť, aby ľudia mohli pracovať v príjemnom a bezpečnom prostredí úzko spolupracuje s národnými vládami. Podpora EÚ členským štátom je poskytovaná prostredníctvom:

- výmeny skúseností a rozvoja spoločných akcií

- stanovenia minimálnych požiadaviek týkajúcich sa pracovných podmienok, zdravia a bezpečnosti pri práci 

Zlepšovanie kvality pracovného života

Na dosiahnutie udržateľných pracovných podmienok je dôležité určiť hlavné znaky priaznivého pracovného prostredia a tým aj kritériá pre kvalitu pracovných podmienok.

Táto agentúra stanovila niektoré kritériá pre kvalitu práce a zamestnania, ktoré zahŕňajú:

  • zdravie a dobré pracovné podmienky na pracovisku – dobré pracovné podmienky pomáhajú predchádzať zdravotným problémom, znižujú riziko úrazov a zvyšujú výkonnosť
  • zosúladenie pracovného a súkromného života – občania EÚ by mali mať šancu nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom
  • rozvoj zručností – kvalitné pracovné  miesto je také, ktoré poskytuje príležitosti pre vzdelávanie, zlepšovanie a kariérny postup

Sociálny dialóg

EÚ úzko spolupracuje so sociálnymi partnermi vrátane podnikateľských organizácií a odborových zväzov na celej rade otázok, týkajúcich sa zamestnanosti a pracovných postupov. Sociálny dialóg prináša vzájomné dohody, ktoré môžu mať významný dopad na európskeho pracovníka. Dokonca niektoré dohody sociálneho dialógu, ktoré zahrňajú zmeny podmienok týkajúce sa rodičovskej dovolenky, práce na čiastočný úväzok a pracovných zmlúv na dobu určitú, boli zahrnuté do právnych predpisov EÚ.

Sociálny dialóg prebieha aj v rôznych priemyselných odvetviach, kde boli vytvorené výbory, ako sú bankovníctvo, poisťovníctvo, telekomunikácie, chemický a oceliarsky priemysel.

Viac informácií nájdete na webovej stránke sociálny dialóg Komisie. Organizácie, ktoré sú zapojené do medziodvetvového sociálneho dialógu sú: Európska konfederácia odborových zväzov a Businesseurope.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

Na základe pravidiel EÚ zamestnávatelia majú povinnosť zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosť svojich pracovníkov. To znamená, že zamestnávateľ musí vypracovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré zahŕňajú hodnotenie rizík, školenia týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, konzultácie s pracovníkmi, poskytovanie prvej pomoci, požiarne a evakuačné postupy. Od pracovníkov sa očakáva, že sa budú riadiť pokynmi pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a tiež nahlásia prípadné nebezpečenstvo. 

Viac informácii o zásadách EÚ týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o tom ako ovplyvňujú jednotlivcov a spoločnosti je k dispozícii na webovej stránke Komisie.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci poskytuje spoločnostiam a pracovníkom užitočné informácie o tejto problematike.

 

Stanovenie minimálnych požiadaviek

Zlepšenie životných a pracovných podmienok v členských štátoch EÚ veľmi závisí na ustanovení spoločných pracovných štandardov. Pracovné právo a nariadenia EÚ stanovili minimálne požiadavky pre udržateľné pracovné prostredie a v súčasnosti sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch.

Pravidlá EÚ, ktoré sa zaoberajú pracovnými podmienkami zahŕňajú širokú škálu problémov týkajúcich sa pracovného času, zamestnávania sezónnych pracovníkov, práv pracovníkov na čiastočný úväzok, ochrany pracovníkov, ktorí sú zamestnaní na dobu určitú.

Cieľom právnych predpisov v týchto oblastiach je vždy zaistiť vysokú úroveň zamestnanosti a zároveň dodržať práva pracovníkov na pracovisku. Napríklad smernica EÚ zabezpečuje, že pracovné podmienky zamestnancov na čiastočný úväzok sú porovnateľné s ich kolegami, ktorí pracujú na plný úväzok. Zamestnávatelia majú zakázané pristupovať k pracovníkom na dobú určitú znevyhodňujúco oproti stálym pracovníkom.   

 

Aktualizácia: 02/2012

 

 

3.2. Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Možnosť uznania kvalifikácií a kompetencií môže zohrávať zásadnú úlohu pri rozhodovaní, či začať pracovať v inej krajine EÚ. Bohužiaľ rôzne systémy vzdelávania a odbornej prípravy často sťažujú zamestnávateľom a inštitúciám posúdenie kvalifikácie. 

Uznanie odbornej kvalifikácie

Základnou zásadou je, že každý občan EÚ by mal mať možnosť slobodne vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte. Žiaľ praktickému uplatňovaniu tejto zásady často bránia vnútorné požiadavky hostiteľskej krajiny na prístup k určitým povolaniam.
Na prekonanie týchto rozdielov EÚ ustanovila systém na uznávanie odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému je rozdiel medzi podmienkami, ktoré platia pre regulované povolania (povolania, pre ktoré sa podľa zákona vyžaduje určitá kvalifikácia) a povolania, ktoré nie sú v hostiteľskej krajine právne upravené.

Európska komisia predložila súbor nástrojov zameraných na zabezpečenie lepšej transparentnosti a uznávania kvalifikácií na akademické i profesionálne účely.

  • Európsky kvalifikačný rámec (EKR) Hlavným cieľom rámca je vytvoriť spojenie medzi rôznymi národnými kvalifikačnými systémami pre ľahšie rozpoznávanie diplomov. Jednotlivci a zamestnávatelia budú môcť využiť EKR na lepšie pochopenie a porovnanie kvalifikácii dosiahnutých v rôznych krajinách. Krajiny budú môcť prepojiť ich kvalifikačný systém na EKR a od roku 2012 na všetky nové kvalifikácie sa bude vzťahovať úroveň EKR.
  • Národné informačné centrá pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARIC) Sieť národných informačných centier pre uznávanie dokladov o vzdelaní bola zriadená v roku 1984 z podnetu Európskej komisie. NARIC poskytujú poradenstvo o akademickom uznávaní dôb štúdia v zahraničí. Nachádzajú sa vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, NARIC zohráva zásadnú úlohu v procese uznávania kvalifikácií v EÚ.
  • Európsky systém prenosu kreditov (ECTS) tento systém je zameraný na uľahčenie uznávania období štúdia v zahraničí. Umožňuje prenos štúdia medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilný spôsob pre získanie titulu.
  • Europass Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti odborných zručností. Pozostáva z piatich štandardizovaných dokumentov (životopis, jazykový pas, dodatok k osvedčeniu, dodatky k diplomu a dokument Europass-Mobilita) Systém Europass umožňuje jasnú a zrozumiteľnú prezentáciu zručností a kvalifikácií v rôznych častiach Európy. Národné strediská Europass boli zriadené vo všetkých krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.
  • Databáza Komisie o regulovaných povolaniach zahŕňa zoznam regulovaných povolaní v členských štátoch EÚ, v krajinách EHP a vo Švajčiarsku, tiež kontaktné miesta a informácie o príslušných inštitúciách.

Aktualizácia: 02/2012

 

 

3.3. Druhy zamestnania

Informácie o Vašich právach vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov vo Francúzsku nájdete v zákonníku práce. 

Minimálny zákonný vek na prácu je 16 rokov. Zamestnávanie mladistvých mladších ako 16 rokov je v niektorých prípadoch, ktoré sú striktne stanovené zákonom, povolené:

- v rodinných podnikoch

- počas školských prázdnin: maloletí (nie mladši ako 14 rokov; a nie mladší ako 13 rokov na farmách) môžu vykonávať ľahkú prácu

- v prípade učňovského štúdia a kurzov s pracovnou praxou

- v zábavnom biznise a modelingu

 

TYPY ZMLÚV

Existujú dva hlavné typy zmlúv: zmluva na dobu neurčitú a zmluva na dobu určitú (použitá v prípadoch a za podmienok ustanovených zákonom).

 

PRÍKLADY, KEDY SA POUŹÍVAJÚ ZMLUVY NA DOBU URČITÚ:

- preobsadenie za absentujúceho zamestnanca

- na pokrytie výkyvov v činnosti

- sezónne práce (poľnohospodárstvo, cestovný ruch atď.)

