Estónsko CV

Prvým zdrojom práce sú regionálne kancelárie Úradu trhu práce (UTP) umiestnené po celom Estónsku. Zamestnávatelia informujú regionálne kancelárie UTP o svojich pracovných ponukách a úrady ich ponúkajú vhodným pracovníkom. Na regionálnych úradoch UTP v krajoch Pärnu, Tartu a Ida-Viru, ako aj v hlavnom meste Tallin a kraji Harju sa nachádzajú EURES poradcovia, ktorí poskytujú cudzím štátnym príslušníkom informácie o pracovných ponukách a o životných a pracovných podmienkach v Estónsku. Poradcovia tiež poskytujú poradenstvo zamestnávateľom ako nájsť vhodného pracovníka z iného štátu EÚ/EHP. Kontakty na EURES poradcov sú k dispozícii na estónskej stránke EURES na internete.
Ako druhý zdroj pracovných ponúk, zamestnávatelia často používajú náborové spoločnosti, ktorí vykonávajú hľadanie zamestnancov, výber a ohodnotiace služby. Kontakty na takéto náborové spoločnosti možno nájsť na internete.
Po tretie, zamestnávatelia často uverejňujú ponuky práce v novinách. Všetky hlavné estónske denníky uverejňujú pracovné inzeráty (Eesti Ekspress vo štvrtky, Eesti Päevaleht v pondelky, Postimees vo štvrtky). Obchodné noviny Äripäev má pracovnú časť každý pondelok s vo štvrtky je vydávaná špeciálna príloha Hüppelaud. Obe tieto noviny možno nájsť na internete cez link Personaliotsing (nábor).
Po štvrté, estónski zamestnávatelia tiež zverejňujú pracovné miesta v internetových databázach, medzi ktorými sú najznámejšie CV-keskus, CV-online a Hyppelaud. Príslušné adresy sú vložené pod Links.
Na väčších univerzitách existujú kariérne servisy na pomoc študentom a absolventom pri hľadaní práce a praktikantských pozícií. Kariérni poradcovia tiež poskytujú študentom informácie o rôznych zamestnávateľoch, ktorí chcú zamestnať mladých odborníkov.
Mnoho estónskych zamestnávateľov hľadá svojich zamestnancov na burzách práce. Najväčšie burzy práce sú „Teeviit“, ktorá sa koná v Talline v decembri a „Intellektiga“, ktorá sa koná v Tartu vo Februári. Ďalšie informácie o týchto burzách sú k dispozícii na internete.

 

 

 

Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

 

Ak sa chcete uchádzať o zamestnanie, je potrebné predložiť zamestnávateľovi profesný životopis (CV) a sprievodný list (žiadosť). Niektorí zamestnávatelia požadujú aj fotku, ale tá nie je povinná.

 

CV
Dobre napísané a lákavé CV upúta zamestnávateľovu pozornosť a dá vám dobrú šancu na pohovor. Vašou stratégiou by malo byť použitie charakteristických kľúčových slov týkajúcich sa práce, o ktorú sa uchádzate.
CV by malo byť tlačené na bielom papieri vo formáte A4, jednostranne, veľkosť písma 12.
CV by malo obsahovať nasledujúce informácie: krstné meno a priezvisko; osobné identifikačné číslo; miesto narodenia; občianstvo; adresu v štandardnom formáte (ulica, číslo, byt, PSČ, mesto, región); telefónne číslo – číslo domov alebo do práce; rodinný stav – slobodný, ženatý/vydatá; vzdelanie – začína sa posledným a v chronologickom poradí sa končí stredným vzdelaním, uvádza sa obdobie štúdia, názvy škôl, odbornosti, získané kvalifikácie; ďalšie školenia – treba uviesť len tie, ktoré sú podstatné vo vzťahu k žiadanému zamestnaniu; pracovné skúsenosti – začína sa poslednou pozíciou (názov zamestnávateľa, typ činnosti, pracovná pozícia, zodpovednosti v práci); jazykové znalosti – najprv materský jazyk, potom cudzie jazyky v zostupujúcom poradí podľa zrozumiteľnosti, treba uviesť úroveň znalosti; záľuby – to sú aktivity v ktorých má uchádzač profesionálne zručnosti a trávi nimi voľný čas; odporúčania – nie sú povinné, ale môžu dať kandidátovi väčšiu dôležitosť; mzdové požiadavky – ak sa to vyžaduje v pracovnej ponuke.
Väčšie spoločnosti majú svoje vlastné CV formuláre, ktoré musí uchádzač vyplniť; nájsť ich možno na webových stránkach príslušných spoločností.

 

Sprievodný list
Sprievodný list by mal obsahovať odpovede na nasledujúce otázky: Aké sú vaše ciele v novom zamestnaní? Tri až päť dobrých vlastností, ktoré môžete zvýrazniť svojmu budúcemu zamestnávateľovi? Ako sa dajú prepojiť vaše predošlé pracovné skúsenosti s ponúkanou prácou? Prečo chcete pracovať pre túto spoločnosť? Prečo ste najlepší kandidát pre túto pozíciu? Ako ste sa dozvedeli o pracovnej ponuke?

Pracovný pohovor
Na zamestnávateľa zapôsobí, ak si predtým preštudujete informácie o spoločnosti, v ktorej sa uchádzate o prácu. Čím viac viete o spoločnosti a pracovnej pozícii, tým máte väčšie šance miesto získať. Pripravte si odpovede na otázky, na ktoré sa vás môžu pýtať.