Luxembursko CV

Ako si hľadať prácu v Luxembursku

  

1. Odpovedaním na inzerovanú pracovnú ponuku

 

Kde hľadať pracovné ponuky?

Luxemburské verejné služby zamestnanosti – ADEM – Administration de l´Emploi. Na prezeranie pracovných ponúk a získavanie informácií sa nemusíte registrovať.

    • v tlači
    • na súkromných internetových stránkach

2. Registráciou v agentúre dočasného zamestnávania

Musíte sa zaregistrovať buď v agentúre priamo alebo poštou, poskytnúť CV, fotku a kópiu dokladu totožnosti. Adresy hlavných luxemburských agentúr dočasného zamestnávania môžete nájsť na internetovej stránke ULEDI (Luxembourg Union of Temporary Employment Agencies).

 

3. Zaslaním špekulatívnej žiadosti

Špekulatívne žiadosti sú v Luxembursku často používané, hlavne mladými absolventmi škôl a na kontaktovanie veľkých spoločností. Preto neváhajte použiť tento spôsob.

  

Ako sa uchádzať o prácu?

Žiadosť by mala obsahovať Curriculum Vitae (CV) a sprievodný list.

Žiadosť (sprievodný list)

  •  písaná ručne alebo na stroji? ručne písané listy sú obvyklé.
  •  v akom jazyku? pokiaľ nie je uvedené inak, ručne písané listy by mali byť v tom jazyku, v ktorom bola uverejnená pracovná ponuka. Listy zasielané so špekulatívnymi žiadosťami musia byť vo francúzštine.

 

Životopis 

K životopisu môže byť priložená fotografia, má zvyčajne 2 strany A4 obsahujúce detaily žiadateľovho vzdelania a predchádzajúcej praxe.

Vzor životopisu a motivačného listu: http://www.adem.public.lu/de/publications/demandeurs-emploi/2015/guide-dem/CVLM2015.pdf

 

Dátum poslednej úpravy textu: 09.08.2018