- V princípe tieto pracovné zmluvy majú maximálnu dobu trvania 18 mesiacov. Navyše zamestnanci k ich mzde obdŕžia príplatok za nedostatok pracovnej istoty vo výške 10%.

 

ĎALŠIE TYPY PRACOVNÝCH ZMLÚV

1. Dočasná pracovná zmluva

Riadi sa rovnakými pravidlami ako zmluvy na dobu určitú a je charakterizovaná vzťahom medzi:

- agentúrou dočasného zamestnávania

- prideleným zamestnancom

- zákazníkom

 

2. Prerušovaná pracovná zmluva

Je to pracovná zmluva uzatvorená so spoločnosťou fungujúcou v priemyselnom odvetví, ktorá prechádza skutočnými a nepredvidateľnými výkyvmi v priebehu celého roka.

 

3. Učňovská zmluva

Je určená pre mladých ľudí vo veku od 16 do 25 rokov, ktorí chcú získať odbornú kvalifikáciu.

 

4. Seniorská pracovná zmluva na dobu určitú

Je určená pre pracovníkov vo veku nad 57 rokov, ktorí chcú, resp. potrebujú odpracovať potrebný počet rokov pre získanie dôchodku v plnej výške.

 

5. Dočasne trvalá pracovná zmluva

 Táto zmluva zaručuje dočasným zamestnancovm minimálne mesačné mzdy aj počas obdobia nečinnosti medzi dvoma úlohami.

 

Viac informácií nájdete na tejto internetovej stránke v častii 3. Pracovné podmienky - 3.5 Špeciálne kategórie a tiež naštívte webovú stránku: www.legifrance.gouv.fr

 

Aktualizácia: 06/2014

 

 

3.4. Pracovné zmluvy

PRACOVNÁ ZMLUVA NA DOBU NEURČITÚ

Francúzsky zákonník práce stanovuje, že určité informácie musia byť zamestnancom poskytnuté písomne, ale nie nevyhnutne prostredníctvom zmluvy:

- údaje o zúčastnených stranách

- miesto výkonu práce

- názov pozície, stupeň, kategória, alebo povaha zamestnancom vykonávanej práce, alebo stručný opis

- dátum záčiatku pracovného pomeru

- dĺžku platenej dovolenky, na ktorú má zamestnanec nárok, alebo, ak to nie je možné, tak postupy na udeľovanie a určovanie takejto dovolenky

- výpovedná lehota

- informácie o mzde a frekvencii platby

- pracovná doba: denná, alebo týždenná

- kolektívna zmluva upravujúca pracovné podmienky

 

ĎALŠIE PRACOVNÉ ZMLUVY

Francúzsky zákonník práce stanovuje, že písomná pracovná zmluva je nevyhnutná prii pracovných zmluvách na dobu určitú, pri učňovských zmluvách atď.

 

DODATKY K PRACOVNEJ ZMLUVE

Je potrebné rozlišovať medzi "zmenami pracovných podmienok", o ktorých môže zamestnávateľ rozhodnúť jednostranne (hodiny, dátum dovolenky, atď.) a medzi "dodatkami k pracovnej zmluve", ktoré vyžadujú súhlas zamestnanca a ktoré sa týkajú:

- spôsobu odmeňovania a výšky mzdy

- pracovného času

- miesta výkonu práce

- klasifikácie zamestnanca

- ďalšie informácie považované obidvoma stranami za nevyhnutné

 

Výnimkou je ak zamestnanec za určitých podmienok v predstihu súhlasil s dodatkom, napr. s klauzulou mobility, alebo s klauzulou o nekonkurencii. Zamestnávateľ musí s zmene oboznámiť  zamestnanca. Ak zamestnanec na zmenu nereaguje považuje sa to za súhlas.

 

UKONČENIE PRACOVNEJ ZMLUVY

V princípe pracovná doba na dobu určitú končí uplynutím doby na ktorú bola uzavretá. Zmluvy na dobu neurčitú môžu byť ukončené zo strany zamestnávateľa, alebo zo strany zamestnanca.

Pozri sekciu 3. Pracovné podmienky - 3.10. Ukončenie pracovného pomeru

Pozri webové stránky: www.legitfrance.gouv.fr, www.travail-emploi.gouv.fr, www.service-public.fr

 

Aktualizácia: 06/2014

  

3.5. Špeciálne kategórie

MLADÍ ĽUDIA

Na pomoc mladým ľuďom pre vstup na trh práce boli prijaté osobitné opatrenia:

- učňovský pracovný pomer je určený pre mladých vo veku 16 až 25 rokov veku, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku a jeho cieľom je pomôcť im získať odbornú kvalifikáciu.

Doba trvania: 3 roky Odmena: v závislosti od veku a absolvovaného roku, pohybuje sa v rozmedzí 25% a 78% z minimálnej zákonom garantovanej mzdy.

- zmluva zameraná na odbornú prípravu je určená pre mladých vo veku 16 až 25 rokov, ktorí nemajú žiadnú kvalifikáciu, ale pre mladých vo veku 26 rokov, ktorí potrebujú odbornú prípravu.

Doba trvania: 6 až 21 mesiacov Odmena: v rozmedzí 55% až 85% zo zákonom garantovanej minimálnej mzdy

- Job Futures je určený pre mladých ľudí vo veku  medzi 16 až 25 rokov, alebo až do 30 rokov pre zdravotne postihnutých, ktorí zápasia s nájdením zamestnania kvôli ich nedostatočnému vzdelaniu a tiež geografickej polohe. Táto schéma zahŕňa recipročné vzťahy medzi mladým človekom, zamestnávateľom a orgánmi verejnej správy.

Trvanie: Pracovný pomer na dobu neurčitú, alebo zmluva na dobu určitú v trvaní maximálne 3 roky. Odmena: zaručená je minimálna mzda

 

OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNITÍM

Spoločnosti s viac ako 20 zamestnancami si môžu vybrať medzi možnosťou platiť príspevok v rámci zabezpečenia povinného podielu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v pomere k ich pracovnej sile a to AGEFIPH (Národná asociácia pre profesijnú integráciu osôb so zdravotným postihnutím), alebo medzi možnosťou zabezpečiť aby 6% z ich zamestnancov tvorili osoby so zdravotným postihnutím. Mzda vyplácana zdravotne postihnutým pracovníkom musí zodpovedať druhu vykonávanej práce a ich kvalifikácií za všeobecných zákonných podmienok. V žiadnom prípade im nemôže byť znížená vyplácaná mzda.

Pre viac informácii kliknite na link úradu pre osoby so zdravotným postihnutím: https://informations.handicap.fr/carte-francemdph.php

 

TEHOTNÉ ŽENY

 Tehotné ženy sú chránené osobitnými opatreniami, v dôsledku ktorých je pri nábore zákonom zakázaná diskriminácia a ich porušenie môže viesť k trestnému stíhaniu. Pracovné podmienky tehotných žien sú tiež prispôosobené: nemusia pracovať vonku pri teplotách pod 0°C alebo po 22:00 hod.

 

SENIORI

Seniori (vo veku od 57), ktorí boli registrovaní ako uchádzači o zamestnanie po dobu dlhšiu ako 3 mesiace, alebo ktorí akceptovali dohodu o presune môžu profitovať zo špecifických pracovných zmlúv na dobu určitú, takže môžu odpracovať dostatočný počet rokov, potrebných pre získanie dôchodku v plnej výške.

Doba trvania: 18 mesiacov, je možné zmluvu 1x predĺžiť a môže trvať maximálne 36 mesiacov.

Pozri internetové stránky: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15759.xhtml

 

Aktualizácia: 06/2014

  

 

3.6. Samostatná zárobková činnosť

 

REGISTRAČNÉ PROCEDÚRY

Ak máte záujem vykonávať vo Francúzsku samostatnú zárobkovú činnosť musíte zaregistrovať na živnostenskom registry predmet Vašej činnosti a platiť poistné na sociálne zabezpečenie.

Kontakt:

- príslušný Centre de Formalités des Entreprises (CFE);

http://annuaire-cfe.insee.fr/AnnuaireCFE/jsp/Controleur.jsp

- URSSAF (Úrad výberu príspevkov na sociálne zabezpečenie a rodinných prídavkov)

Pozri webovú stránku: www.urssaf.fr

Budete vyzvaný aby ste vyplnili dva druhy formluárov a to: "déclaration de début d´activité non salariée" (prehlásenie o začatí vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti) (Cerfa č. 90-0192) a "demande d´affiliation au titre d´une acitivité non salariée" (žiadosť o povolenie k vykonávaniu samostatnej zárobkovej činnosti) (Cerfa č. 90-0177).

