Nemecko CV

Treba mať na pamäti, že Vaša účasť na osobnom pohovore so zamestnávateľom závisí od spôsobu akým oslovíte zamestnávateľa. Vaša žiadosť o prijatie do zamestnania je to prvé, čo potencionálny zamestnávateľ od Vás dostane k nahliadnutiu. Dajte preto väčší dôraz nielen na obsahovú, ale aj formálnu stránku pri zostavovaní Vašej žiadosti o prijatie do zamestnania.

Ak reagujete na ponuku práce avizovanú prostredníctvom médií, je potrebné priložiť:
- sprievodný list – obsahuje Vaše osobné a kontaktné údaje. Ako nadpis tohto listu sa môžete napísať „ Bewerbungsunterlagen“. Ešte pred nedávnom bolo bežné na tento list priložiť fotografiu, v súčasnosti sa zakázané žiadať fotku, no napriek tomu tak veľa zamestnávateľov ešte robí.
- motivačný list– je list adresovaný zamestnávateľovi, v ktorom žiadate o prijatie do pracovného pomeru. Obsahuje informáciu čo Vás viedlo k rozhodnutiu reagovať na pracovné miesto. Je najdôležitejšou časťou Vašej žiadosti, ktorú bude zamestnávateľ čítať. Nemal by byť dlhší ako 1 A4 strana a musí byť formulovaný tak, aby svojim obsahom upútal pozornosť potencionálneho zamestnávateľa. Má byť krátky a výstižný. V Nemecku sa neoceňuje, ak záujemca o prácu píše v motivačnom liste príliš veľa osobného.
- štrukturovaný životopis – má maximálne 2 strany, je chronologický a informuje o Vašej osobnej a pracovnej minulosti.
- kópiu dokladu o vzdelaní – tí záujemcovia o prácu, ktorí majú už pracovné skúsenosti nemusia nevyhnutne k žiadosti prikladať doklad o vzdelaní. Priložia pracovný posudok.
- osvedčenie o praxi a kurzoch – len ak tieto kurzy súvisia s ponúkaným pracovným miestom
- pracovný posudok - v Nemecku sa vždy pri zmene zamestnávateľa nechá vystaviť tzv. pracovný posudok, v ktorom stojí, aké jednotlivé úlohy zamestnanec vykonával a tiež posudok osoby a správania.

Ak žiadate o prijatie do pracovného pomeru individuálne, bez toho, aby bolo vyhlásené voľné pracovné miesto, potom je potrebné zaslať len motivačný list a životopis. Veľa personalistov zbiera tieto životopisy a v prípade potreby potom uprednostňujú práve týchto záujemcov.

Zopár rád:

  • svoje podklady k žiadosti na prijatie na zamestnanie píšte podľa možnosti na PC, na biely papier A4 s okrajom 2,5 cm
  • sprievodný list, motivačný list a životopis sa posielajú originály zamestnávateľovi, z vysvedčenia alebo osvedčenia sa posiela len dobre čitateľná kópia
  • vyhýbajte sa chýb a dbajte na čistotu papiera
  • pozorne si skontrolujte dátumy a osobné údaje na žiadosti a životopise
  • najlepšie by bolo, ak by ste si pred odoslaním žiadosti vyhotovili kópiu, aby ste vedeli čo ste napísali, v prípade, že Vás pozvú na osobný pohovor
  • nezabudnite na obálku správne vypísať meno zamestnávateľa