Životné a pracovné podmienky v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska

Londýn - život a práca vo Veľkej Británii

BREXIT - informácie pre občanov SR

Nasledovné informácie sú platné  pre občanov EÚ, ktorí žili v Spojenom kráľovstve ku dňu 31.12.2020 a získali settled/ pre-settled status. 

 
1 HĽADANIE PRÁCE
 
 
3 PRACOVNÉ PODMIENKY
 
 

 

 

1 HĽADANIE PRÁCE

 

1.1 Ako si nájsť prácu

Ak zamestnávateľ uverejní voľné pracovné miesto vo verejných službách zamestnanosti Spojeného kráľovstva a rozhodne sa, že uverejní svoje voľné pracovné miesto v celom  EHP, neobsadené miesto sa uverejní na európskom portáli pre pracovnú mobilitu. V Spojenom kráľovstve sa väčšina pracovných miest inzeruje:

·         v miestnych a národných novinách

·         on-line cez webové stránky spoločnosti, pracovné tabule a sociálne médiá

·         prostredníctvom súkromných a verejných agentúr zamestnania

·         na kariérnych a pracovných veľtrhoch


Jobcentre Plus a Department for Communities (ministerstvo pre  spoločenstvá - DfC)

Jobcentre Plus je súčasťou ministerstva práce a dôchodkov. Pomáha pri poskytovaní poradenstva v oblasti zamestnanosti a podpory ľudí v produktívnom veku v Anglicku, vo Walese a Škótsku. Voľné pracovné miesta predložené na pracovisku Jobcentre Plus sú k dispozícii na webovej stránke gov.uk.

V Severnom Írsku ministerstvo pre spoločenstvá (DfC) prevádzkuje sieť úradov práce a dávok, ktoré poskytujú poradenstvo v oblasti zamestnanosti a podporu pre ľudí v produktívnom veku v Severnom Írsku. Voľné pracovné miesta predložené DfC sú k dispozícii na webovej stránke JobCentre Online prostredníctvom www.jobcentreonline.com

Náborové agentúry

Existuje mnoho súkromných personálnych agentúr, ktoré vám môžu pomôcť nájsť si prácu. Niektorí sú špecialisti v určitých oblastiach, zatiaľ čo iní môžu byť všeobecnejšími. Je nezákonné, aby personálna agentúra účtovala poplatok uchádzačovi o zamestnanie - je to spoločnosť, ktorá hľadá zamestnanca kto platí agentúru, nie vy.

The Recruitment and Employment Confederation – REC (Konfederácia náboru a zamestnávania)  je hlavným odvetvovým orgánom, ktorý podporuje a zastupuje súkromné personálne agentúry v Spojenom kráľovstve.

Noviny, obchodné časopisy a odborné publikácie

Miestne a národné noviny sú široko používané na inzerovanie pracovných miest. Niektoré typy pracovných miest môžu mať časopisy a noviny, ktoré sú špecificky zamerané na ne (napr. The Caterer). Skúste vyhľadávať na internete pre váš sektor.

Špekulatívny prístup

Je možné, že spoločnosti majú prácu, ale Vy o tom neviete. Vytvorenie špekulatívneho prístupu znamená kontaktovať spoločnosť, keď neviete, či má voľné pracovné miesto.

Môžete získať mená a adresy firiem zo žltých stránok, z adresárov firiem, z ich webových stránok alebo z reklám. Pred odoslaním spoločnosti do životopisu sa pokúste kontaktovať ich, aby ste zistili meno, pracovné zaradenie a adresu najlepšej osoby, na ktorú by ich mohol poslať.

Sociálne médiá

Využite čo najviac svojich online sietí, napríklad LinkedIn, Twitter, Facebook a Google+. Požiadajte svojich priateľov a rodinu, aby vám oznámili, či vidia voľné pracovné miesta  ktoré by vás mohli zaujímať.

1.2. Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Žiadosť

Keď nájdete prácu, o ktorú by ste chceli požiadať, veľmi pozorne a dôkladne si pripravte  žiadosť. Uistite sa, že ste si pozorne prečítali všetky pokyny a presne ich dodržiavajte. Niekedy môžete požiadať o prácu aj telefonicky, ale je bežnejšie, ak sa chcete prihlásiť odoslaním vyplneného formulára žiadosti alebo životopisu. Môžete to urobiť e-mailom, poštou alebo online - v závislosti od pokynov v inzeráte. Väčšina náborov je teraz vykonávaná online, okolo 80%. Všetky informácie, ktoré uvediete vo svojej žiadosti, musia byť správne. Zamestnávateľ môže prepustiť zamestnanca, ktorý úmyselne podáva nepravdivé informácie. Vaša žiadosť  a životopis by mali byť  skôr vytlačené  ako písané rukou. Môžete si vytvoriť svoj vlastný Europass životopis na stránke CV-Search Európskeho portálu pre pracovnú mobilitu, akonáhle sa zaregistrujete na účet "My EURES". Väčšina zamestnávateľov v Spojenom kráľovstve uprednostňuje skrátený životopis s maximálne dvoma stranami.

Existuje veľa webových stránok, kde si môžete stiahnuť zdarma životopisy a šablóny na sprievodné listy. Tieto informácie vám poskytnú veľmi dobrú predstavu o tom, ako pripraviť životopis, ktorý by uznali zamestnávatelia v Spojenom kráľovstve.

Skúsenosti

Zamestnávateľa budú veľmi zaujímať  vaše predchádzajúce pracovné skúsenosti. Ak nemáte žiadne pracovné skúsenosti, môžete mať ťažkosti nájsť si prácu v Spojenom kráľovstve. Príklady dobrovoľníckej práce alebo iných činností, ktoré ukazujú záväzok a ochotu pracovať, môžu pomôcť.

Kvalifikácia

Je dôležité poskytnúť presné údaje o vašej kvalifikácii. Ak máte kvalifikáciu z inej krajiny, môžete skontrolovať, ako ju  porovnávajú s britskými kvalifikáciami na  Národnom informačnom centre pre akademické uznávanie (NARIC) pre Spojené kráľovstvo.

Referencie

Zamestnávatelia často žiadajú mená a adresy jednej alebo dvoch osôb, ktoré o Vás môžu poskytnúť referencie. Toto sú ľudia, ktorí Vás dobre poznajú  a sú schopní napísať o Vás krátku správu  nazývanú referencia. To pomôže zamestnávateľovi rozhodnúť sa, či ste vhodný pre prácu. Zvyčajne sú to vaši predchádzajúci zamestnávatelia alebo váš lektor. Príležitostne to  môže byť aj Váš osobný  priateľ,  najmä ak  sa vyžaduje charakterová referencia. Tieto osoby musia byť schopné pochopiť a odpovedať na žiadosti o referenciu v angličtine.

Pohovor

Pohovor je Vaša šanca urobiť dobrý dojem na zamestnávateľa. Uistite sa, aby  ste prišli včas. Preskúmajte si spoločnosť vopred, aby ste preukázali svoj záujem o ňu. Mali by ste si tiež zistiť čo najviac o práci, o ktorú sa uchádzate. Pripravte si nejaké otázky, aby ste sa na túto prácu pýtali. Zamestnávateľ by vám mal vysvetliť, čo presne práca zahŕňa  a uviesť podrobnosti o mzde, dovolenke a podmienkach práce. Ak niečo nie je jasné, požiadajte o ďalšie informácie.

 

2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY


2.1. Pohyb tovarov a kapitálu


Voľný pohyb tovaru prostredníctvom jednotného európskeho trhu je jedným z veľkých úspechov EÚ.
 
