Švajčiarsko CV

Občania štátov EÚ hľadajúci zamestnanie vo Švajčiarsku, majú niekoľko možností:

  • Európske služby zamestnanosti EURES.
  • Prostredníctvom internetu. Existuje veľké množstvo webstránok, na ktorých môžete nájsť ponuku zamestnania a zároveň existuje aj možnosť interaktívneho hľadania zamestnania (zasielanie životopisu on line a pod.).

www.arbeit.swiss, www.curriculum.ch, www.humanline.ch, www.job-box.ch, www.jobs.ch, www.internet-job.ch, ďalšie stránky: www.ostjob.ch, www.stellenlinks.ch, www.adecco.ch, www.myscience.chwww.eupro.chwww.ibt-personal.ch, www.interim.ch, www.jobprofi.ch, www.kvsg.ch,  , www.parcon.ch, www.progresspersonal.ch, www.unijob.ch, www.uniwork.chwww.work-shop.ch

  • Prostredníctvom tlače. Množstvo švajčiarskych novín a časopisov obsahuje inzeráty s ponukou zamestnania, napr. v novinách Tages-Anzeiger (v utorok a štvrtok), v novinách Bund (v stredu), a v novinách Le Temps (v piatok).

Tlač a noviny na internete: www.tagblatt.ch, www.tagesanzeiger.ch, www.nzz.ch, www.bernerzeitung.ch, www.baz.ch, www.lematin.ch

  • Nájsť si zamestnanie osobne.

Pokiaľ si nenájdete zamestnanie pred tým ako prídete do Švajčiarska, môžete pokračovať v hľadaní aj po príchode do Švajčiarska. V tom prípade by ste si mali podať žiadosť: na regionálnom úrade pre sprostredkovanie zamestnania (RAV) vo vašom regióne, v zamestnávateľských agentúrach a priamo u možných zamestnávateľov.

 

Žiadosť o zamestnanie

Žiadosť o zamestnanie obyčajne zahŕňa sprievodný list, životopis (s fotografiou ak je to možné) ako aj kópie dokladov o vzdelaní a pracovné referencie.

Sprievodný list by mal personálnemu pracovníkovi poskytnúť stručný prehľad informácií týkajúcich sa všetkých priložených dokumentov. Sprievodný list by nemal byť dlhší ako na 1 stranu formátu A4. V sprievodnom liste by mali byť informácie prečo sa zaujímate o prácu v danej spoločnosti ako aj schopnosti a skúsenosti, ktoré ponúkate. Na záver navrhnúť osobné stretnutie.

Životopis by nemal byť dlhší ako 2 strany formátu A4 a mal by obsahovať nasledujúce informácie: meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, vek, národnosť, pracovné skúsenosti, vzdelanie (škola, predmet štúdia, odborné školenia), jazykové schopnosti, počítačové schopnosti, osobitné schopnosti, osobné záujmy (voľný čas, spoločnosť, ..). V Švajčiarsku sa kladie veľký dôraz na doklady o vzdelaní a pracovné referencie: popíšte Váš kariérny rast, uistite sa že Vaša kvalifikácia korešponduje s obdobnou kvalifikáciou vo Švajčiarsku.

Spontánne žiadosti sú také, keď kontaktujete zamestnávateľa bez toho aby ste vedeli o nejakej konkrétnej ponuke. Uistite sa, že Váš sprievodný list je špecifikovaný čo najviac. Štandardné listy zostanú často nepovšimnuté. V takom prípade by mal byť priložený len životopis. Pracovné referencie a diplom by mali byť zaslané len keď sú požadované alebo keď máte pohovor.

 

Ako sa správne uchádzať o zamestnanie (príprava na pohovor, životopis...):

https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publikationen/broschueren.html

 

Dátum poslednej úpravy: 09.08.2018