Litva CV

Občania členských štátov EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí chcú pracovať v Litve na pracovnú zmluvu, nepotrebujú pracovné povolenie. Takéto osoby sa môžu zúčastňovať výberových pohovorov a získať zamestnanie za rovnakých podmienok ako občania Litvi. Je však potrebné uviesť, že osoby, ktoré si hľadajú zamestnanie v štátnych službách a v oblasti výkonu práva, alebo iných podobných oblastiach musia byť občanmi Litovskej republiky.

Zamestnávatelia, ktorí hľadajú vhodných zamestnancov, nezamestnaní a zamestnaní, ktorí chcú zmeniť prácu, majú viacero možností vyhľadávania práce.

Možnosti hľadania zamestnania prostredníctvom :

1. služieb úradov práce „Lietuvos Darbo Birza“ (www.ldb.lt), ktorých služby sú poskytované zdarma
2. súkromných pracovných agentúr, ktorých služby sú podľa schváleného dohovoru pre uchádzačov o zamestnanie poskytované zdarma, porušenie predpisov o poskytovaní týchto služieb sa trestá pokutou. V prípade porušenia týchto predpisov je potrebné sa obrátiť na políciu.
3. médií – voľné pracovné miesta sú zverejnené v inzerátoch, v národnej a miestnej tlači. Uchádzači o zamestnanie môžu zverejniť svoje vlastné inzeráty v tlači, pričom by mali uviesť vzdelanie, pracovné skúsenosti a typ práce, ktorú hľadajú. 
4. internetových stránok, ktoré sa stávajú stále viac populárnejšie. Používané sú aj profesionálne služby personálnych spoločností, ktoré hľadajú, vyberajú a zisťujú potenciál zamestnancov. Personálne oddelenia veľkých spoločností majú vytvorené databázy potenciálnych zamestnancov a preto je vhodné zasielať životopisy priamo do spoločnosti.  
5. osobných kontaktov a známostí

ODKAZY:

Úrad práce Litva http://www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai/default.aspx

Personálna agentúra http://www.itc.lt/

Pracovný portál http://www.preile.lt/

Ak sa uchádzate o zamestnanie musíte predložiť životopis a motivačný list, zúčastniť sa výberového konania a pohovoru u zamestnávateľa. Tieto požiadavky neplatia pre osoby, ktoré hľadajú nekvalifikované pracovné miesta, v takom prípade stačí predložiť životopis a zúčastniť sa pohovoru, zvyčajne však postačuje len pohovor.
Životopis je jeden z hlavných dokumentov, ktorým prezentujete seba zamestnávateľovi. Zamestnávatelia zvyčajne môžu venovať životopisu len málo času a teda je veľmi dôležité napísať životopis správne, jasne a bez gramatických chýb.
V Litve nie sú stanovené žiadne pravidlá pre písanie životopisu. Životopis by však mal obsahovať: osobné údaje, kontaktné údaje, pracovné skúsenosti, vzdelanie, zručnosti a schopnosti, voľno časové aktivity a referencie. Mal by tiež obsahovať kontaktné údaje osôb, ktorých pozitívne referencie by Vám pomohli získať prácu. Popularitu si získava EUROPASS CV - európsky formát životopisu.

Sprievodný list by mal obsahovať stručný úvod, v ktorom predstavíte seba, nasleduje krátke vysvetlenie prečo máte záujem o prácu v spoločnosti, prečo ste tá pravá osoba na pracovné miesto a návrh Vášho možného príspevku k úspechu firmy. Sprievodný list by mal byť presvedčivý. Vymenujte všetky svoje vlastnosti a zručnosti, ktoré sú vhodné pre miesto, o ktoré sa uchádzate. Nezabudnite Vaše kvality a kompetencie preukázať. Nepíšte opakovane to, čo ste už uviedli v životopise, ale poskytnite o sebe viac informácií, ktoré v CV nie sú uvedené . Motivačný list by nemal byť dlhší ako na jeden list papiera A4.

Pohovor so zamestnávateľom je obojstranný dialóg. Na jednej strane zamestnávateľ overuje, či potenciálny zamestnanec bude vhodný na danú pozíciu a na strane druhej, potenciálny zamestnanec sa snaží rozhodnúť či chce pracovať a rozvíjať svoju kariéru u konkrétneho zamestnávateľa.

EUROPASS Litva http://europass.lt/