 

POMOC POSKYTUJÚ:

- Pôle Emploi organizuje stretnutia zamerané na pomoc uchádzačom o zamestnanie pri zakladaní spoločnosti. APEC robí to isté pre manažérov

Pozri webovú stránku: www.pole-emploi.fr www.apec.fr

- Réseau Entreprendre združuje podnikateľov, ktorí vám pomôžu s nastavením, alebo prevzatím spoločnosti.

Pozri webovú stránku: www.reseau-entreprendre.org

- Boutiques de Gestion združuje tím odborníkov, ktorí poskytujú sprievodné rady. Môžete sa zúčastniť školení o zakladaní obchodných spoločnosti.

Pozri webovú stránku: www.boutiques-de-gestion.com

- APCE je centrom, ktoré poskytuje informácie o zakladaní obchodných spoločností

Pozri webovú stránku: www.apce.com

- ADIE (Association pour le Droit a l´Initiative Economique) financuje podnikateľov prostredníctvom mikroúverov a pomáha podnikateľom, ktorí nemajú prístup k bankovým financiám.

Pozri webovú stránku: www.adie.org

- Môžete sa tiež spojiť s Centre de Gestion Agréé, alebo účtovníkom

 

Aktualizácia: 06/2014

 

3.7. Platové podmienky

 

SMIC (garantovaná minimálna mzda)

SMIC vo Francúzsku predstavuje minimálnu mzdu, ktorou je platený každý zamestnanec. Od 1. januára 2014 je minimálna mzda stanovená vo výške 9,53 EUR hrubé/hod. (7,45 EUR čisté), čo predstavuje 1.445,38 EUR/mes. (hrubé) (v čistom 1.128,- EUR) za 35 hodinový týždeň.

Iba učni a mladí zamestnanci môžu byť platený mzdou nižšou ako je SMIC. Kolektívne zmluvy stanovujú minimálnu mzdu v súlade s kvalifikáciou zamestnancov, ale u týchto nemôže byť nikdy nižšia ako je SMIC.

 

ZRÁŽKY ZO MZDY

Zo mzdy sa vo Francúzsku vykonávajú zrážky len na sociálne zabezpečenie, pretože dane nie sú odpočítavané priamo zo zdrojov. Zamestnanci musia v máji deklarovať svoj ročný príjem (napr. daňové priznanie predložené v máji 2014 sa týka príjmov za rok 2013).

 

Rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou sa pohybuje okolo 22%

 

VÝPLATNÉ PÁSKY

V zásade sú mzdy vyplácané mesačne, v rovnaký deň každý mesiac a vo všeobecnosti bankovým prevodom. Každému zamestnancovi musí byť poskytnutá výplatná páska.

Výplatná páska musí obsahovať určité informácie:

- údaje o zamestnávateľovi (meno, adresa, registračné číslo, kód hlavnej činnosti, atď.)

- údaje o zamestnancovi (meno, vykonávané zamestnanie, postavenie v rámci klasifikácie kolektívnej zmluvy)

- URSSAF (úrad pre výber príspevkov na sociálne zabezpečenie a rodinných prídavkov, alebo poľnohospodársky sociálny podielový fond), ktorému sú platené odvody

- doplnkové dôchodkové fondy

- platná kolektívna zmluva

- údaje slúžiace k výpočtu hrubej mzdy (počet odpracovaných hodín, počet hodín platených v bežnej sadzbe, a tých, pri ktorých je zvýšená sadzba za načasy, nočnú prácu) s uvedením sadzby, odmeny (výkonostný bonus, bonus za odpracovaný čas a i.)

- mzdová sadzba zamestnancov, ktroých mzda sa vypočítava na základe týždennej alebo mesačnej sadzby, uvedená v hodinách, alebo ročná sadzba uvedená v hodinách alebo v dňoch

- zrážky na sociálne zabezpečenie a preddavky na daň: CRDS, CSG

- čiastky, ktoré nepodliehajú odvodom (nárady výdavkov použitých na dosiahnutie príjmov)

- suma čistej mzdy skutočne zaplatenej zamestnancovi

- dátum výplaty čistej mzdy

- údaje o platenej dovolenke čerpanej vo výplatnom období a zodpovedajúca čiastka

Na výplatnej páske musí byť tiež uvedené, že zamestnanec si ju musí uchovať na dobu neurčitú. Môže to byť formulované v taktomto znení: "pour vous aider a faire valoir vos droits, conservez ce bulletin de paie sans limitation de durée" (pre preukázanie svojich práv prosím uchovajte si na trvalo túto výplatnú pásku). Zamestnávateľ by mal uchovať túto výplatnú pásku počas 5-tich rokov od dátumu kedy bola vystavená.

- neplatené hodiny vzhľadom na účasť na štrajku budia byť označené ako "neplatené voľno/neprítomosť"

- čas venovaný odborovým činnostiam musí byť zahrnutý do bežnej pracovnej doby

Pozri webovú stránku: www.travail-emploi.gouv.fr

 

Aktualizácia: 06/2014

 

 3.8. Pracovná doba

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Vo Francúzsku je pre všetky spoločnosti zákonom stanovený týždenný pracovný čas v rozsahu 35 hod. Denný pracovný čas nemôže presiahnúť 10 hod.

Okrem toho, zamestnanci nesmu pracovať viac ako 4,5 hod bez prestávky. Na základe kolektívnej zmluvy môže byť maximálny denný pracovný čas predĺžený na 12 hod.

V zásade zamestnanci nemôžu pracovať viac ako 48 hod týždenne, alebo 44 hod. týždenne v priemere po dobu 12 po sebe nasledujúcich týždňov (za určitých podmienok max. 46 hod.)

Zamestnancom musí byť umožnené urobiť si prestávku v trvaní minimálne 20 minút aspoň každých 6 hod.

 

PRE MLADÝCH ĽUDÍ

Maximálny denný pracovný čas pre mladistvých (mladších ako 18 rokov) je stanovený na 8 hod. (7 hod. pre mladších ako 16 rokov pracujúcich počas školských prázdnin).

Pre neplnoletých (mladších ako 18 rokov) je maximálny pracovný týždeň stanovený na 35 hod.

 

ČAS ODPOČINKU

Všetkým zamestnancom musí byť umožnený denný odpočinok v trvaní 11 po sebe nasledujúcih hodín. (v závislosti na kolektívnych zmluvách to môže byť v niektorých prípadoch 9 hod.)

Minimálny týždenný čas na odpočinok je stanovený na 35 po sebe nasledujúcich hodín.. Existujú však výnimky pre určité druhy činností (operátor strojov, sezónni pracovníci).

Čas týždenného odpočinku pripadá vo väčšine prípadoch na nedeľu.

 

NADČASY

Práca nadčas musí byť zaplatená následovne:

25% za každú hodinu z prvých 8 hodín nadčasovej práce (36. až 43. hodina vrátane)

50% za všetky ďalšie odpracované nadčasové hodiny

Je však potrebnné poznamenať, že existuje mnoho výnimiek a to najmä v rámci kolektívnych zmlúv.

Niektorí riadiaci pracovníci klasifikovaní ako "non-office-based" pracujú viac ako 35 hodín týždenne, získavajú však dodatočné dni dovolenky navyše.

 

NOČNÁ PRÁCA

Nočná práce je práca vykonávaná medzi 21:00 a 6:00 hodinou a nesmie v zásade prekročiť 8 hoddín denne a 40 hodín týždenne (44 hodín, ak je to povolené vyhláškou, alebo kolektívnou zmluvou). Nočná práca je kompenzovaná náhradným voľnom, alebo preplatením.

Tehotné ženy, vykonávajúce prácu v noci musia byť preložené počas tehotenstva a v postnatálnom období na dennú prácu ak o to požiadajú.

Pozri www.travail-emploi.gouv.fr

 

Aktualizácia: 06/2014

  

3.9. Dovolenka

Ročná platená dovolenka

Všetci zamestnanci majú právo na platenú dovolenku po tom, čo odpracovali aspoň jeden mesiac v priebehu sledovaného obdobia (sledované obdobie od 1. júna predchádzajúceho roka do 31. mája bežného roka).