Ako funguje jednotný trh?
Väčšina tovarov podlieha tomu, čo je známe ako "zásada vzájomného uznávania", čo znamená, že výrobky legálne vyrábané v jednom členskom štáte môžu byť voľne premiestňované a predávané vo všetkých ostatných krajinách EÚ. Niektoré obchodné obmedzenia ostávajú v niektorých citlivých sektoroch, ako napríklad v stavebníctve a vo farmaceutickom priemysle. Okrem toho môžu členské štáty obmedziť voľný pohyb tovaru na svoje domáce trhy za určitých okolností súvisiacich s otázkami, ako je ochrana životného prostredia alebo verejné zdravie.
 
Občania EÚ vo všeobecnosti môžu slobodne nakupovať tovar v iných členských štátoch na osobné použitie. Vo väčšine prípadov neexistuje žiadny limit na to, čo človek môže kúpiť a vziať so sebou  keď cestuje do rôznych krajín EÚ. Pri prekračovaní  hraníc medzi členskými štátmi sa neuplatňuje žiadna ďalšia daň, pretože daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebná daň sú zahrnuté do kúpnej ceny, čo znamená, že iné krajiny nemôžu vyberať dodatočné clá.
 
Existujú však určité obmedzenia pre konkrétne výrobky, ako napríklad alkohol a tabak. Webová stránka Európskej Komisie – Daňovej a colnej únie  poskytuje praktické informácie o pravidlách pre nákup tohto tovaru v inom členskom štáte EÚ. Osobitné pravidlá sa uplatňujú aj pri nákupe motorového vozidla z jedného členského štátu a jeho prevezení do iného členského štátu na osobné použitie.
 
Voľný pohyb kapitálu
Vďaka právnym predpisom EÚ môžu ľudia spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte. Nielen finančné trhy profitujú z voľného pohybu peňazí prostredníctvom zvýšenia efektívnosti, ale aj každý európsky občan.  S niekoľkými obmedzeniami môže každý jednotlivec slobodne otvoriť bankový účet, kúpiť podiely, investovať a kúpiť nehnuteľnosť v iných krajinách EÚ. Okrem toho môžu podniky v EÚ investovať, vlastniť a riadiť iné európske spoločnosti.
 
V členských štátoch sa uplatňujú niektoré výnimky z voľného pohybu kapitálu , a to predovšetkým v oblasti daní, finančného dohľadu,  prania špinavých peňazí a peňažných sankcií.

2.2. Hľadanie ubytovania

Pri hľadaní ubytovania v Spojenom kráľovstve máte veľa možností, ale môžu byť nákladné. Napríklad ubytovanie v hoteli / penzióne je často veľmi drahé, takže je  naozaj vhodné len pre krátkodobé pobyty. V Spojenom kráľovstve je  nedostatok cenovo dostupného bývania, takže by ste si mali starostlivo premyslieť, čo si skutočne môžete dovoliť. Ak chcete vyhľadať zoznamy dostupných nehnuteľností, skúste hľadať online a v miestnych  a národných novinách.

Súkromní majitelia si zvyčajne vyžadujú referencie, zálohu a mesačné nájomné vopred. Niektorí ľudia si prenajímajú  ubytovanie prostredníctvom nájomných agentov.

Niektorí zamestnávatelia Vám môžu poskytnúť ubytovanie, ale je dôležité skontrolovať podmienky Vašej nájomnej zmluvy. Ak nebudete dodržiavať podmienky tejto zmluvy, môžete prísť o ubytovanie.

Ak máte v pláne kúpiť nehnuteľnosť, je dobré to prerokovať s vašou bankou alebo stavebnou spoločnosťou. Budú vám schopní poskytnúť informácie o tom, koľko by vám mohli požičať (hypotéku) a ako budete tieto peniaze splácať. Možno budete musieť žiť v Spojenom kráľovstve niekoľko rokov, kým Vám  banka  bude pripravená  požičať peniaze.

Bezdomovectvo
Ak máte problémy s bývaním, je dôležité, aby ste sa čo najskôr dostali do kontaktu s útvarom služieb bývania na miestnom úrade. Nečakajte až  kým sa stanete bezdomovcom než požiadate o pomoc.

 

2.3. Hľadanie školy

Informácie o všetkých školách, vysokých školách a univerzitách v Spojenom kráľovstve je možné ľahko nájsť na internete.

Ak chcete požiadať o miesto v škole, musíte sa obrátiť na miestny úrad vzdelávania v oblasti, v ktorej žijete. Väčšina škôl aplikuje výberové kritériá pri prideľovaní miest študentom. To znamená, že budete musieť žiť v "spádovej oblasti" školy, aby tam  vaše dieťa dostalo miesto. Môžete si vybrať z miestnych štátnych škôl v oblasti  v ktorej žijete. Po miestach v školách s najlepšími výsledkami je veľký dopyt a  Vaše dieťa nemusí dostať miesto v škole podľa vlastného výberu.

University and Colleges Admissions Services - UCAS (vysokoškolské prijímacie služby)  je organizácia, ktorá pomáha študentom žiadať o prijatie na vysokoškolské vzdelávanie v Spojenom kráľovstve.

 

2.4. Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Snaha EÚ čo najviac zjednodušiť svojim občanom cestovanie vo všetkých členských štátoch viedla k zavedeniu spoločných pravidiel upravujúcich vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia automobilov a registráciu vozidiel. Spolupráca v tejto oblasti zahŕňa aj krajiny EHP - Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Vodičské preukazy
Neexistuje žiadny spoločný vodičský preukaz EÚ / EHP. Namiesto toho členské štáty poskytujú vodičský preukaz "model Spoločenstva", ktorý zabezpečuje ľahké uznanie preukazov vydaných v rôznych krajinách EÚ / EHP.

Tieto vodičské preukazy sú stále vydávané v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ale sú platné aj pre jazdu v iných krajinách EÚ, ako aj Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. Treba však poznamenať, že dočasné preukazy alebo osvedčenia vydané v domovskej krajine držiteľa nebudú uznané v iných členských štátoch.

Ak občan EÚ / EHP odchádza žiť do iného členského štátu, môže tam jazdiť so svojim súčasným preukazom po dobu jeho platnosti.Avšak je potrebné skontrolovať, či spĺňa všetky požiadavky týkajúce sa vodičských preukazovv novej krajine, ako sú kratšie lehoty platnosti alebo lekárske prehliadky. Po uplynutí platnosti existujúceho preukazu alebo v prípade jeho straty alebo odcudzenia musí držiteľ požiadať o nový v súčasnej krajine pobytu.

Registrácia auta
Ak občan EÚ / EHP bude žiť v inom členskom štáte EÚ / EHP menej ako šesť mesiacov, nemusí tam registrovať svoje auto ani platiť dane. Vozidlo zostáva registrované v predchádzajúcej krajine pobytu.

Ak však majiteľ zostane dlhšie ako šesť mesiacov, musí zaregistrovať svoje auto v novej krajine pobytu a zaplatiť registračnú daň hostiteľskej krajiny. Pri registrácii bude majiteľ povinný predložiť aj nasledujúce dokumenty: osvedčenie o zhode; poistné krytie; dôkaz o vlastníctve; doklad o zaplatení DPH; doklad o spôsobilosti na jazdu v cestnej premávke; dôkaz o registrácii a platbe cestnej dane.

