Lotšsko CV

Momentálne je v Lotyšsku nedostatok energetických inžinierov, strojárskych pracovníkov, chemikov, pracovníkov v potravinárskom priemysle, bankovníctve, turizme, IT špecialistov, učiteľov, tlmočníkov, automechanikov, sociálnych pracovníkov, pokladníkov, recepčných, predavačov, kuchárov, zváračov, vodičov nákladných áut, strážnikov, poľnohospodárskych pracovníkov, pracovníkov v rybolove a v stavebníctve.
Ak si hľadáte zamestnanie v Lotyšsku, je nevyhnutné ovládanie lotyšského, prípadne anglického alebo nemeckého jazyka.
Existuje mnoho spôsobov ako si nájsť prácu v Lotyšsku. Najlepším spôsobom je navštíviť webovú stránku siete EURES www.eures.europa.eu ešte pred vašim odchodom alebo obrátiť sa na lotyšský EURES. Zoznam EURES poradcov, ako aj voľné pracovné miesta a životné a pracovné podmienky v Lotyšsku nájdete na www.nva.lv/eures, e-mail: [email protected].
Každý záujemca môže navštíviť lotyšské štátne služby zamestnanosti úrad práce a zaregistrovať sa ako uchádzač o zamestnanie. Pracovníci Vám ponúknu adekvátne informácie, poradenstvo, ponuku voľných pracovných miest a asistenciu pri hľadaní vhodného zamestnania. Lotyšské služby zamestnanosti predstavuje Štátna agentúra pre zamestnanosť (Nodarbinatibas Valsts Agentura). Bližšie informácie nájdete na: www.nva.lv.

Nodarbinatibas Valsts Agentura
Kr. Valdemara str. 38, Riga, LV-1010
Tel.: +371 7021815

Pracovné ponuky na internete
Pracovné ponuky na internete nájdete na stránkach:
www.cv.lv, www.workingday.lv, www.e-darbs.lv, www.vakance.lv, www.cvmarket.lv, www.eiropersonals.lv, www.fontes.lv, http://www.ejob.lv/, http://www.e-students.lv/, http://www.profesija.lv/.

Súkromní sprostredkovatelia zamestnania / personálne agentúry
Súkromné agentúry sprostredkúvajú zamestnanie za poplatok. Podmienkou je, že musia byť zaregistrované v obchodnom registri a musia mať povolenie na túto činnosť od Štátnej agentúry pre zamestnanosť. Pracovné ponuky od súkromných sprostredkovateľov zamestnania nájdete najmä na stránkach: www.prime.lv, www.rms.lv, www.cv.lv, www.workingday.lv, http://www.mps.lv, http://www.ariko.lv, www.hr-eksperts.lv.

Inzertné noviny
V národných a regionálnych novinách sú takisto uverejňované inzeráty obsahujúce ponuku pracovných príležitostí. Najčítanejšími novinami sú DIENA a Latvijas vestnesis. Webové stránky: www.diena.lv, www.latvijasavize.lv, www.vestnesis.lv.

Žiadosti do zamestnania.
Procedúra žiadostí do zamestnania sa líši v závislosti od druhu práce, o ktorú sa zaujímate. Veľmi populárne sú stručné a výstižné žiadosti do zamestnania. Životopis by mal obsahovať nasledovné informácie: osobné údaje, cieľ - o akú prácu sa uchádzate, vzdelanie, prax, školenia, kurzy, počítačové a jazykové znalosti, referencie.