Zamestnanci majú nárok na dovolenku v trvaní dvoch a pol dňa za každý odpracovaný mesiac, teda na 5 týždňov platenej dovolenky za odpracovaný rok.

Pri výpočte nároku na platenú dovolenku sa v zásade berú do úvahy len skutočne odpracované doby.

Obdobia neprítomnosti sa nezapočítavajú. Určité obdobia sa však považujú za skutočne odpracované doby (dovolenka za predcházdajúci rok, materská dovolenka, študijné voľno alebo práceneschopnosť), ak je to špecifikované v kolektívnej zmluve.

Termíny čerpania platenej dovolenky sa určujú na základe vzájomnej dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom, alebo ak to nie je možné rozhoduje o nich zamestnávateľ.

 

OSTATNÉ TYPY PRACOVNÉHO VOĽNA

- Práceneschopnosť: na to, aby ste získali dennú nemocenskú dávku, museli byť príspevky na nemocenské poistenie platená za 200 hodín počas 3 mesiacov pred odchodom na PN-ku. Po predložení formulára E104 sa zohľadňujú obdobia, za ktoré boli príspevky platené v inej európskej krajine                                                      - Materská dovolenka: 16 týždňov na jedno dieťa (6 týždňov pred a 10 týždňov po narodení)                       - Otcovská dovolenka: 11 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní v prípade narodenia jedného dieťaťa a 18 dní v prípade viacnásobného pôrodu počítaných od dátumu narodenia dieťaťa. Táto dovolenka sa nedá rozdeliť. Môže sa vziať spolu s troma dňami dovolenky pri narodení dieťaťa                                                 - Príspevok na starostlivosť o deti: po materskej dovolenke, s cieľom starať sa o dieťa, môže rodiť, ktorý je zamestnaný požiadať o túto dovolenku. Maximálna dĺžka trvania - tri roky.                                                 - Rodičovská dovolenka (starostlivosť o dieťa, ktoré je postihnuté, utrpelo nehodu, alebo je vážne choré)      - Individuálna dovolenka na výcvik (CIF): nesmie presiahnúť jeden rok. Pokračuje sa v čiastočnej výplate mzdy                                                                                                                                                      - Sabbatická dovolenka (z osobných dôvodov): od 6 do 11 mesiacov

Oprávnenosť na iektoré z týchto druhov dovolenky môže byť podmienená dĺžkou pracovného pomeru v spoločnosti, alebo minimálnymi príspevkami vyplatenými do verejného systému sociálneho zabezpečenia.

ŠTÁTNE SVIATKY

Francúzsko má 10 štátnych sviatkov: 1. január, Veľkonočný pondelok, 1. máj (Deň práce), 8. máj (koniec druhej svetovej vojny), štvrtok Nanebovstúpenia, 14. júl (Deň Bastily), 15. august (Nanebovzatie), 1. november (všetkých Svätých), 11. november (koniec prvej svetovej vojny) a 25. december (Vianoce).

Iba 1. mája je zaručená platená dovolenka. Ostatné štátne sviatky sa vo všeobecnosti vyplácajú iba vtedy, ak spadajú do bežného pracovného dňa.

Pozri webovú stránku: www.travail-emploi.gouv.fr

Text bol naposledy upravený: 06/2014

 

3.10. Ukončenie pracovného pomeru

SPÔSOBY UKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU

Výpoveď

Neexistujú žiadne formálne požiadavky na výpoveď. Odporúča sa však zaslať písomné oznámenie (zaslané doporučeným listom s potvrdením o prijatí), pretože zamestnanec ju musí v  predstihu oznámiť, pokiaľ k nej nedôjde počas skúšobnej doby.

Individuálne prepustenie

Na postup pri individuálnom prepustení sa vzťahujú tri etapy:

- pozvanie zamestnanca na predbežné stretnutie, aby strany mohli diskutoavať o záležitostiach

- oznámenie prepustenia (v čase medzi dvoma pracovnými dňami a jedným mesiacom po stretnutí)

- vyplatenie ostupného v súlade s kolektívnou zmluvou okrem prípadov hrubého porušenia pracovnej disciplíny, alebo úmyselného zneužitia úradnej moci

Nadbytočnosť z ekonomických dôvodov

K tomu dochádza vtedy, keď sa vykonávaná práca zredukuje alebo zmení z dôvodu ekonomických problémov alebo technologických zmien. Za určitých podmienok tento proces podlieha povinnosti presunu zamestnancov a vytvorenia plánu ochrany zamestnanosti

Ukončenie platnosti po uplynutí zmluvy na dobu určitú

Zmluvy s pevnou dobou končia, keď uplynie ich platnosť. Nevyžaduje sa žiadne predchádzajúce oznámenie. Vypláca sa bonus za nedostatok istoty zamestnania vo výške 10%

Ukončenie na základe vzájomnéh súhlasu

Nie je potrebný žiadny špecifický postup, ale dôrazne sa odporúča písomná forma

Zmluvné ukončenie

Zmluvné ukončenie je druhom ukončenia na základe vzájomného súhlasu. Aby bolo platné, obe strany musia postupovať podľa postupu, počas ktorého vyjednávajú a podpíšu dohodu o ukončení, ktorú musí schváliť príslušné regionálne riaditeľstvo pre podnikanie, hospodársku súťaž, spotrebiteľské záležitosti, prácu a zamestnanosť (DIRECCTE) alebo inšpektorát práce v prípade chránených zamestnancov (zástupcovia zamestnancov, lekári z povolaniea).

 

Vysporiadanie

Toto nie je forma ukončenia pracovnej zmluvy. Je to zmluva, ktorou strany zabraňujú sporu alebo ho ukončujú. Zahŕňa vzájomné ústupky, ale zamestnanec nemôže dostať kompenzáciu nižšiu ako je čiastka stanovená zmluvne a legálne.

Odchod do dôchodku

Právny vek odchodu do dôchodku závisí od roku narodenia zamestnanca. Je stanovené, že sa bude postupne zvyšovať zo 60 na 62 rokov do roku 2018. Zamestnanci môžu odísť do dôchodku vo veku od 60 do 70 rokov. Zamestnancov starších ako 70 rokov môžu zamestnávatelia prinútiť odísť do dôchodku (od roku 2010).

Príspevok na dôchodok sa rovná:

- Buď minimálnemu zákonnému odstupnému (1/10 mesačnej mzdy za rok služby, dodatočná 1/15 mesačnej mzdy za rok služby nad 10 rokov)

- Alebo príspevku na starobný dôchodok stanovený v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, podľa toho, ktorá je výhodnejšia.

Pozri webovú stránku: www.travail-emploi.gouv.fr

Text bol naposledy upravený: 06/2014

 

3.11. Zastupovanie pracovníkov

ODBORY

Miera členstva v odboroch v súkromnom sektore vo Francúzsku je približne 7%. Hlavné odborové zväzy sú.: CGT (Všeobecná konfederácia práce), CFDT (Force Ouvriere), CFTC (Franúczska konfederácia kresťanských pracovníkov) a CFE-CGC (Francúzska konfederácia práce - Všeobecná konfederácia riadiacich pracovníkov). Aby bola odborová organizácia "reprezentatívna", musí spĺňať sedem kritérií, vrátane získania minimálne 10% odovzdaných hlasov v prvom kole odborových volieb (8% na úrovni zamestnaneckých a medziodborových odborov).

ÚLOHA ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Odborové organizácie pôsobia v rámci organizácií a spoločností na ochranu záumov a práv zamestnancov:

- predkladajú návrhy vo svojom hospodárskom sektore

- informujú, pomáhajú a podporujú pracovníkov

- zastupujú pracovníkov v ich styku so zamestnávateľmi a verejnými orgánmi

- spolupracujú s odbormi v celej Európe

Každá reprezentatívna odborová organizácia v spoločnosti alebo v zriadení s najmenej 50 zamestnancami môže vymenovať odborového zástupcu. Zástupcovia sú vymenovaní na konkrétne funkčné obdobie, zastupujú príslušné odborové zväzy a vyjednávajú kolektívnej zmluvy. Zástupcovia zamestnancov sú voelení v spoločnostiach s 11 a viac zamestnancami. Ich právomoci a zodpovednosti sú ustanovené v Zákonníku práce a v niektorých prípadoch môžu vykonávať úlohy, na ktoré sú zvyčaje poverené zamestnaneckou radou, výborom pre zdravie, bezpečnosť a pravcovné podmienky a predsedom odborov.