V niektorých krajinách môžu mať vlastníci nárok na oslobodenie od dane pri registrácii vozidla, keď sa presťahujú z inej krajiny EÚ / EHP, za predpokladu, že spĺňajú príslušné podmienky a termíny. Pred presunom krajiny by mali kontaktovať príslušné vnútroštátne orgány.

Poistenie automobilov pri pohybe v EÚ / EHP
Občania EÚ a EHP môžu poistiť svoje auto v inom členskom štáte EÚ / EHP prostredníctvom poisťovacej spoločnosti, ktorá má buď základňu v hostiteľskej krajine, alebo ktorá má licenciu na predaj poistenia.

Je dôležité skontrolovať u poisťovateľa, či aktuálna zmluva bude platná aj krajine, do ktorej sa vozidlo prevezie. Je potrebné mať na pamäti, že poisťovne nie sú povinné brať do úvahy žiadne predchádzajúce záznamy o bezškodovom priebehu poistenia.

Daňové otázky pri kúpe auta
Ak chce človek kúpiť auto v jednej krajine EÚ / EHP, ale má v úmysle zaregistrovať ho v inej, mala by sa platiť DPH iba v cieľovej krajine. Webová stránka Európskej Komisie – Daňová a colná únia - poskytuje viac informácií o tejto téme.

 

2.5. Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Vstup do Veľkej Británie

Občania Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarska majú právo na voľný pohyb a pobyt v Spojenom Kráľovstve. Na vstup do Spojeného Kráľovstva nepotrebujete vízum, ale potrebujete 10-ročný cestovný pas EHP alebo platný národný preukaz totožnosti, ktoré  budú kontrolované imigračným dôstojníkom pri príchode do Spojeného kráľovstva.
Ak je vaša rodina štátnymi príslušníkmi EHP alebo Švajčiarska, môžu sa zvyčajne k Vám pripojiť a majú podobné práva.

Členovia rodiny, ktorí nie sú občanmi  EHP, musia dostať EHP povolenie pre rodinu  predtým, ako cestujú do Spojeného kráľovstva, ak:

 • sú občanmi krajiny, ktorá vždy potrebuje víza na vstup do Spojeného kráľovstva

 • prichádzajú na pobyt dlhší ako šesť mesiacov

Člen rodiny by o povolenie  mal požiadať na  veľvyslanectve alebo zastupiteľstve v krajine svojho bydliska pred príchodom do Spojeného kráľovstva.

Ak ste občanom krajiny EHP alebo Švajčiarska okrem Chorvátska, nepotrebujete pracovné povolenie na prácu v Spojenom kráľovstve.

Povolenia na pobyt

Ak máte právo žiť v Spojenom kráľovstve, nepotrebujete povolenie na pobyt ani  sa nemusíte registrovať na polícii. Pokiaľ si  to prajete, môžete požiadať o povolenie na pobyt Home Office – Visas and Immigration (ministerstvo vnútra – víza a prisťahovalectvo). Povolenie platí päť rokov, potvrdzuje vaše právo žiť v Spojenom kráľovstve podľa práva Európskeho spoločenstva a umožňuje vám požiadať o pobytové dokumenty pre oprávnených rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EHP. Ak ste občanom krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a žijete s partnerom alebo rodinným príslušníkom, ktorý je občanom EHP , môžete tiež požiadať o povolenie na pobyt.


Práca v Spojenom Kráľovstve

Ak ste občanom krajiny EHP (okrem Chorvátska) alebo občanom  Švajčiarska, nepotrebujete pracovné povolenie na prácu v Spojenom kráľovstve.Občania Chorvátska  budú potrebovať povolenie na prácu v Spojenom kráľovstve pred začatím práce. Za normálnych okolností bude potrebné, aby ste dostali ponuku na prácu skôr, než dostanete povolenie na prácu.

 

2.6. Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

 Pred príchodom:

 • skontrolujte si platnosť vášho pasu a / alebo občianskeho preukazu
 • ak ste štátnym príslušníkom   EHP alebo Švajčiarska zoberte si so sebou európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC) na prístup k bezplatnému zdravotnému ošetreniu v Spojenom kráľovstve
 • zvážte uzavretie poistenia pred tým, než opustíte svoju domovskú krajinu, aby ste pokryli akékoľvek náklady na zdravotnú starostlivosť a svoje veci v prípade krádeže a prineste si tieto dokumenty so sebou
 • ak máte prácu dohodnutú,  uistite sa, že máte v príručnej batožine všetky dokumenty  súvisiace s ňou  a  podrobnosti o ubytovaní v Spojenom kráľovstve
 • ak ste z EHP, možno budete musieť požiadať o dávky v nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve v určitom okamihu. Mali by ste si so sebou priniesť formulár U1, ktorý potvrdzuje  výšku príspevkov na sociálne zabezpečenie, ktoré ste zaplatili vo svojej domovskej krajine
 • ak už žiadate o dávky v nezamestnanosti vo svojej domovskej krajine a chcete preniesť svoj nárok do Spojeného kráľovstva, budete si  musieť priniesť formulár U2
 • ak ste študent denného štúdia  nezabudnite si so sebou vziať svoju kartu ISIC, aby ste získali zľavy na dopravných, cestovných a vstupných poplatkoch v Spojenom kráľovstve
 • požiadajte svoju banku o najlepší spôsob prenosu peňazí do Spojeného kráľovstva. Nie je vhodné, aby ste niesli veľké množstvo peňazí v hotovosti, preto zvážte kombináciu peňažných a cestovných šekov. Opýtajte sa, či vaša banka vám môže pomôcť otvoriť účet v Spojenom kráľovstve
 • naplánujte svoje finančné prostriedky, aby ste zabezpečili, že budete mať dostatok peňazí na cestovanie v rámci Spojeného kráľovstva na pokrytie nákladov na ubytovanie a stravu
 • skontrolujte, ktoré tovary môžete do Spojeného kráľovstva priniesť cez colnú kontrolu  
 • zvážte zlepšenie svojej angličtiny kurzom vo vašej domovskej krajine. Dobrá úroveň angličtiny vám pomôže  pri hľadaní práce, stretávaní sa  s ľuďmi a usadení sa v novom domove.


Po príchode:

 • zaregistrujte sa u miestneho lekára National Health Service – NHS (národná zdravotná služba)  známeho ako GP – General Practitioner - praktický lekár
 • väčšina zubných lekárov v Spojenom kráľovstve je teraz súkromná, ale môžete nájsť nejakého, ktorý  môže poskytnúť liečbu  cez NHS
 • ak pracujete vo Veľkej Británii, budete si musieť otvoriť bankový účet kvôli  mzde Banky vás požiadajú, aby ste poskytli niekoľko dokumentov ako dôkaz totožnosti a adresy a budete musieť vyplniť formulár žiadosti
 • ak chcete pracovať v Spojenom kráľovstve, musíte požiadať o číslo národného poistenia – National Insurance Number.  Podrobné informácie o tom  ako oň požiadať nájdete na adrese gov.uk. Vydanie čísla národného poistenia je bezplatné. . Ak ste už pracovali v Spojenom kráľovstve predtým,  mali by ste mať číslo národného poistenia. Potrebujete sa prihlásiť len raz, pretože vaše národné číslo poistenia je vaše na celý život.
 • ak vlastníte televíziu, budete musieť platiť televízny licenčný poplatok
 • zvážte poistenie domácnosti, ktoré bude pokrývať  váš  majetok
 • ak máte auto, budete potrebovať daň z motorových vozidiel, osvedčenie MOT (ak je vaše auto staršie ako tri roky) a poistenie


3. PRACOVNÉ PODMIENKY


3.1. Prehľad pracovných podmienok v Európe

EÚ sa zaviazala zlepšovať pracovné podmienky v celej Európe. Úzko spolupracuje s národnými vládami, aby ľudia mohli pracovať v príjemnom a bezpečnom prostredí. Podpora EÚ členským štátom sa poskytuje prostredníctvom:

 • výmeny skúseností a rozvojom spoločných činností
 • stanovením minimálnych požiadaviek týkajúcich sa pracovných podmienok a ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci

 
Zlepšenie kvality pracovného života
Na zlepšenie blahobytu a bezpečnosti európskeho pracovníka je dôležité určiť, čo vytvára priaznivé pracovné prostredie a stanoviť kritériá pre kvalitné pracovné podmienky.  Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je agentúra EÚ so sídlom v Dubline, ktorá poskytuje informácie, poradenstvo a odborné znalosti v tejto oblasti.  Agentúra stanovila niekoľko kritérií pre zamestnanosť a kvalitu pracovných miest, medzi ktoré patria:

 • zdravie a pohoda na pracovisku - dobré pracovné podmienky pomáhajú predchádzať zdravotným problémom, znižujú riziko nehôd a zvyšujú výkonnosť
 • zosúladenie pracovného a nepracovného života - občania EÚ by mali mať možnosť nájsť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom
 • rozvoj zručností - kvalitná práca je práca, ktorá poskytuje príležitosti na vzdelávanie, zlepšenie a kariérny postup

 

Sociálny dialóg
EÚ úzko spolupracuje so sociálnymi partnermi - vrátane podnikateľských organizácií a odborových zväzov - na celom rade otázok týkajúcich sa zamestnanosti a pracovných postupov. Sociálny dialóg prináša obidve strany priemyslu k dohodám, ktoré môžu mať významný vplyv na európskeho pracovníka. Niektoré medziodvetvové dohody o sociálnom dialógu boli dokonca zapracované do právnych predpisov EÚ a zahŕňali zmeny podmienok, ktoré súvisia s rodičovskou dovolenkou, prácou na čiastočný úväzok a zmluvami na dobu určitú.

Niekedy sociálni partneri zasahujú aj do tzv.  autonómnych dohod, príklady tu zahŕňajú teleworking, pracovný stres a obťažovanie a násilie na pracovisku. Sociálny dialóg sa uskutočňuje aj v rôznych priemyselných odvetviach, kde boli vytvorené výbory v oblastiach ako bankovníctvo, chemický priemysel, poisťovníctvo, telekomunikácie a oceliarsky priemysel.  Viac informácií nájdete na webovej stránke Komisie o sociálnom dialógu. Medzi organizácie zapojené do medziodvetvového sociálneho dialógu patria: Európska konfederácia odborových zväzov a Businesseurope.
 
Zdravie a bezpečnosť pri práci
Podľa pravidiel EÚ majú zamestnávatelia povinnosť zabezpečiť zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov. Znamená to, že zamestnávateľ musí vypracovať nástroje v oblasti zdravia a bezpečnosti, ktoré zahŕňajú hodnotenie rizík, školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, konzultácie s pracovníkmi a postupy pri poskytovaní  prvej pomoci, požiari a evakuácii. Od zamestnancov sa očakáva, že budú dodržiavať pokyny týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a budú informovať o všetkých možných nebezpečenstvách. Viac informácií o zásadách  EÚ v oblasti zdravia a bezpečnosti a o tom, ako sa týkajú jednotlivcov a podnikov, je k dispozícii na internetovej stránke Komisie. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci poskytuje veľa užitočných informácií o tejto problematike pre podniky i pracovníkov.
 
Stanovenie minimálnych požiadaviek
Zlepšenie pracovných podmienok v členských štátoch závisí vo veľkej miere od vytvorenia spoločných pracovných noriem. Pracovné zákony a nariadenia EÚ stanovili minimálne požiadavky na udržateľné pracovné prostredie a teraz sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch.

Pravidlá EÚ týkajúce sa pracovných podmienok zahŕňajú širokú škálu otázok vrátane pracovného času, zamestnávania dočasných pracovníkov, práv pracovníkov na čiastočný úväzok a ochrany osôb  pracujúcich na dobu určitú.

Cieľom legislatívy v týchto oblastiach je vždy zabezpečiť vysokú úroveň zamestnanosti a súčasne zvyšovať  práva občanov na pracovisku.  Napríklad smernica EÚ zabezpečuje, že podmienky zamestnávania pracovníkov na čiastočný úväzok sú porovnateľné s ich kolegami na plný úväzok. Zamestnávateľom je  zakázané zaobchádzať s pracovníkmi na dobu určitú menej priaznivo ako so stálymi pracovníkmi.

3.2. Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Získanie uznania kvalifikácií a kompetencií môže zohrávať dôležitú úlohu pri rozhodovaní osoby začať pracovať v inej krajine EÚ. Bohužiaľ, odlišné systémy vzdelávania a odbornej prípravy často sťažujú zamestnávateľom a inštitúciám  správne ohodnotenie kvalifikácie.
 
Uznávanie odbornej kvalifikácie

Ako základná zásada by občania EÚ mali mať možnosť vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek inom členskom štáte. V skutočnosti však odlišné vnútroštátne požiadavky bránia prístupu  určitým profesiám v hostiteľskej krajine.
 
S cieľom riešiť tieto rozdiely EÚ vytvorila systém na uznávanie odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi regulovanými povolaniami (profesiami, pre ktoré sú určité kvalifikácie právne požadované) a profesiami, ktoré nie sú právne upravené v hostiteľskom členskom štáte.
 
Európska komisia vytvorila súbor nástrojov na zabezpečenie väčšej transparentnosti a uznávania kvalifikácií pre akademické i profesionálne účely:

 

 • The European Qualifications Framework - Európsky kvalifikačný rámec (EQF). Hlavným cieľom rámca je vytvoriť prepojenie medzi rôznymi vnútroštátnymi kvalifikačnými systémami s cieľom uľahčiť uznávanie diplomov. Jednotlivci a zamestnávatelia budú môcť využívať EQF na lepšie pochopenie a porovnanie kvalifikácií dosiahnutých v rôznych krajinách. Krajiny budú môcť prepojiť svoje kvalifikačné systémy s EQF - a od roku 2012 môžu všetky nové kvalifikácie obsahovať odkaz na úroveň EQF.
 •  The National Academic Recognition Information Centres - Národné informačné centrá pre akademické uznávanie (NARIC). Sieť národných informačných centier pre akademické uznávanie bola zriadená v roku 1984 z iniciatívy Európskej komisie. NARIC poskytujú poradenstvo v súvislosti s akademickým uznaním študijných pobytov v zahraničí. Nachádzajú sa vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, a zohrávajú kľúčovú úlohu v  procese uznávania kvalifikácií.
 • The European Credit Transfer System - Európsky systém prenosu kreditov (ECTS). Cieľom tohto systému je uľahčiť uznávanie študijných pobytov v zahraničí. Umožňuje prenos vzdelávania medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilný spôsob, ako získať titul.
 • Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti odborných zručností. Skladá sa z piatich štandardizovaných dokumentov: životopis,  jazykový pas,  dodatky k certifikátom, dodatky k diplomu a  dokument Europass-Mobility. Systém Europass umožňuje jasné a ľahké pochopenie zručností a kvalifikácií v rôznych častiach Európy. V každej krajine EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru boli zriadené národné centrá Europassu.

Databáza Európskej Komisie o regulovaných povolaniach obsahuje vyhľadávací zoznam regulovaných povolaní v členských štátoch EÚ, v krajinách EHP a vo Švajčiarsku, plus kontaktné miesta a informácie o príslušných orgánoch.

3.3 Druhy zamestnania

Minimálny vek
Deti vo veku do 14 rokov vo všeobecnosti nemajú povolené pracovať (existujú isté výnimky). Deti vo veku od 14 do 16 rokov môžu vykonávať len ľahkú prácu a existujú obmedzenia týkajúce sa typu práce, počtu hodín a denného času, v ktorom je povolená práca. Väčšina zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú pracovníkov zo zahraničia, bude brať do úvahy iba žiadosti od osôb vo veku 18 rokov a viac.

Zmluvy
Pracovná zmluva je dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Vaše práva a povinnosti a práva a povinnosti vášho zamestnávateľa sa nazývajú "zmluvné podmienky". Vláda nevyžaduje, aby zamestnávatelia používali určitý typ zmluvy, ale podmienky musia byť v súlade s pracovným právom. Zmluvy môžu byť na trvalé alebo dočasné zamestnanie, či už pre zamestnancov na plný alebo čiastočný úväzok. Zamestnávatelia môžu tiež použiť tieto typy zmlúv:

Zmluvy na dobu určitú - tieto zmluvy trvajú určitú dobu, ktorá je stanovená vopred. Zmluva končí na konkrétny dátum alebo keď sa dokončí konkrétna úloha alebo sa uskutoční konkrétna udalosť.
Nulové zmluvy - neexistuje špecifikovaná pracovná doba a zamestnávateľ vám nemusí poskytovať prácu. Namiesto toho sa práce poskytujú na základe "podľa potreby" a vy dostanete zaplatené len za skutočne odpracované hodiny. Tieto zmluvy sa v Spojenom kráľovstve stávajú čoraz bežnejšími. Zatiaľ čo  niektorých pracovníkov sú veľmi obľúbené kvôli  ponúkanej flexibilite, mnohí ľudia považujú tieto zmluvy za nevhodné z dôvodu nepredvídateľného množstva poskytnutej práce.

Pracovníci agentúr
Zamestnávatelia často zamestnávajú zamestnancov prostredníctvom personálnych agentúr. Ak je pracovné miesto  trvalé  alebo na dobu určitú, pracovná  zmluva sa zvyčajne uzatvára medzi pracovníkom a zamestnávateľom, ale ak je pozícia dočasná, zmluva je zvyčajne medzi pracovníkom a personálnou agentúrou. Ak zamestnanec agentúry odpracuje 12 týždňov  v tej istej spoločnosti na rovnakej pracovnej pozícii, má nárok na rovnaké zaobchádzanie. To znamená, že má nárok na rovnaké základné podmienky ako kmeňoví zamestnanci, ktorí vykonávajú rovnakú prácu na tom istom pracovisku.

3.4. Pracovné zmluvy

Všetci zamestnanci majú nárok na pracovnú zmluvu, ktorá je základom pracovného pomeru. Zákon o právach zamestnancov  z roku 1996 vyžaduje, aby zamestnávatelia poskytli väčšine zamestnancov písomný doklad  o hlavných podmienkach zmluvy do dvoch kalendárnych mesiacov od začatia práce. V tomto doklade  musia byť uvedené nasledovné podrobnosti:

 • mená zamestnávateľa a zamestnanca
 • pracovná pozícia  alebo popis práce
 • dátum začatia zamestnania, miesto výkonu práce a adresa zamestnávateľa
 • výška mzdy a frekvencia platieb
 • pracovná doba, nároky na dovolenku a nároky na nemocenské dávky
 • dôchodkové dojednania
 • výpovedná lehota
 • ukončenia termín pre zmluvy na dobu určitú
 • predpokladané trvanie dočasného zamestnania
 • kolektívne zmluvy
 • riešenie sťažností a odvolania
 • ako sa sťažovať na disciplinárne rozhodnutie alebo rozhodnutie o prepustení

 

 V priebehu rokov získali  zamestnanci nárok na širokú škálu zákonných práv vyplývajúcich z parlamentných aktov a nariadení, ktoré majú vplyv na pracovnoprávne  vzťahy. Vo všeobecnosti od nich nemožno upustiť a zahŕňajú právo:

 • na rovnakú odmenu
 • na účasť  na činnosti odborových zväzov
 • na návrat do práce po tehotenstve alebo po pôrode
 • žiadať o flexibilné pracovné podmienky a rodičovskú dovolenku
 • na nediskrimináciu
 • nebyť nespravodlivo prepustený

Vaša pracovná zmluva je dôležitým dokumentom. Musíte si ju pred podpisom starostlivo prečítať a porozumieť jej. Vy aj váš zamestnávateľ by ste mali  zmluvu podpísať a  každý si musí uschovať svoju podpísanú kópiu. Je to dôkaz o pracovných podmienkach, na ktorých ste sa dohodli  a môže sa použiť ako dôkaz v prípade sporu.

Dodatky k  pracovným zmluvám
Väčšina zmien v pracovnej zmluve si vyžaduje súhlas zamestnanca  aj  zamestnávateľa. Môžete  ich odsúhlasiť buď ústne alebo písomne. Písomný súhlas je lepší, pretože sa môžete vyhnúť prípadným nezhodám.

Ukončenie zamestnania
Ak vám zamestnávateľ oznámi, že chce ukončiť vaše zamestnanie,  musí vám poskytnúť minimálnu výpovednú lehotu rovnako ako vy musíte tiež dať zamestnávateľovi minimálnu výpovednú lehotu ak chcete odísť. Dĺžka požadovanej výpovednej lehoty závisí od toho, ako dlho ste boli zamestnaní, ale ak váš zamestnávateľ nedodrží výpovednú lehotu, môžete sa obrátiť na  súd kvôli neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Ak zamestnanec odíde bez dodržania požadovanej výpovednej lehoty, zamestnávateľ môže mať právo zadržať  mzdu alebo požadovať náhradu škody. Výpovedná lehota sa nepožaduje v prípade vážneho porušenia pracovnej disciplíny  alebo keď dôjde k konštruktívnemu prepusteniu.

Ak máte pocit, že ste boli nespravodlivo prepustení, požiadajte o radu  Advisory, Conciliation and Arbitration Service (poradnú, zmierovaciu a arbitrážnu službu) - ACAS. ACAS poskytuje mediačné služby medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Oficiálne sťažnosti týkajúce sa nespravodlivého prepustenia sa musia podať do troch mesiacov od ukončenia pracovného pomeru.  Helpline ACAS môžete kontaktovať telefonicky na čísle 08457 474747.

3.5. Špeciálne kategórie

Mladiství pracovníci

Mladiství  pracovníci (vo veku 16-17 rokov) majú osobitné pracovné pravidlá:

 • pracovný čas je obmedzený na 8 hodín denne a 40 hodín týždenne a existujú obmedzenia na hodiny, ktoré môžu od pracovať v noci
 • majú nárok na dlhšie a častejšie prestávky na odpočinok a doby odpočinku ako dospelí pracovníci

Osoby so zdravotným postihnutím

Je nezákonné, aby zamestnávateľ zaobchádzal so zdravotne postihnutou osobou menej priaznivo kvôli jej postihnutiu  pri žiadosti o zamestnanie alebo počas zamestnania bez oprávneného dôvodu. Zamestnávatelia musia urobiť primerané úpravy pracovných podmienok alebo pracoviska ak to pomôže prijať konkrétnu osobu so zdravotným postihnutím.

Občianske partnerstvá a manželstvá rovnakého pohlavia

Zákon o občianskom partnerstve (2004), po ktorom nasleduje zákon o manželstve párov rovnakého pohlavia  z roku 2013 umožňuje aby dvaja dospelí rovnakého pohlavia, ktorí nie sú príbuzní, zaregistrovali občianske partnerstvo alebo manželstvo rovnakého pohlavia. Zamestnávatelia musia poskytovať rovnaké výhody zamestnancom, či už sú zosobášení alebo v občianskom partnerstve (napríklad pružné pracovné podmienky, otcovské dávky a zdravotné poistenie). Zákon o manželstve rovnakého  pohlavie z roku 2013 sa v Severnom Írsku neuplatňuje.

Tehotné zamestnankyne


Všetky tehotné zamestnankyne majú nárok na platenú prestávku na prenatálne kontroly. Matky majú nárok na materskú dovolenku v trvaní  jedného roka. Môžu mať tiež nárok na materské dávky v závislosti od  výšky ich príjmu a dĺžky zamestnania. Po skončení materskej dovolenky majú právo vrátiť sa na svoje staré zamestnanie alebo na vhodnú alternatívu. Otcovia môžu mať tiež právo na platenú otcovskú dovolenku až na dva týždne. V niektorých prípadoch môžu mať  otcovia nárok na dodatočnú otcovskú dovolenku  až do 26 týždňov, ak matka dieťaťa má nevyužitú materskú dovolenku.

Ochrana pred diskrimináciou

Podľa zákona o rovnakom zaobchádzaní z roku 2010 je nezákonné diskriminovať niekoho z dôvodu osobných záležitostí ako je vek, zdravotné postihnutie, rodinný stav, tehotenstvo alebo deti, rasa alebo národnosť, náboženstvo, pohlavie, sexuálna orientácia alebo transsexualita.

Ak potrebujete ďalšie informácie a rady, obráťte sa na  Equality Advisory Support Service (poradenskú službu podpory rovnosti).

3.6. Samostatná zárobková činnosť

Samozamestnanie znamená pracovať pre seba a byť vlastným šéfom. To môže znamenať, že nemáte pravidelný príjem, najmä v počiatočných štádiách a musíte si zabezpečiť  vlastné nemocenské dávky a dôchodok. Samostatná zárobková činnosť môže byť vykonávaná ako živnosť,  partnerstvo alebo spoločnosť s ručením obmedzeným.Budete pravdepodobne potrebovať finančnú pomoc a podporu na začatie a podporu podnikania a budete potrebovať informácie  o daňových a DPH pravidlách ako samostatne zárobkovo činná osoba. Budete musieť zvážiť otázky ako obchodné mená a licencie, dôchodky, zamestnávanie iných ľudí a účtovníctvo.

Informácie o založení vlastnej firmy môžete získať  z webovej stránky gov.uk alebo zavolaním na  nasledujúce linky:
Business Support Helpline – England (linka pomoci pre podporu podnikania  - Anglicko)
Telefón: 0300 456 3565
Business Wales Helpline
Telefón: 0300 060 3000
Business Gateway Scotland
Telefón: 0845 609 6611
Invest Northern Ireland
Telefón: 0800 181 4422

Všetky nové samostatne zárobkovo činné osoby  sa musia zaregistrovať na  HM Revenue and Customs  - HMRC  (daňový úrad)hneď ako začnú pracovať v Spojenom kráľovstve. Za oneskorenú registráciu  je penále vo výške 100 libier. HMRC prevádzkuje  telefónnu linku pre nové samostatne zárobkovo činné osoby, ktorá poskytuje registračnú službu pre dane a národné poistenie a môže tiež poskytnúť podrobnosti o školeniach  na  miestnych daňových úradoch. Telefón: 0300 200 3504.

Samostatná zárobková činnosť mladých ľudí
Prince's Trust pomáha mladým ľuďom vo veku 18-30 rokov začať podnikanie. V Škótsku je vekový rozsah 18-25 rokov. Trust môže ponúknuť pôžičky, priebežné obchodné rady a pomôcť s marketingom.

Miestne agentúry pre podnikanie
Miestne agentúry pre podnikanie poskytujú bezplatnú pomoc a poradenstvo malým podnikom prostredníctvom siete National Enterprise Network.

3.7. Platové podmienky

V Spojenom Kráľovstve existuje National Minimum Wage (minimálna mzda) a National Living Wage (mzda dostatočne vysoká na zabezpečenie bežného životného štandardu), ktoré sú platené zamestnávateľmi. Minimálna mzda sa vzťahuje na pracovníkov vo veku 24  a menej a jej úroveň závisí od veku a toho, či ste učňom. National living wage sa vzťahuje na pracovníkov vo veku 25 rokov a viac.

 

Vek

Minimálna mzda (hodinová)

Učni

£4.15

Menej ako 18

£4.55

18-20

£6.45

21-24

£8.20

25 a viac

£8.72
Mzda je zvyčajne vyplácaná týždenne alebo mesačne. Väčšina zamestnávateľov Vám zariadi vyplácanie mzdy priamo na Váš bankový účet. Pri každej výplate mzdy musíte dostať aj výplatnú pásku. Je to doklad od Vášho zamestnávateľa, v ktorom je uvedená Vaša presná mzda a zrážky Národného poistenia a dane. Ak Vám zamestnávateľ nedá výplatnú pásku automaticky, máte právo si ju vyžiadať. Je dôležité mať výplatné pásky aby ste mohli zdokladovať, že ste zaplatili Národné poistenie a dane v správnej výške. Zamestnávatelia majú právo na zrážky zo mzdy na daň z príjmu (Pay as You Earn – PAYE – plať ako zarábaš) a na odvody na Národné poistenie. Všetky ostatné zrážky ako napr. odvody na dôchodkové zabezpečenie musia byť Vami odsúhlasené. Ak si myslíte, že dostávate mzdu nižšiu ako je minimálna mzda môžete kontaktovať Pay & Work Rights Helpline – 0800 917 2368.

3.8. Pracovná doba

V pracovnej zmluve máte uvedené aký je váš pracovný čas a na  koľko dní dovolenky máte nárok. Niekedy vás zamestnávateľ  môže požiadať o prácu nadčas. Môžete sa rozhodnúť pracovať viac hodín, ale váš zamestnávateľ by vás nemal k tomu nútiť. Existujú predpisy, ktoré stanovujú maximálny počet hodín, ktoré môže osoba každý týždeň odpracovať. Všeobecne platí, že mladí ľudia vo veku od 16 do 18 rokov by mali pracovať maximálne 40 hodín týždenne, alebo 8 hodín denne. Pre pracovníkov vo veku 18 rokov a starších je tento počet 48 hodín týždenne. Pracovníci si môžu zvoliť "zrušenie" 48-hodinovej smernice o pracovnom čase, ale nemali by byť k tomu nútení.

Pre ďalšie informácie a rady týkajúce sa pracovného času kontaktujte:

     ACAS Helpline  Tel: 0300 123 1100
     Pay and Work  Rights Helpline  Tel: 0800 917 2368

3.9. Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka, atď.)

Takmer všetci pracovníci majú zákonné právo na najmenej 5,6 týždňa platenej  ročnej dovolenky  (to je 28 dní platenej dovolenky, ak pracujete päť dní v týždni).

