Švédsko CV

Ako sa uchádzať o prácu

Vo väčšine prípadov sa pri uchádzaní o prácu vyžaduje žiadosť o prijatie do zamestnanie (osobný list) s priloženým životopisom. Veľmi ojedinele postačuje telefonát alebo osobná návšteva. Veľa zamestnávateľov jednoducho zverejní voľné miesta na svojej webovej stránke. Prečítajte si, prosím, veľmi pozorne inzerát, aby ste zistili ako sa o prácu uchádzať. Dôležité je aj skontrolovať v inzeráte požiadavky a preferencie. Ak nespĺňate požiadavky, len zriedka stojí za to uchádzať sa o dané miesto. Ale na druhej strane, nie vždy je dôležité mať kvalifikáciu popísanú ako preferovanú alebo odporúčanú. Švédske verejné služby zamestnanosti pravidelne organizujú webináre, niektoré z nich v angličtine, o tom ako sa uchádzať o prácu, ako napísať CV alebo ako byť úspešný na pracovnom pohovore. Aktuálne podujatia sú propagované na webovej stránke Švédskych služieb zamestnanosti.

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Myslite na to, aby ste svoju žiadosť prispôsobili práci, o ktorú sa uchádzate, a zvýraznite to, čo je pre danú prácu dôležité. Písomná žiadosť pozostáva z osobného listu (motivačný list) a životopisu (CV – curriculum vitae). Certifikáty a vysvedčenia by mali byť priložené iba v prípade, že je to uvedené v inzeráte, toto platí rovnako aj pri fotografii. Veľa dobrých rád a príkladov ako a čo napísať v tých dokumentoch nájdete vo švédskom jazyku zverejnených na webových stránkach švédskych služieb zamestnanosti. Osobný/motivačný list by mal byť krátky, nie viac ako jedna strana formátu A4, a mala by v ňom byť jasne uvedená pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzate. Je dôležité opísať kvalifikáciu a osobnostné predpoklady, ktoré z Vás robia správneho kandidáta pre danú prácu. Detaily a dátumy súvisiace s Vašimi predchádzajúcimi skúsenosťami ponechajte na životopis.

Životopis (CV) by mal mať 1-2 strany a mal by obsahovať

  • osobné údaje (meno, adresu, telefónne číslo, dátum narodenia, rodinný stav, národnosť)
  • vzdelanie (formálne vzdelanie, kurzy)
  • pracovné skúsenosti (možno s krátkym popisom pracovných povinností a spoločnosti/spoločností, pre ktoré ste pracovali)
  • ďalšie predpoklady/atribúty, ktoré môžu byť zaujímavé (pozícia a zodpovednosť, vodičský preukaz, počítačové zručnosti)
  • jazykové znalosti
  • záujmy vo voľnom čase
  • referencie (prednostne od dvoch rôznych ľudí, z ktorých najmenej jeden bol Váš predchádzajúci zamestnávateľ).

Informácie o vzdelaní a pracovných skúsenostiach by mali obsahovať dátumy a mali by byť zoradené obrátenom chronologickom poradí, t.j. najnovšie informácie na prvom mieste. Veľké spoločnosti zvyčajne posielajú potvrdenie o prijatí vašej žiadosti, často aj s informáciou o tom, kedy budete kontaktovaní. Ak uplynie nejaký čas a nedostanete žiadnu odpoveď, môžete im zatelefonovať. Prevzatia iniciatívy pri telefonovaní alebo písomnom kontakte so zamestnávateľom, pre ktorého by ste chceli pracovať, je bežné a obvykle býva prijaté v pozitívnom svetle.

Ak chcete využiť hotový formát životopisu, existuje európsky formát CV nazývaný Europass. Tento formát životopisu umožňuje zamestnávateľom v iných krajinách porozumieť Vašim certifikátom a kvalifikáciám, pretože sú opísané rovnakým spôsobom v jednotnom formáte, bez ohľadu na krajinu.

Pracovný pohovor/interview

Uistite sa, že ste na pracovné interview dobre pripravený. Pokúste sa zistiť čo najviac informácií o zamestnávateľovi. Budete musieť odpovedať na otázky o Vašom vzdelaní, predchádzajúcom zamestnaní a voľno časových záujmoch. Je tiež bežné, že budete požiadaní opísať Vaše silné a slabé stránky a ich vplyv na prácu, o ktorú sa uchádzate, tiež rodinnú situáciu, záľuby, ktorým sa vo voľnom čase venujete, atď. Na konci interview sa očakáva, že sa budete pýtať aj vy Vaše otázky, preto si vopred premyslite, čo sa budete chcieť opýtať. Na interview si zoberte kópie certifikátov a vysvedčení. Na interview sa okrem personalistu alebo iného zástupcu zamestnávateľa a zástupcu odborov často môže zúčastniť aj Váš budúci kolega. Niekedy môžete byť pozvaný na druhé alebo dokonca na tretie kolo pohovorov a/alebo Vás môžu požiadať o absolvovanie rôznych druhov testov v závislosti na type práce, o ktorú sa uchádzate.

Švédčina

Vo väčšine prípadov musíte na pracovisku vo Švédsku byť schopný čítať a rozumieť švédčine. Existujú výnimky, napríklad pri povolaniach vyžadujúcich zručnosti špecialistu. Švédčinu sa môžete učiť aj on-line. Ďalšie detaily sú dostupné na www.arbetsformedlingen.se/eures.