Pozri webovú stránku: www.travaill-emploi.gouv.fr

Text bol naposledy upravený: 06/2014

 

3.12. Pracovné spory - štrajky

 

RIADENIE KONFLIKTOV

Keď sú zamestnanci v spore so svojim zamestnávateľom, môžu sa poradiť so zástupcami zamestnancov. Môžu sa tiež obrátiť na inšpektorát práce. Ak sa zamestnanci domnievajú, že sú v práve, môžu sa obrátiť na priemyselný tribunál.

ŠTRAJKY

Vo Francúzsku je právo na štraj právne uznaným a zaručeným Ústavou pre všetkých zamestnancov, čo im umožňuje prestať pracovať (ísť štrajkovať), aby preukázali svoj nesúhlas alebo požadovali zlepšenie svojich pracovných podmienok. Zahŕňa koordinované zastavenie práce (musí byť účasť aspoň dvoch osôb).

Výsledkom je pozastavenie, nie však ukončenie pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ môže tiež zadržať mzdy splatné počas obdobia štrajku.

Okrem toho v štátnej službe musí byť vedenie osobitne upozornené na štrajk a to päť dní (okrem štátnych sviatkov a víkendov) pred dátumom štrajku. V súkromnom sektore sa nevyžaduje žiadne oznámenie. Na štraj nie je právne lehota. Pracovníci nemusia patriť k odborovej organizácii, aby uplatňovali svoje právo na štrajk.

Existujú určité obmedzenia:

- Kontinuita verejnej služby: právo na štraj nie je uznané pre policajtov, väzenskú správu a komunikačné oddelenia ministerstva vnútra, súdnictva alebo armády. Ostatné kategórie zamestnancov musia zabezpečiť poskytovanie minimálnej služby (doprava, zdravie)

- rešpektovanie vlastníckych práv: akékoľvek škody a útoky spáchané počas štrajku budú považované za trestné činy a môžu viesť k trestnému odsúdeniu

- rešpektovanie slobody tých, ktorí neštrajkujú a zamestnávateľov pre pokračovanie v práci_ štrajkujúci nesmú brániť v práci osobám, toré nevstúpili do štrajku, alebo im brániť v prístupe na pracovisko.

Pozri webovú stránku: www.travail-emploi.gouv.fr

Text bol naposledy upravený: 06/2014

 

3.13. Odborná príprava

Odborné vzdelávanie a odborná príprava (OVP) zahŕňa praktické činnosti a kurzy týkajúce sa konkrétnej profesie alebo povolania, ktorých cieľom je pripraviť ľudí na ich budúcu kariéru. Pre mnohých je odborná príprava dôležitou cestou k získaniu profesionálneho uznania alebo k zlepšeniu ich šance na získanie dobrého zamestnania.

Iniciatívy EÚ na podporu odborného vzdelávania

Na podporu spolupráce k rozvoju systémov odborného vzdelávania v Európe, EÚ využíva rôzne nástroje a iniciatívy, z ktorých mnohé prebiehajú v rámci programu celoživotného vzdelávania.

Celoiživotné vzdelávanie je proces, ktorý zaŕňa všetky formy vzdelávania a trvá od predškolskéh veku až pod odchod do dôchodku. Cieľom je umožniť ľuďom rozvíjať a udržiavať kľúčové kompetencie počas ich života, ako aj umožniť občanom slobodne sa pohybovať medzi pracovnými miestami, regiónmi a krajinami.

Financovanie pokrýva širokú škálu aktivít vrátane výmen, študijných návštev a akcií na vytváranie sietí. projektov je mnoho a sú rôznorodé, zamerané na študentov a ich školiteľov a učiteľov.

Kľúčové podprogramy zahŕňajú:

- Erasmus. Program Erasmus je považovaný za hlavný program vzdelávania a odbornej prípravy EÚ, umožňuje každoročne študovať a pracovať v zahraničí približne 200 00 študentom. Zároveň financuje spoluprácu medzi európskymi inštitúciami vyššieho vzdelávania.

- Leonardo da Vinci. Okrem pomoci jednotlivcom pri získavaní nových zručností tento program pomáha organizáciám z odvetvia OVP pracovať s partnemrmi z celej EÚ, aby si mohli vymieňať osvedčené postupy. Program Leonardo da Vinci financujemnožstvo praktických projektov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy od tých, ktoré umožňujú ľuďom vzdelávať sa v zahraničí až po rosiahle iniciatívy, ktoré podporujú spoluprácu a vytváranie sietí v celj Európe.

- Grundtvig. posytuje podporu vzdelávacím a študijným potrebám ľudí, ktorí absolvujú kurzy vzdelávania dospelých. Program zahŕňa formálne, neformálne a informálne vzdelávanie.

Organizácie EÚ, ktoré podporujú odborné vzdelávanie

EÚ vytvorila niekoľko agentúr na zlepšienie spolupráce a výmenu skúseností:

Európske stredisko pre odborné vzdelávanie (CEDEFOP) bolo založené v roku 1975 na podporu a rozvoj odborného vzddelávania a prípravy v Európe. So sídlom v Solúne v Grécku vykonáva výskuma analýzu odborného vzdelávania a šíri svoje odborné znalosti pre sôznych európskych partnerov, ako sú výskumné inštitúcie, univerzity a školiace zariadenia.

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie bola založená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jej poslaním je podporovať partnerské krajiny mimo EÚ, aby mohli modernizovať a rozvíjať svoje systémy odbornej prípravy.

Text bol naposledy upravený: 02/2012

 

4.1. Prehľad životných podmienok v Európe

 

 

Shengenský priestor bol zriadený v marci 1995. Zrušil hraničné kontroly v oblasti signatárskych štátov a vytvoril jednotnú vonkajšiu hranicu, kde sa kontroly musia vykonávať v súlade so spoločným súborom pravidiel.

Od roku 2012 Schengenskú dohodu podpísalo 25 európskych krajín. Dvadsaťdva z nich sú členské štáty EÚ:

Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko. Island, Nórsko a Švajčiarsko sú tiež v schengenskom priestore. Spojené Kráľovstvo a Írsko nie sú súčasťou schentenského priestoru.

Doprava v EÚ

Dopravná politika EÚ sa zameriava na odstránenie prekážok  medzi členskými štátmi, čo umožňuje ľuďom a tovaru rýchlo a lacno sa pohybovať cez hranice. Cieľom je zabezpečiť čisté, bezpečné a efektívne cestovanie po celej Európe a zároveň posilniť vnútorný trh pre voľný pohyb osôb a tovaru. EÚ je tiež šampiónom práv cestujúcich.

Letecká doprava a práva cestujúcich

Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave znamenalo nižšie cestovné a širší výber dopravcov a služieb pre cestujúcich. EÚ tiež vytvorila súbor práv na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s cestujúcimi v leteckej doprave.

Ak nastanú problémi pri letoch, ktoré odlietajú z krajiny EÚ alebo prilietajú do krajiny EÚ s dopravcom registrovaným v EÚ (alebo na Islande, Nórsku alebo Švajčiarsku), cestujúci majú súbor práv EÚ a môžu mať nárok na náhradu alebo kompenzáciu.

Ak Vám nepovolili nástup na palubu, alebo musíte čeliť nadmernému oneskoreniu (viac ako 5 hod.) alebo je Váš let zrušený alebo nadmerne rezervovaný, máte právo si vybrať medzi presmerovaním do konečnéj destinácie alebo uhradením cestovného lístka. Ak žiadate o vrátenie cestovného lístka, vzdávate sa nárokku na akékoľvek ďalšie cestovanie, pomoc alebo presmerovanie leteckou spoločnosťou.

Vaša letecká spoločnosť by Vás mala vždy informovať o Vašich právach a dôvodoch odmietnutia nástupu na palubu, zrušení letu alebo dlhého oneskoraniea (viac ako 2 hod.). Môžete mať aj nárok na občerstvenie, jedlo, komunikáciu (napr. bezplatný hovor) a prenocovanie v závislosti od vzdialenosti letu a dĺžky oneskorenia.

