Bulharsko CV

Záujemcovia o prácu v Bulharsku si môžu vyhľadať ponuky práce na EURES portáli alebo na webstránke úradu služieb zamestnanosti pod názvom Job Exchange a na http://eures.bg

Príchodom do Bulharska sa občan EÚ/EHP alebo Švajčiarska môže zaregistrovať a hľadať si zamestnanie prostredníctvom siete pracovných centier, ktorých je celkovo 107. Aby sa mohol uchádzač o zamestnanie zaregistrovať v sieti pracovných centier a hľadať si prácu, potrebuje potvrdenie o adrese bydliska v Bulharsku (vydané príslušným riaditeľstvom pre migráciu na miestnom policajnom oddelení). Na zaregistrovanie v pracovnom centre sú potrebné tieto dokumenty: identifikačný dokument (ID), dokument preukazujúci predchádzajúce pracovné skúsenosti, osvedčenie o dosiahnutom vzdelaní a licencia na výkon určitého povolania (ak sa vyžaduje). Dokumenty preukazujúce dosiahnutý stupeň vzdelania, kvalifikáciu a licencia na určitú profesiu musia byť legalizované v krajine vydania. Každému uchádzačovi o zamestnanie sa poskytujú informačné, konzultačné a sprostredkovateľské služby. Ďalšie informácie môžete získať na telefónnom čísle +359 2 980 87 19 (Informačné a poradenské centrum) alebo na webovej stránke úradu služieb zamestnanosti. Webová stránka poskytuje informácie (len v bulharčine) o registrovaných súkromných pracovných agentúrach poskytujúcich sprostredkovanie zamestnania, dávajú uchádzačovi o zamestnanie alternatívnu možnosť pri hľadaní práce (zoznam agentúr pre sprostredkovanie zamestnania môžete nájsť pod názvom Private intermediaries, zoznam registrovaných agentúr dočasného zamestnávania môžete nájsť pod názvom Temporary Emloyment Agencies). 
EURES poradcovia poskytnú záujemcom o prácu informácie aj v angličtine, nemčine alebo francúzštine. Podľa zákona sú v Bulharsku služby pracovných agentúr zadarmo.

Špeciálne online portály sa stávajú čoraz populárnejšou alternatívnou formou hľadania zamestnania v Bulharsku. Ďalšími zdrojmi sú národné a regionálne médiá.

ODKAZY:

Úrad práce https://www.az.government.bg/

Pracovné portály

https://www.karieri.bg/

https://www.jobtiger.bg/

https://www.jobs.bg

Prvým krokom pri hľadaní práce je vytvoriť si dobrý životopis. Odporúčaný je európsky formát životopisu. Väčšinou zamestnávatelia vyžadujú spolu so životopisom aj motivačný list, ktorý demonštruje záujem uchádzača o ponúkané pracovné miesto. Dodatočne môže zamestnávateľ vyžadovať aj iné informácie a dokumenty. Odporúča sa dopredu si pripraviť osvedčené a preložené dokumenty potvrdzujúce vaše vzdelanie, kvalifikáciu, pracovné skúsenosti súvisiace s hľadanou pozíciou a odporúčanie od bývalých zamestnávateľov.

Žiadosti a iné požadované dokumenty na pracovné pozície zverejnené na stránkach EURES sa posielajú priamo kontaktnej osobe, ktorá je v ponuke uvedená. Ak ste zaregistrovaný v pracovnom centre a máte záujem o určitú pozíciu, váš životopis predloží potenciálnemu zamestnávateľovi príslušný zamestnanec pracovného centra.

EUROPASS formát životopisu https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae