Program Erasmus+

Erasmus+ je program Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Od roku 2014 program Erasmus+ pomáha tisícom mladých ľudí a organizácií rozširovať si obzor v zahraničí, rozvíjať schopnosti mladých a posilňovať znalostnú základňu zamestnancov v organizáciách. Tento článok je predovšetkým zameraný na niektoré možnosti, ktoré program Erasmus+ ponúka mladým ľuďom a organizáciám v rámci služby Drop’[email protected].

 
 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt erasmus+ picture

 

Mladí ľudia

Ponuky pre mladých  (od 13 do 30 rokov) v rámci programu Erasmus+ sú navrhnuté tak, aby im pomohli nadobudnúť nové schopnosti, objaviť nové kultúry, naučiť sa nové jazyky a získať cenné skúsenosti v odbore, ktorý ich zaujíma.

Výmenné pobyty pre mladých sú určené mladým ľuďom z jednej alebo viacerých krajín EÚ, ktoré sa zúčastňujú na spoločnom pracovnom programe, pričom neplatené pracovné stáže v zahraničí sú k dispozícii cez Európsku dobrovoľnícku službu.

 

Študenti

Študenti majú možnosť študijného pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+, čím si môžu zlepšiť svoje komunikačné, jazykové a medzikultúrne schopnosti v novom, stimulujúcom prostredí. Dĺžka takýchto pobytov sa pohybuje medzi 3 až 12 mesiacmi a sú určené študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.

Medzi ďalšie študijné ponuky patria zahraničné stáže, ktoré tvoria odborné stáže a pracovné stáže. Na stáži sa môžu zúčastniť študenti aj čerství absolventi. Stáž môže trvať od 2 do 12 mesiacov a mladým ľudom ponúka nielen možnosť zlepšiť si zručnosti, ale aj získať skúsenosti v inom kultúrnom prostredí.

 

Organizácie

Erasmus+ ponúka celý rad príležitosti pre organizácie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a športu. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania môžu svojich zamestnancov vyslať do zahraničia na školiace alebo výmenné pobyty. Na výmennom pobyte alebo školení sa môžu zúčastniť aj učitelia OVP, učitelia zapojení do školského vzdelávania, vzdelávania dospelých ako aj mladí pracujúci. 

Financovanie je dostupné pre inovatívne projekty navrhnuté na zlepšenie praxe v podobe strategických partnerstiev, znalostných aliancií a aliancií pre sektorové zručnosti. Projektmi na budovanie kapacít sa podporuje modernizácia vysokoškolského vzdelávania a rozvoj práce s mládežou a neformálneho vzdelávania.

Erasmus pre mladých podnikateľov je cezhraničný výmenný program, ktorý dáva novým alebo nádejným podnikateľom príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov z iných zúčastnených krajín, ktorí prevádzkujú malé podniky. Výmena skúseností sa uskutočňuje počas pobytu u skúseného podnikateľa, ktorý pomáha novému podnikateľovi nadobudnúť schopnosti potrebné na prevádzkovanie malej firmy.Pobyt je čiastočne financovaný Európskou úniou.

Viac informácií a prihlasovací formulár na www.erasmus-entrepreneurs.eu.

Podrobnejšie informácie

Viac informácií o programe Erasmus+ a jeho ponuke pre mladých ľudí a organizácie sa nachádza webových stránkach programu.

  

Kontaktnými miestami pre Program Erasmus+ na Slovensku sú:

1. Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, IUVENTA, Búdková 2, Bratislava

2. Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, SAAIC, Svoradova 1, Bratislava 


Bližšie informácie získate na: http://www.erasmusplus.sk/

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’[email protected]

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES Slovensko

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

 

Pripojte sa k sieti EURES Slovensko na Facebooku

Sledujte sieť EURES Slovensko prostredníctvom služby Twitter

Sledujte sieť EURES Slovensko prostredníctvom služby LinkedIn

 

Pripojte sa k sieti EURES na sociálnej sieti Facebook

Sledujte sieť EURES prostredníctvom služby Twitter

Pripojte sa k sieti EURES prostredníctvom siete LinkedIn

Sledujte sieť EURES prostredníctvom služby Google+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.eures.europa.eu