Okrem toho, ak Vám bude odmietnutý nástup na palubu, Váš let je zrušený alebo prídete na miesto určenia s oneskorením dlhším ako 3 hod., môžete mať nárok na kompenzáciu vo výške 250 - 600 EUR v závislosti od vzdialenosti letu.

Práva cestujúcich na železnici

Ak je Váš vlak zrušený alebo mešká, môžete mať nárok na kompenzáciu. A máte právo na primerané informácie o oneskorení.

Ak sa oznámi meškanie v trvaní najmenej 1 hod. (oproti cestovnému poriadku), môžete vykonať jedno z naslednovného:

- zrušiť cestovné plány a požiadať o okamžité vrátenie celých nákladov na lístok (alebo za časť neuskutočnenej cesty). Môžete tiež požiadať o úhradu za časť cesty, ktorú ste už absolvovali, ak meškanie znamená, že už nemôžete splniť účel vašej cesty

- požiadajte svojho dopravcu, aby Vás presmeroval na cieľové miesto pri najbližšej príležitosti alebo k neskoršiemu dátumu podľa Vášho výberu

- pokračujte v ceste napriek meškaniu

Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste nemáte nárok na odškodnenie. Ak vlak mešká v rozmedzí medzi 1 a 2 hod., máte nárok na 25% cestovného. Aj vlak mešká viac ako 2 hod. máte nárok na 50% cestovného.

Kompenzácia musí byť zaplatená do jedného mesiaca od odoslania žiadosti.

Text bol naposledy upravený: 02/2012

 

4.2. Politický, administratívny a právny systém

 

POLITICKÝ SYSTÉM

1. EXEKUTÍVA je vedená prezidentom republiky, ktorý je hlavou štátu a je volený priamym všeobecným hlasovaním na päťročné funkčné obdobie, ktoré možno raz predĺžiť. Menuje predsedu vlády a na jeho odporúčanie členov vlády. Rozhoduje o politike krajiny a sleduje ju a podáva o nej správy Parlamentu.

2. LEGISLATÍVA je parlament, ktorý pozostáva z:

- Národného zhromaždenia s 577 poslancami volenými priamymi všeobecnými voľbami na päť rokov

- Senátom s 348 senátormi zvolenými na šesť rokov osobitnou skupinou voličov (poslanci parlamentu, strostovia, obecní radcovia, rezortní radcovia a regionálni radcovia).

3. SÚDNICTVO je zastúpené všetkými súdmi (spdcami a súdnymi úradníkmi), ktorí riešia spory medzi jednotlivcami alebo medzi jednotlivcami a štátom. Zabezpečuje súlad so zákonmi, ktoré prijal Parlament.

4. ÚSTAVNÁ RADA zabezpečuje, aby zákony boli v súlade s Ústavou.

5. POLITICKÉ STRANY

Francúzsky politický svet sa skladá z mnohých strán, z ktorých väčšina má zástupcov v parlamente.

Pozrite si webovú stránku: www.france-politique.fr/partis-politiques.htm

ÚZEMNÁ ORGANIZ´´ACIA FRANCÚZSKA

1. Francúzsko je rozdelené do 27 regiónov: 22 regiónov metropolitného Francúzska (územie pevniny a Korzika) a 5 zámorských regiónov (Guadaloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion a Mayotte). Regionálny prefekt reprezentuje autoritu štátu. Každý región je spravovaný regionálnou radou zvolenou priamymi všeobecnými voľbami.

2. Regióny sú rozdelené na 101 departmentov (96 metropolitných epartmentov a 5 zámorských departmentov). Prefekt oddelenia zastupuje orgán štátu. Každý department spravuje rada oddelení, volená priamymi všeobecnými voľbami.

3. Francúzsko tiež má 5 zahraničných kolektívov: Francúzska Polynézia, Svätý Pierre a Miquelo, Svätý Bartolomej, Svätý Martina Wallis a Futuna. Nová Kaledónia a francúzske južné a antarktické územia tvoria suie generis združenie.

4. Každý epartment je rozdelený do arrondissementov, kantónov a obcí (mesto a obec), každý spravovaný starostom a obecnou radou.

Postupujte podľa týchto odkazov:

http://ww.outre-mer.gouv.fr/?les-collectivities.html a http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/fiches_synthese/septembre 2012/fiche_11.asp

VEREJNÁ SPRÁVA

Aby ste splnili všetky formality, musíte nájsť príslušnú administratívnu službu. Francúzska administratíva poskytuje centralizovanú informačnú službu: www.service-public.fr. Táto webová stránka popisuje rôzne administratívne postupy a meisto, kde ich treba realizovať.

Upozorňujeme, že nektoré postupy súvisiace s Vašou krajinou pôvodu sa môžu vykonávať len na Vašoum konzuláte (pas, rodný list, hlasovanie).

Policajnú činnosť vykonávajú národné polície vo veľkých mestách (policajné stanice) a žandári kdekoľvek na území.

Ak ste obeťou trestného činu, môžete ich kontaktovať telefonicky (vytočením čísla 17, alebo 112 z mobilného telefónu) alebo prísť na policajnú stanicu urobiť vyhlásenie

Pozrite tento odkaz: www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/aide_aus_victimes

Text bol naposledy upravený: 06/2014

 

4.3. Dane a odvody

DAŇ Z PRÍJMU
Vo Francúzsku sa daň neodpočítava zo zdrojov (z platov). Každý rok musíte vyplniť daňové priznanie, ak máte viac ako 18 rokov a máte bydlisko vo Francúzsku, t.j.:

- žijete vo Francúzsku natrvalo s rodinou

- vaše hlavnémiesto pobytu je vo Francúzsku

- vašu hlavnú profesionálnu činnosť vykonávate vo Francúzsku

- vaše ekonomické záujmy so vo Francúzsku

Toto daňové priznanie je vyplnené v papierovej forme (povinné v prvom roku) alebo prostredníctvom webovej stránky generálneho riaditeľstva pre verejné financie: www.impots.gouv.fr

 

VÝPOČE DANE

Vaša daňa vypoíta na základe vášho celkového čistého príjmu, ktorý sa získava odpočítaním akýchkoľvek obchodných nákladov a príspevkov na sociálne zabezpečenie z vášho príjmu.

Ostatné sumy (príspevky na výživné, používanie domácej kancelárie, dary na charitu atď.) sú tiež odpočítateľné a môžu sa uplatňovať určité prídavky (napr. na deti).

Hrubá daň sa vypočítava pomocou techniky rodinného koeficientu (osobná situácia daňovníka, počet závislých osôb) a uplatnením posuvnej stupnice podľa príjmového pásma.

 

PLATENIE DANÍ

Daň platíte na základe svojich príjmov v predchádzajúcom roku. Tieto predbežné sumy sa vyplácajú buď v troch spátkach (16. február - 15. máj - 15. september) alebo mesačne.

 

MESTSKÉ DANE

Každý, kto má 1. januára daňového roku súkromné bývanie vo Francúzsku, musí zaplatiť daň z bývania. V obsiach sa hlasuje o sadzbách dane, ktoré sa preto líšia od jednej obce k druhej. Blastníci musia zaplatiť aj daň z nehnuteľnosti.

 

DPH (daň z pridanej hodnoty)

Vo Francúzsku sa uplatňujú tri sadzby:

- "bežná" sadzba vo výške 20% (ktorá sa vzťahuje na všetky zdaniteľné transakcie, pre ktoré sa neuplatňuje žiadna iná sadzba).

- znížená sadzba vo výške 10% (ktorá sa vzťahuje na určité výrobky alebo tovary uvedené v zákone, napr. niektoré potravinové výrobky a niektoré rekonštrukčné práce)

- špeciálna sadzba 5,5% (ktorá sa týka najmä niektorých liekov, niektorých divadelných predstavení a niektorých tlačových publikácií).

Ostatné špeciálne sadzby sa uplatňujú na Korzike a v zámorských departmentoch a kolektívoch pre konkrétne transakcie.

 

Pozrite si webové stránky: www.minefe.gouv.fr

 

Text bol naposledy upravený: 06/2014

 

4.4. Životné náklady 

3.4.

Cena bývania

Náklady na bývanie veľmi závisia od regiónu, v ktorom žijete. Vo Francúzsku je rozdiel najmä medzi regiónom Paríža a ostatnými regiónmi (povinciami). Navyše, aj v tom istom meste sa ceny niekedy značne líšia od jedného obvodu k druhému.

