Belgicko CV

Ako vo väčšine krajín, je užitočné vyskúšať každú možnosť, ktorá prichádza do úvahy pri hľadaní zamestnania: sieť známych (rodina, priatelia, ...), verejné služby zamestnanosti, agentúry dočasného zamestnania, sprostredkovateľské agentúry, náborové a výberové agentúry, tlač, informačné centrá, obchodné spoločnosti, študentské alebo univerzitné združenia a samozrejme internet.
V Belgicku existujú tu štyri nezávislé Verejné služby zamestnanosti v súlade s regiónmi a komunitami:
VDAB – pre región Flámsko (www.vdab.be)
Le FOREM – pre región Valónsko (www.leforem.be)
ORBEM a BGDA – pre región hlavného mesta Brusel (www.orbem.be, www.bgda.be)
AADG – pre nemecky hovoriacu komunitu

Prvou zastávkou pri hľadaní zamestnania je v jednom zo špecializovaných centier Verejných služieb zamestnanosti. Vo Valónsku to je Le FOREM, ktoré dáva k dispozícii priestor, kde môžete nájsť odpoveď na všetky vaše otázky týkajúce sa zamestnania:

 

  1. Komunikácia a konzultácia týkajúca sa pracovných ponúk;
  2. Hľadanie spôsobov;
  3. Školenie a tréning pre hľadanie zamestnania;
  4. Informácie o odboroch, profesiách a kvalifikáciách a o rôznych profesionálnych odvetviach;
  5. Informácie o burzách zamestnaní a iných udalostiach;
  6. Legislatíva (obzvlášť v súvislosti s asistenciou v práci a školením): budete mať prístup k rôznym zdrojom (knižnica, noviny, telefóny, počítače s voľným prístupom na stránky týkajúce sa zamestnania, obzvlášť stránku Le FOREM).

 

Veľmi užitočné je prejsť si katalóg spoločností ako napr. Kompass:
Kompass www.kompass.com
ABC pre obchod a priemysel – Belgicko
Top 100.000 www.top100000.be

 

Iné možnosti

 

Agentúry dočasného zamestnania

 

Tieto agentúry poskytujú dočasné zamestnanie nazývané „missions“ (zmluvy na rôzne obdobia: víkend, týždeň ...). Zamestnávajú pracovníkov, ktorí sú potom vyslaní do spoločností. Tieto spoločnosti platia za služby týchto pracovníkov.
Ich koordinátorov nájdete v zlatých stránkach v telefónnych zoznamoch (www.pagesdor.be). Veľkú časť z nich zastupuje UPEDI (www.federgon.be).

 

Tlač

 

Celoštátna tlač, najmä víkendová, je dobrým zdrojom pracovných ponúk. Hlavné noviny sú: Le Soir (www.lesoir.be), La Libre Belgique (www.lalibre.be), La Meuse (www.lameuse.be), De Standaard (www.standaard.be), L´Echo (www.lecho.be), Références (www.references.be), ako aj bezplatné noviny, z ktorých sú najznámejšie Vlan (www.vlan.be) a sú distribuované každú sobotu do obchodov s knihami.

 

Náborové a výberové agentúry

 

Tieto agentúry sú dostupné každej osobe, ktorá chce v Belgicku pracovať. Niektoré sa špecializujú podľa odvetvia. Ak chcete kontaktovať, sú dve možnosti:

 

  1. poslať žiadosť (životopis, sprievodný alebo motivačný list);
  2. poslať žiadosť na základe inzerátu na internete alebo v tlači.

 

Adresy agentúr možno získať z regionálnych telefónnych zoznamov (www.pagesdor.be).

 

Informačné centrá

 

Sieť INFOR JEUNES má regionálne centrá a informačné centrá v mnohých belgických mestách. Poskytujú informácie týkajúce sa práce, školení, sociálnej pomoci, ubytovania, dopravy ... (www.inforjeunes.be).

 

Cez internet

 

Prístupné sú rôzne internetové stránky s pracovnými ponukami:
www.monster.be
www.references.be
www.leforem.be
www.orbem.be
www.vdab.be
www.stepstone.be
www.vacature.com
www.jobat.be
www.jobcareer.be
www.jobpilot.be
www.eures.europa.eu

 

Spontánne hľadanie

 

Je tu veľké množstvo skrytých pracovných ponúk: 50% ponúk nie je nikdy zverejnených. To znamená, že o pracovné miesto je potrebné žiadať aj spontánne. Žlté stránky, internetové databázy, služby zamestnanosti, „sociálna karta“ (zoznam organizácií aktívnych v sociálnom sektore), zoznamy spoločností, články v novinách, internet, burzy práce, personálna sieť a odborné časopisy ponúkajú vstup na „skrytý“ trh práce.

 

 

Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

 

Vybavovanie žiadosti sa začína po predložení CV a sprievodného listu. Žiadosť musí byť písaná najmä v jazyku regiónu, do ktorého sa posiela. Na medzinárodné pozície je potrebné napísať žiadosť v angličtine.
Sprievodný list a CV by mali byť vždy písané strojovo, okrem prípadu, že sa výslovne žiadajú ručne písané. Pri opisovaní štúdia a pracovných skúseností je bežnou praxou použiť spätnú chronológiu. Pri písaní žiadosti treba pamätať na to, že skúsenosti sa považujú za dôležitejšie ako stupeň vzdelania, preto treba spomenúť všetky praktické skúsenosti.
Žiadosť má zdôrazňovať motiváciu pre získanie pracovného miesta, mala by byť písaná jednoducho a jasne.