Švédsko CV

Švédska žiadosť o prijatie do zamestnania zvyčajne pozostáva z osobného listu (ansökan) a životopisu (Meritförteckning). Žiadosť je jednoduchá aj jazykovo aj uložením textu.

Motivačný list aj životopis majú byť zamerané na získanie pracovnej pozície, nesmú vyzerať tak, ako keby ste ich ,tie isté, posielali viacerým zamestnávateľom.

Tradične žiaden z týchto dvoch dokumentov by nemal presiahnuť 1 stranu A4.
V súčasnosti môže byť akceptovaný CV ak je trošku dlhší, zvlášť, ak už pracujete veľa rokov.

Veľmi dôležité je správne usporiadanie informácií a zdôraznenie vašich zručností, úspechov a skúsenosti, ktoré ste dosiahli počas štúdia a počas praxe.

Aj keď nie je zvykom prikladať kópie certifikátov alebo diplomov ak nie sú vyslovene vyžiadané, môžete si ich zobrať so sebou na výberový pohovor.

Nikdy neposielajte originály týchto dokumentov

Ak si nie ste istý ako postupovať, zavolajte zamestnávateľovi a opýtajte sa.

Nezabudnite sa podpísať na motivačný list

Žiadosť o prácu vo Švédsku

 • Jazyk: švédsky alebo anglicky
 • Forma: podľa vzoru, na jednu stránku, napísaná na počítači
 • Obsah:
  - údaje - meno, adresa, telefón, dátum
  - údaj o pozícii, o ktorú máte záujem
  - zmienka o motivácii a kvalifikácii, ktorú máte a ktorá je uvedená v CV
  - žiadosť o pozvanie na výberový pohovor
  - záverečný pozdrav
  - podpis
  - zmienka o prílohách
 • Žiadosť zaslať v origináli
  / štruktúra podľa priloženého vzoru/

Životopis
Záujemca o pracovné miesto, ktorý reaguje na podmienky konkrétnej krajiny pri svojej žiadosti o prácu často krát získa sympatie zamestnávateľa.

Vo Švédsku ale neexistujú nejaké presné formálne pravidlá pri zostavovaní životopisu.
- vypracujte ho švédsky alebo anglicky
- Používajte bežný tabuľkový formát, bez dátumu a bez podpisu / viď príloha – vzor CV/
- nie je potrebné použiť fotografiu
- zasielajte originál

 

Výberový pohovor / I NTERVIEW

Neprebieha zvyčajne vo formálnom duchu, zúčastňuje sa ho niekoľko osôb z firmy a je možné, že až keď sa v prvej fáze potvrdí, že ide o vhodného kandidáta, potom sa koná samotný výberový pohovor.

 

Ak hľadáte prácu vo Švédsku z domu váš prvý krok by mal byť kontakt na miestny úrad práce, kde vám dajú informácie ako hľadať prácu v niektorej z krajín EU/EEA a Švajčiarsku.

- Hľadať voľné pracovné miesta môžete na európskom portáli www.europa.eu.int/eures, tiež si tam môžete pozrieť životné a pracovné podmienky vo Švédsku, alebo pohľadať kontakt na najbližšieho eures poradcu, ktorého môžete požiadať o informáciu alebo poradenstvo.
- Na národnej úrovni sú voľné pracovné miesta zverejňované na webovej stránke www.arbetsformedlingen.se, ktorá je najväčšou a najčastejšie používanou stránkou na vyhľadávanie voľných pracovných miest. Kliknite na „Söka jobb“ a potom na „Länkar“. Tam nájdete tiež zoznam súkromných personálnych agentúr a zoznam švédskych denníkov v ktorých bývajú inzeráty na zamestnanie: www.onlinenewspapers.com/sweden.htm

- Všimnite si, že skoro všetky voľné pracovné miesta sú zverejňované vo švédčine. Je to preto, že väčšina švédskych zamestnávateľov požaduje prinajmenšom základnú znalosť švédčiny. Dôvodom je, že musíte pochopiť pracovné inštrukcie zamestnávateľa a vedieť komunikovať so zamestnávateľom, kolegami a tiež zákazníkmi. To však neznamená, že je nemožné nájsť si prácu bez švédčiny, zvlášť tí, ktorí majú špeciálne zručnosti,/ IT špecialisti pod./ alebo pracujú v profesiách kde je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov / ako CNC operátori/si ju nájdu ľahšie.
- Informácie v angličtine o firmách a obchodných združeniach v mestách a taktiež užitočné fakty o verejných zariadeniach môžete zvyčajne nájsť na oficiálnych webových stránkach miest napr.: www.cityname.se ako je: www.stockholm.se