Hlavné veci, ktoré by ste mali vedieť o nárokoch na dovolenku  sú:

 • nárok na dovolenku vám začne vznikať hneď, ako začnete pracovať
 • váš zamestnávateľ vám môže určiť, kedy si budete čerpať dovolenku
 • dostanete zaplatenú vašu bežnú mzdu
 • ak ukončíte zamestnanie, váš zamestnávateľ vám musí zaplatiť nevyčerpanú dovolenku

Aby ste mali nárok na zákonné právo na platenú ročnú dovolenku, musíte byť kvalifikovaní ako zamestnanec. Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, nemáte zákonné právo na platenú ročnú dovolenku.

Sviatky

Počas štátnych sviatkov nemáte zákonný nárok na platené voľno. Ak máte poskytnuté platené voľno, môže sa odpočítať z vášho 5,6 týždňového minimálneho nároku na dovolenku. Mnohí zamestnávatelia však okrem platenej dovolenky  poskytnú platené voľno aj počas  štátnych sviatkov.

V Spojenom kráľovstve (Anglicko, Wales a Škótsko) a je osem trvalých  štátnych sviatkov a  v Severnom Írsku desať. Ak pracujete počas štátneho sviatku, nemáte automaticky právo na zvýšenú mzdu. To, čo dostanete, závisí od vašej pracovnej zmluvy. Ak  zamestnanci na plný úväzok dostanú platené voľno počas štátneho sviatku, zamestnanci na čiastočný úväzok, ktorí v daný deň zvyčajne nepracujú, majú nárok na platené voľno v iný deň primerane k dĺžke ich pracovného času.

3.10. Ukončenie pracovného pomeru

Ukončenie zamestnania zo strany zamestnávateľa
Pre zamestnávateľa sa môžete stať nadbytočným, ak už pre vás nemá  prácu.  Váš zamestnávateľ vás môže prepustiť, ak nebudete robiť dostatočne dobrú prácu alebo ak vaše správanie bude neprijateľné.

Ak máte pocit, že ste boli nespravodlivo prepustení, môžete získať právnu pomoc. Dobrým východiskovým bodom je diskutovať o tejto otázke s vašou odborovou organizáciou, Citizens Advice Bureau alebo Law Centre, ale neodkladajte to. Po prepustení zvyčajne máte len tri mesiace na podanie sťažnosti.

Ukončenie zamestnania zo strany zamestnanca
Zamestnanec sa môže rozhodnúť ukončiť svoje zamestnanie. Toto je známe ako odstúpenie alebo podanie výpovede. Výpoveď musíte písomne ??potvrdiť svojmu zamestnávateľovi.

Odchod do dôchodku

Dôchodkový vek  nastáva vtedy, keď sa zamestnanec rozhodne odísť do dôchodku. Väčšina podnikov nestanovuje povinný vek odchodu do dôchodku pre svojich zamestnancov. Vek odchodu do dôchodku nie je rovnaký ako štátny dôchodkový vek. Štátny dôchodok sa vypláca v štátnom dôchodkovom veku. Existujú aj pracovné dôchodky a osobné dôchodky, ktoré sa môžu vyplácať aj v mladšom veku. To závisí od pravidiel dôchodkového systému, ale zvyčajne je to po dosiahnutí veku 55 rokov. Váš štátny dôchodkový vek závisí od toho, kedy ste sa narodili a môže  závisieť aj od vášho pohlavia. Pokiaľ chcete, môžete pokračovať v práci aj po dosiahnutí štátneho dôchodkového veku.

Ďalšie rady nájdete v Citizens Advice Bureau a na webovej stránke gov.uk.

3.11. Zastupovanie pracovníkov

Odbory sú organizácie, ktoré sa snažia zlepšiť platové a pracovné podmienky svojich členov. Poskytujú svojim členom aj poradenstvo v súvislosti s problémami v práci a môžu konať v ich mene pri  problémoch so zamestnávateľom. Ak sa rozhodnete stať sa členom odborov, poradia vám o vašich právach v práci a poskytnú vám pomoc, ak potrebujete vyriešiť problémy, ktoré môžete mať so svojím zamestnávateľom. Spýtajte sa svojich kolegov, ak sú členmi odborov, aké služby poskytujú a kto je váš zástupca odborov.

Je to vaša voľba, či sa pripojíte k odborovej organizácii alebo nie. Nemôžete byť nútení vstúpiť do odborov a váš zamestnávateľ vás nemôže prepustiť alebo s vami  zaobchádzať menej priaznivo za to, že ste sa k nim pripojili. Podrobné informácie o odborových organizáciách v Spojenom kráľovstve a prínosy členstva sú k dispozícii na webových stránkach Trades Union Congress (TUC).

3.12. Pracovné spory – štrajky

Protestná akcia je chránená zákonom, pokiaľ:

 • týka sa pracovného  sporu medzi pracovníkmi a ich zamestnávateľom
 • uskutočnilo sa tajné hlasovanie  a väčšina hlasujúcich členov podporila túto akciu
 • podrobné oznámenie  o konaní akcie  bolo zamestnávateľovi doručené najmenej sedem dní pred jej začiatkom

Spojené kráľovstvo má dlhú históriu pracovných sporov, od  mučeníkov Tolpuddle - skupiny šiestich poľnohospodárov, ktorí sa vzbúrili proti vlastníkom pôdy v roku 1830 - až po súčasné štrajky vo verejnom i súkromnom sektore. V porovnaní so sedemdesiatymi a osemdesiatymi rokmi  sú v  súčasnosti rozsiahle protesty zriedkavé. V uplynulých rokoch však došlo k štrajkom proti znižovaniu počtu pracovných miest a úsporným opatreniam, najmä pracovníkmi verejného sektora.

3.13. Odborná príprava


Iniciatívy EÚ na podporu odborného vzdelávania
Na podporu prístupu spolupráce k rozvoju systémov odborného vzdelávania v Európe EÚ využíva rôzne nástroje a iniciatívy, z ktorých mnohé prebiehajú v rámci  programu celoživotného vzdelávania.
 
Celoživotné vzdelávanie je proces, ktorý zahŕňa všetky formy vzdelávania a trvá od predškolského veku až po odchod do dôchodku. Cieľom je umožniť ľuďom rozvíjať a udržiavať kľúčové kompetencie počas ich života, ako aj umožniť občanom slobodne sa pohybovať medzi pracovnými miestami, regiónmi a krajinami.
 
Financovanie je k dispozícii pre širokú škálu aktivít vrátane výmen, študijných návštev a akcií na vytváranie sietí. Projektov je   veľa a sú rôznorodé, zamerané tak na  študentov  ako aj na  ich školiteľov a učiteľov.
 
Kľúčové podprogramy zahŕňajú:

Erasmus - Program Erasmus, považovaný za hlavný program vzdelávania a odbornej prípravy EÚ, umožňuje každoročne študovať a pracovať v zahraničí približne 200 000 študentom. Zároveň financuje spoluprácu medzi európskymi inštitúciami vyššieho vzdelávania.
Leonardo da Vinci - okrem pomoci jednotlivcom pri získavaní nových zručností tento program pomáha organizáciám z odvetvia odborného vzdelávania a prípravy  pracovať s partnermi z celej EÚ, aby si mohli vymieňať osvedčené postupy. Program Leonardo de Vinci financuje množstvo praktických projektov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,  od tých, ktoré umožňujú ľuďom vzdelávať sa v zahraničí až po rozsiahle iniciatívy, ktoré podporujú spoluprácu a vytváranie sietí v celej Európe.
Grundtvig -  poskytuje podporu vzdelávacím a študijným potrebám ľudí, ktorí absolvujú kurzy vzdelávania dospelých. Program zahŕňa formálne aj neformálne vzdelávanie.