UBYTOVANIE

Rovnako ako v mnohých európskych krajinách, výdavky na ubytovanie tvoria hlavné náklady pre väčšinu francúzskych domácností. V regióne Paríž sú výdavky spojené s ubytovaním v priemere o 36% vyššie ako v ostatných regiónoch. Okrem toho cena nehnuteľnosti v centre mesta je vo všeobecnosti oveľa vyššia ako na okraji mesta.

Pre získanie prehľadu o cene nájomného v parížskom regióne a v niektorých provinčných mestách, pozri "4. Životné podmienky - 4.5. Ubytovanie."

 

POTRAVINY A KAŽDODENNÉ VÝDAVKY

Štruktúra maloobchodnej siete vo Francúzsku je porovnateľná so štruktúrou v iných európskych krajinách: buď malí maloobchodníci v centrách miest ponúkajúcich širokú škálu výrobkov a značiek za dosť vysoké ceny, alebo dobre rozvinuté maloobchodné reťazce (najviac predávané tovary online) ktoré ponúkajú nižšie ceny pre výrobky na masovom trhu.

 

Tu je zoznam názvov maloobchodných predajní, ktoré môžete považovať za  užitočné:

http://fr.wikipeia.org/wiki/Liste_d´enseignes_de_la_grande_distribution≠Supermarch.C3.A9

 

PRÍKLADY CIEN

- chlieb (francúzska bageta): 1 EUR

- vstupenka na metro/autobus: 1,70 EUR

- vstupenka do kina: 9,90 EUR

- štandardná poštová známka: 0,66 EUR

- sendvič: 5 EUR

- jedlo v reštaurácii: 13 - 20 EUR

 

Text bol naposledy upravený: 06/2014

 

4.5. Ubytovanie

PROCES PRENAJÍMANIA

Nájomné zmluvy (alobe "nájmy") sa zvyčajne podpisujú na tri roky a môžu sa automaticky obnoviť.

Keď chcete odísť, musíte oznámiť trojmesačnú výpovednú lehotu (jeden mesiac, ak sa presťahujete do práce alebo ste sa stali nezamestnanými). Toto oznámenie musí byť zaslané majiteľovi nehnuteľnosti poštou doporučene.

 

Náklady na prenájom:

- Zvyčajne sa požaduje záloha vo výške jedného mesačného nájomného. V zássade sa vráti jeden mesiac po odchode

- Agentúrne poplatky vo všeobecnosti dosahujú jeden mesiac. Nájomné je splatné vopred

- Mnoho majiteľov nehznuteľností tiež požiada o ručiteľa (tretia osoba, ktorá sa zaväzuje zaplatiť nájom, ak by sa nájomca dostal do finančných ťažkostí)

 

Všeobecne sa uznáva, že výška nájomného by nemala presiahnuť 30% čistého mesačného platu nájomcu (posledné tri výplatné pásky sa vyžadujú ako dôkaz).

 

NÁKLADY NA PRENÁJO?

Ubytovanie tvorí hlavné náklady pre väčšinu francúzskych domácností. Rovnako ako v mnohých európskych krajinách je ubytovanie v centre mesta vo všeobecnosti drahšie ako na okraji mesta. Nájomné je vyššie v rezidenčných oblastach a v okresoch, ktoré sú v dobrom dopravnom spojení do centra mesta alebo do hospodárskych oblastí, kde sú pracovné miesta.

 

Príklad: niekoľko mesačných nájomných poplatkov v eurách:

 

Izby/plocha                  Paríž        Parížske predmestie        Lille      Nice

1/35 m2                      1 000               800                       490        595

2/60m2                       1 800            1 200                       840      1 020

3-4/80m2                    2 400             1 600                      1 120   1 360

 

Mali by ste vždy pamätať na to a informovať sa o službách, ktoré sú poskytované a čo za poplatok dostanete (teplo, teplá voda atď.)

 

Pozrite si webové stránky: www.fnaim.fr

 

Text bol naposledy upravený: 06/2014 

 

4.6. Zdravotníctvo

 

ZDRAVOTNÍCKA A ZUBNÁ STAROSTLIVOSŤ

Pred návštevou lekára alebo zubného lekára je potrebné skontrolovať, či je tento systém spojený so schémou štátnej zdravotnej starostlivosti ("conventionné). Existujú dva typy takýchto lekárov: tí, ktorí plne dodržiavajú dohodu o štátnom systéme a uplatňujú dohodnuté poplatky, a tí, ktorí dodržiavajú dohodu, ale môžu slobodne stanovovať svoje poplatky. Profesionálov v oblasti zdravotnej starostlivosti môžete nájsť, ak hľadáte miesto, kde žijete a ich poplatky nádete na nasledujúcej webovej stránke: http://ameli-direct.ameli.fr/nouvelle-recherche/professionnels-de-sante.html. V obidvoch prípadoch bude náhrada SPAM (primárny fond zdravotného poistenia) založená na dohodnutých poplatkoch.

 

HOSPITALIZÁCIA

Francúzsky nemocničný systém pozostáva z verejných zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú verejné zdravotnícke služby pod štátnou kontrolou a zo súkromných zdravotníckych zariadení. Ak ste prijatí do súkromného zariadenia, musíte skontrolovať, či je toto zariadenie v štátnom systéme.

 

LEKÁRNE

Vo Francúzsku sú lieky na predpis k dispozícii len v lekárni. Lieky dostupné mimo lekára sú k dispozícii v lekárňach a v niektorých veľkých obchodoch.

ˇ´UHRADY

Lekárske výdavky sa uhádzajú vo výške 70% dohodnutého poplatku. Napríklad dohodnutý poplatok za konzultáciu s praktickým lekárom je 23 EUR a odborníkom 28 EUR. V prípade všeobecného lekára bude náhrada vo výšk e16,10 EUR, takže budete musieť zaplatiť 6,90 EUR. Uvedená výška úhrady zohľadňuje príspevok pacienta (ôticket modérateur") a paušálny príspevok ("participation forfaitaire") jedno euro.

 

Vo všeobecnosti platí, že zdravotné poistenie nehradí všetky výdavky, pretože časť musí platiť poistenec (ide o "ticket modérateur").

Rôzne sadzby úhrad môžete vidieť na uvedenej webovej stránke:

http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/combien-serez-vous-rembourse/index.php

 

Text bol naposledy upravený: 06/2014

 

4.7. Systém vzdelávania

VŠEOBECNÉ PRINCÍPY

Vo Francúzsku je vzdelanie povinné od 6 do 16 rokov. Existujú štátne školy (sekulárne a bezplatné), súkromné školy na základe zmluvy so štátom (ktoré musia dodržiavať oficiálne smernice a osnovy ministerstva) a iné súkromné školy, ktoré nie sú zmluvne dohodnuté.

 

ORGANIZÁCIA VZDELÁVANIA

1. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Základná škola zahŕňa materské školy a základné školy.

Materská škola je určená pre deti vo veku od 3 do 6 rokov (za určitých podmienok sú akceptované deti 21/2 ročne). Nie je to povinné.

Základná škola je pre všetky deti, francúzske i zahraničné, vo veku od 6 do 11 rokov. Zahŕňa päť rokov: CP (prvý rok), CE1-CE2 (druhý a tretí rok) a CM1-CM2).

 

2. SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE

Stredná škola ("college") je určená pre deti vo veku od 11 do 15 rokov a pokrýva roky 6 až 3. V zásade majú všetky deti rovnaké vzdelanie. "Diplôme National du Brevet" sa udeľuje na konci nižšej strednej školy.

Stredná škola ("lycée") je určená pre teenagerov od 15 do 18 rokov (roky 2 a 1 a posledný rok). Vyššie stredné školy ponúkajú širokú škálu predmetov. Existujú dva typy škôl: tie, ktoré ponpkajú všeobecné a technologické vzdelávanie ukončené maturitou a tie odborné školy, ktoré ukončujú SPP (dokladom o odbornej spôsobilosti), BEP (dokladom o odbornej príprave), alebo "Baccalauréat professionnel".

 

Baccalauréat je kavlifikácia, ktorá označuje ukončenie stredoškolského vzdelania a umožňuje prístup k vyššiemu vzdelaniu.

3. VYŠŠIE VZDELANIE

Dvojročné kurzy: DUT (vysokoškolský technologický diplom), ktorý udeľujú IUTs (univerzitné technologické inštitúty) a BTS (vyššie odborné vzdelanie).

