Španielsko CV

HĽADANIE ZAMESTNANIA V ŠPANIELSKU

 

1. 1 Žijeme a pracujeme v Španielsku

Trh práce

Pokiaľ ide o dynamiku vývoja v jednotlivých priemyselných odvetviach, sektor služieb zaznamenáva trvalý rast, priemyselné odvetvia strácajú dynamiku, udržiava sa len odvetvie stavebníctva, ktoré stimuluje celú ekonomiku.
Najväčší počet pracovných miest sa vytvára v obchode a službách.
Krivka nezamestnanosti v Španielsku sa pohybuje nad úrovňou 10%, najväčší počet tvoria mladí ľudia vo veku do 25 rokov – 22%, nezamestnanosť žien sa pohybuje na úrovni 13%.
Najvýkonnejšie oblasti sú Aragónsko, Navarra a Katalánsko, Baleáry a hlavné mesto Madrid, so 42%nou koncentráciou ponuky pre kvalifikovanú pracovnú silu a s najnižším počtom nezamestnaných.
Najväčší podiel na nezamestnanosti má Andalúzia, Extremadura, Ceuta a Melilla.

Pracovné príležitosti
Treba mať na pamäti, že potreby pracovného trhu sa neustále menia; príčiny môžu byť rôzne, ako napr. kolísavá dynamika ekonomického rozvoja a s tým spojená dočasnosť potreby pracovného miesta. Niektorí zamestnávatelia majú problém získať dostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Najviac pracovných príležitostí vykazujú sektory:

  1. inžinieri technického zamerania – architekti, hardware, software
  2. kvalifikovaný personál v obchode s technologickým zariadením
  3. komerční pracovníci a konzultanti
  4. robotníci v stavebníctve (murári, betonári a iní kvalifikovaní robotníci)
  5. elektrikári a stolári
  6. mechanici a vojaci
  7. vodiči kamionov
  8. nekvalifikovaný personál (upratovanie a pomocné sily v poľnohospodárstve)

 

Nájsť si prácu v Španielsku nie je vždy celkom ľahké, niekedy je potrebné „zapnúť všetky páky“ – osloviť známych, rodinu, sledovať periodiká a všetky informačné zdroje.

Verejné služby zamestnanostiwww.sepe.es

INEM sú štátne služby zamestnanosti, disponujú širokou sieťou kancelárií a každý záujemca o prácu môže využiť ich služby. Na úradoch nájdete aktuálny prehľad ponuky pracovných miest, informácie o dávkach v nezamestnanosti, apod. Adresy a čísla lokálnych úradov nájdete v telefónnom zozname INEM. Na miestnom úrade práce sa môžete aj zaevidovať ako uchádzač o zamestnanie v prípade, ak viete preukázať, že v Španielsku máte zabezpečené bývanie (domicilio).

EURES: www.eures.europa.eu

EURES (európske služby zamestnanosti): sieť európskych pracovísk, zriadených Európskou komisiou a národnými službami zamestnanosti, ktoré navzájom spolupracujú. EURES disponuje internetovým portálom, na ktorom získate prehľad o aktuálnej ponuke pracovných miest v rámci členských štátov EÚ.

Súkromné agentúry
Pracujú na základe udeleného povolenia a majú významný podiel na sprostredkovaní na španielskom trhu práce – bližšie informácie o týchto agentúrach môžete získať na miestnych úradoch.

Agentúry dočasného zamestnávania
Tieto subjekty vstupujú do priamych zmluvných vzťahov so zamestnancami (uzatvorením dispozičnej zmluvy – contrato de puesta a disposición) a následne zamestnancov dávajú k dispozícii podnikom/zamestnávateľom, u ktorých prebieha výkon práce.

Tlač a periodiká
Všetky španielske noviny, národné, regionálne aj provinčné, majú dennú rubriku, v ktorej inzerujú voľné pracovné miesta, avšak najväčšiu ponuku môžete nájsť v ich nedeľných prílohách.

Najčítanejšie noviny:

- El País www.elpais.es
- ABC www.abc.es
- El Mundo www.elmundo.es
- La Razón www.larazon.es
- El Periódico www.elperiodico.es
- La Vanguardia (v Barcelone) www.lavanguardia.es
- v turistických oblastiach nájdete aj noviny vydávané v nemčine, angličtine a francúzštine, v ktorých sú inzerované pracovné ponuky na miesta, kde sa vyžaduje ovládanie cudzieho jazyka

Obchodné komory
Sú dobrým informačným zdrojom v ekonomickej oblasti. Ak sa chystáte podnikať v Španielsku, obráťte sa na príslušnú kanceláriu obchodnej komory.
www.camaras.org
www.camerdata.es (register podnikov)

1.2 Žiadosť o zamestnanie a životopis:

Autokandidatúra a osobné kontakty:

O zamestnanie v Španielsku sa môžete uchádzať buď na základe inzerátu, ktorý bol uverejnený v médiách, alebo aj tak, že prejavíte spontánny záujem a zamestnávateľovi zašlete svoj životopis.

Carta de presentación:
Je to prezentačný list, na základe ktorého si podnik utvorí o uchádzačovi prvý dojem.
List musí byť napísaný po španielsky, na počítači, stačí jedna strana formátu A4.
Má byť stručný a výstižný, štylizovaný formálne. Má byť zjavné, že týmto prejavujete záujem o pracovnú pozíciu u konkrétneho zamestnávateľa, treba sa vyhnúť zasielaniu štandardných typizovaných listov.

Currículo Vitae:
Neexistujú síce presne vymedzené normy, ale tu by sme radi poskytli zopár rád:
CV má byť štrukturovaný, jasný a stručný, napísaný na PC, vo formáte DINA4, odporúčaný rozsah najviac dve strany. Nepoužívajte skratky. Nie je potrebné zasielať fotografiu, i keď niekedy to môže byť vhodné. Netreba zasielať certifikáty o vzdelaní (iba ak ich zamestnávateľ vopred vyžaduje) – stačí, ak si doklady prinesiete na pracovný pohovor.
Vzor CV nájdete na väčšine webových stránok španielskych služieb zamestnanosti.

Ak máte dobré osobné kontakty, pri hľadaní zamestnania sú veľkou výhodou. Ak máte priateľov a známych v Španielsku, spomeňte im, že hľadáte prácu – veľa voľných pracovných miest sa obsadzuje práve na základe osobných odporúčaní.