Univerzity absolvuje väčšina vysokoškolských študentov (približne 1,5 milióna študentov, z ktorých 10% sú zahraniční študenti). Prijatie sa uskutočňuje prostredníctvom Baccalauréat alebo zahraničnej kvalifikácie umožňujúcej prístup k vysokoškolskému štúdiu v krajine pôvodu. Ponúkajú širokú škálu predmetov v troch rokoch (bakalárske štúdium), 4 roky (magisterský stupeň 1), 5 rokov (magisterský stupeň 2) alebo 8 rokov (doktorát).

 

Vysokoškolské zariadenia "Grandes Écoles" ako sú ENA, École Polytechnique a HEC (Hautes Études Commerciales). Kandidáti pracujú tvrdo dva roky v "triedach prípravných kurzov" (prípravné hodiny), aby mohli absolvovať národné prijímacie skúšky pre tieto prestížne vysoké školy.

 

Pozrite si webové stránky: www.education.gouv.fr, www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

 

Text bol naposledy upravený: 06/2014

 

4.8. Kultúrny a spoločenský život

DEDIČSTVO

Kultúra je dôležitým aspektom imidžu Francúzska vo svete. Tento imidž súvisí s používaním jazyka v medzinárodných inšittúciách a jeho dôležitom kultúrnom dedičstve. Toto dedičstvo je veľmi rozmanité: mestá, historické pamiatky, zoznamy, staroveké a náboženské miesta, hrady a mestské alebo prírodné lokality, z ktorých väčšina je otvorená návštevníkom. Či už sú verejné alebo súkromné, tieto miesta priťahujú veľké množstvo návštevníkov z celého sveta, ktorí robia z Francúzska jednu z hlavných medzinárodných turistických destinácií. Je tiež dobre známe, že gastronómia je neoddeliteľná od francúzskeho kultúrneho života. k dispozícii sú reštaurácie pre všetky rozpočty, ktoré ponúkajú "miestnu" kuchyňu (tradičné francúzske jedlá). Francúzsko má mnoho kvalitných regionálnych produktov, z ktorých najznámejšie sú jeho vína a syry.

Pozrite si webové stránky: www.tourisme.fr

 

HLAVNÉ VOĽNOČASOVÉ ČINNOSTI

Účasť na športe v posledných rokoch výrezne vzrástla. Existuje približne 10 miliónov členov športových federácií: futbal a tenis sú dva športy s najväčším počtom členov.

Aktivity na voľný čas ako sú divadlo, kino, koncerty a výstavy sú propagované v mnohých novinách, na webových stránkach radníc a na špecializovaných webových stárnkach, ako sú:

www.allocine.fr

http://spectacles.premiere.fr/pariscope/theatre

 

Text bol naposledy upravený: 06/2014

 

4.9. Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtie)

Pre všetky udalosti vo vašom súkromnom živote sa obráťte na konzulát. Francúzske orgány vás môžu požiadať o niektoré administratívne dokumenty vydané vašim konzulátom.

NARODENIE

Všetky narodenia na francúzskom území musia byť zaregistrované do 3 dní od narodenia.

Registrácia sa požaduje prostredníctvom otca, alebo ak to nie je možné, lekárom alebo inými ľuďmi prítomnými pri narodení. Narodenia sú registrované na radnici v mieste narodenia.

Upozorňujeme, že ragistrácia narodenia pre nezosobášených rodičov nie je rovnocenná právnemu uznaniu dieťaťa s výnimkou matky ak je uvedená v rodnom liste dieťaťa. Preto musí byť ukončený dobrovoľný postup uznania otcovstva.

MANŽELSTVO

Vo Francúzsku má len občianske manželstvo právnu hodnotu. Akýkoľvek dvaja ľudia sa môžu vo Francúzsku vziať, aj keď nie sú štátnymi príslušníkmi Francúszka, pokiaľ sú vo veku 18 rokov alebo viac (výnimky sú možné).

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na budúci pár:

- musia poskytnúť svoj súhlas

- nasmú byť úzko priaznené krvou alebo manželstvom (sú možné výnimky)

- nesmú byť už uzavreté aleb viazané paktom občianskej solidarity ("PACS")

Oznam o sobáši musí byť zverejený počas doby 10 dní na radnici vmieste, kde býva budúci pár. Manželstvo sa teda môže uskutočniť od 11. dňa.

Manželstvo sa musí uskutočniť v obci, kde má jeden z budúceho páru aspoň jeden mesiac bydlisko.

 

PAKT CIVILNEJ SOLIDARITY (PACS)

Jedná sa o zmluvu medzi dvoma dospelými osobami z opačného alebo rovnakého pohlavia, ktorí zabezpečujú spoločný život. Osoby viazané PACS musia žiť na rovnakej adrese.

Ďalšie informácie získate v registri okresného súdu v mieste vášho bydliska

Neexistujú žiadne povinnosti týkajúce sa štátnej príslušnosti. PACS sa však nesmie uzatvoriť medzi určitými kategóriami osôb (predkovia, potomkovia, príbuzní, atď.)

 

ÚMRTIE

Úmrtia musia byť zaregistrované do 24 hodín na radnici v mieste, kde osoba zomrela.

 

Pozrite si webovú stránku: http://www.service-public.fr

 

Text bol naposledy upravený: 06/2014

 

.10. Doprava

CESTNÁ SIEŤ

Národná cestná sieť pozostáva z takmer 20 000 km ciest, z ktorých 11 000 km tvoria diaľnice.

Obmedzenie rýchlosti na diaľniciach je 130 km/hod.

 

Mýto sa účtuje na väčšine diaľnic, napr. na auto:

Paríž - Lyona: 32,90 EUR

Paríž - Lille: 15,70 EUR

Paríž - Bordeaux: 53,90 EUR

Lyons - Marseille: 24,20 EUR

 

Obmedzenie rýchlosti na hlavných cestách je zvyčajne 90 km/hod.

Pozrite si webové stránky: http://fr.mappy.com/

 

ŤLEZNIČNÁ SIEŤ

Vďaka svojim 29 473 km liniek v prevádzke vtátane 1 881 km vysokorýchlostných tratí je Francúzsko dobre obsluhované vlakmi.

 

Vysokorýchlostné vlaky (TGV) umožňujú veľmi krátku cestu medzi hlavnými mestami a mestami  Francúzska:

Paris - Lyons: 2 hod.

Paríž - Lille: 1 hod.

Paríž - Bordeaux: 3 hod.

Paríž - Marseille: 3 hod.

 

SNCF (Francúúzske národné železnice) riadi osobnú dopravu. Náklady na cestu často závisia od doby cesty a od termínu zakúpenia lístka. Vo všeobecnosti je najlepšia cená získaná zakúpením cestovného lístka dlho pred cestou.

 

Pozrite si webové stránky: www.voyages-sncf.com

 

VZDUŠNÁ PREPRAVA

Viac ako 150 francúzskych spoločností poskytuje služby verejnej nákladnej a osobnej dopravy prostrednícgvom viac ako 150 letísk v metropolitnom Francúzsku a v zahraničí.

 

MIESTNA DOPRAVA

Väčšina veľkých miest je dobre napojená na autobusové siete, električky (vo Francúzsku čoraz častejšie), metro a prímestské vlaky.

V provinciách je často nevyhnutné súkromné auto.

Dopravné spoločnosti vo veľkých mestách zvyčajne zverejňujú svoje cenníky na svojich internetových stránkach a ponúkajú mesačné ponuky pre denných používateľov. Ak nepoznáte vzdialenosť vašej cesty, zoznamy na týchto webových stránkach vám umožnia najprv určiť cenový "rozsah".

 

Pozrite si webové stánky:

http://www.ratp.fr  (Paríš a Ile-de-France)

http://www.tcl.fr/  (Lyons)

http://www.rtm.fr/ (Marseille)

http://www.infotbc.com/ (Bordeaus)

http://www.tan.fr/ (Nantes)

http://www.transpole.fr/ (Lille)

http://www.tisseo.fr/ (Toulouse)

http://www.lignedazur.com/ (Nice)

 

Text bol naposledy upravený: 06/2014

 

 

4. Sociálne zabezpečenie

Vače práva sociálneho zabezpečenia vo Francúzsku: http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20France_sk.pdf