Organizácie EÚ, ktoré podporujú odborné vzdelávanie
EÚ vytvorila niekoľko agentúr na zlepšenie spolupráce a výmeny praktík:

 • The European Centre for Vocational Training - Európske stredisko pre odborné vzdelávanie (CEDEFOP) bolo založené v roku 1975 na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. Sídli v Solúne v Grécku a  vykonáva výskum a analýzu odborného vzdelávania a šíri svoje odborné znalosti pre rôznych európskych partnerov, ako sú výskumné inštitúcie, univerzity a školiace zariadenia.
 • The European Training Foundation - Európska nadácia pre odborné vzdelávanie bola založená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jej poslaním je podporovať partnerské krajiny mimo EÚ, aby mohli modernizovať a rozvíjať svoje systémy odbornej prípravy.

 

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY

4.1. Prehľad životných podmienok v Európe

Kvalita života – na vrchole agendy sociálnej politiky EÚ
Priaznivé životné podmienky závisia od širokej škály faktorov, ako sú  napr. kvalitné služby zdravotnej starostlivosti, príležitosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a dobré dopravné zariadenia, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Cieľom EÚ je zlepšiť kvalitu života vo všetkých svojich členských štátoch a zohľadniť mnohé výzvy, ktorým čelí súčasná Európa, napríklad sociálne vylúčenie a starnutie obyvateľstva.
 
Zamestnanosť v Európe
Zlepšenie pracovných príležitostí v Európe je pre EÚ kľúčovou prioritou. Európska stratégia zamestnanosti bola vypracovaná EÚ a jej členskými štátmi s cieľom vytvoriť viac a lepších pracovných miest, riešiť nezamestnanosť a zvýšiť mobilitu. Stratégia poskytuje rámec, v ktorom európske krajiny môžu koordinovať svoje politiky zamestnanosti a vymieňať si informácie.
 
Samozrejme, zlepšenie vyhliadok na zamestnanosť každého Európana má zásadný význam pre desaťročnú stratégiu EÚ pre hospodársky rast   -  Európa 2020. Kľúčovým cieľom tejto stratégie je zabezpečiť, aby 75% európskych občanov vo veku 20 - 64 rokov pracovalo do konca desaťročia.
 
 
Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii
Dobré zdravie a dostupnosť vysokokvalitných služieb zdravotnej starostlivosti sú dôležitými prioritami pre všetkých Európanov. Väčšina ľudí očakáva rýchly a ľahký prístup k lekárskej starostlivosti pri cestovaní po celej EÚ. Cieľom politík EÚ v oblasti zdravia je reagovať na tieto potreby. Európska komisia vyvinula koordinovaný prístup k zdravotnej politike a uviedla do praxe sériu iniciatív, ktoré dopĺňajú činnosti vnútroštátnych verejných orgánov. Spoločné akcie a ciele Únie sú zahrnuté do programov a stratégií EÚ v oblasti zdravia.
 
Vzdelávanie a odborná príprava v EÚ
Členské štáty majú na starosti svoje vlastné systémy vzdelávania a odbornej prípravy. EÚ však pridáva hodnotu tým, že koordinuje činnosti, ktoré môžu pomôcť pri plnení spoločných cieľov a ktoré môžu občanom poskytnúť väčšie možnosti vzdelávania a štúdia počas celého života. Aby sa tak stalo, EÚ spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi a zainteresovanými stranami v oblasti vzdelávania na zlepšení politík a výmeny osvedčených postupov. Okrem toho EÚ realizuje niekoľko programov financovania v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.
 
Schengenský priestor
Schengenský priestor bol zriadený v marci 1995. Zrušil hraničné kontroly v oblasti signatárskych štátov a vytvoril jednotnú vonkajšiu hranicu, kde sa kontroly musia vykonávať v súlade so spoločným súborom pravidiel. Od roku 2012 sa k Schengenskej dohode pridalo 25 európskych krajín. Dvadsaťdva z nich sú členské štáty EÚ:
Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko. Island, Nórsko a Švajčiarsko sú tiež vSchengenskom priestore. Spojené kráľovstvo a Írsko nie sú súčasťou Schengenského priestoru.
 
Doprava v EÚ
Dopravná politika EÚ sa zameriava na odstránenie prekážok medzi členskými štátmi, čo umožňuje ľuďom a tovaru rýchlo a lacno sa pohybovať cez hranice. Cieľom je zabezpečiť čisté, bezpečné a efektívne cestovanie po celej Európe a zároveň posilniť vnútorný trh pre voľný pohyb osôb a tovaru. EÚ je tiež lídrom v oblasti práv cestujúcich.
 
Letecká doprava a práva cestujúcich
Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave znamenalo nižšie cestovné a širší výber dopravcov a služieb pre cestujúcich. EÚ tiež vytvorila súbor práv na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s cestujúcimi v leteckej doprave. Ak sa niečo prihodí pri letoch, ktoré odlietajú z krajiny EÚ alebo pricestujú do krajiny EÚ s dopravcom registrovaným v EÚ (alebo na Islande, Nórsku alebo Švajčiarsku), cestujúci majú súbor práv EÚ a môžu mať nárok na náhradu alebo kompenzáciu.
 
Ak vám nebolo umožnené nastúpiť  na palubu, čelíte nadmerným oneskoreniam (viac ako 5 hodín) alebo váš let je zrušený alebo nadmerne rezervovaný, máte právo si vybrať medzi presmerovaním do konečného cieľa alebo uhradením cestovného lístka. Ak žiadate o vrátenie cestovného lístka, vzdávate sa nároku na akékoľvek ďalšie cestovanie, pomoc alebo presmerovanie z leteckej spoločnosti. Vaša letecká spoločnosť by vás mala vždy informovať o vašich právach a dôvodoch odmietnutia nástupu na palubu, zrušení letu alebo dlhého oneskorenia (viac ako 2 hodiny). Môžete mať aj nárok na občerstvenie, jedlo, komunikáciu (napríklad bezplatný hovor) a prenocovanie v závislosti od vzdialenosti letu a dĺžky oneskorenia. Okrem toho, ak vám bude odmietnutý nástup na palubu, váš let zrušíte alebo prídete na miesto určenia s oneskorením dlhším ako 3 hodiny, môžete mať nárok na kompenzáciu vo výške 250 - 600 EUR v závislosti od vzdialenosti letu.
 
Práva cestujúcich na železnici
Ak je váš vlak zrušený alebo oneskorený, môžete mať nárok na kompenzáciu a máte právo na primerané informácie o oneskorení. Ak sa oznámi oneskorenie v trvaní najmenej 1 hodiny (z času vyznačeného na lístku), môžete vykonať jednu z nasledujúcich akcií:

 • zrušiť svoje cestovné plány a požiadať o okamžité vrátenie celých nákladov na lístok (alebo časť neuskutočnenej cesty). Môžete tiež požiadať o úhradu za časť cesty, ktorú ste už vykonali, ak oneskorenie znamená, že už nemôžete splniť účel vašej cesty.
 • požiadajte svojho dopravcu, aby vás presmeroval na cieľové miesto pri najbližšej príležitosti alebo k neskoršiemu dátumu podľa vášho výberu.
 • pokračujte v ceste napriek oneskoreniu plánovanej cesty.                    

 

Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste, máte nárok na odškodnenie. Ak je vlak mešká medzi 1 a 2 hodinami, máte nárok na 25% cestovného. Ak  vlak mešká  o viac ako 2 hodiny, máte nárok na 50% cestovného. Kompenzácia musí byť zaplatená do jedného mesiaca od odoslania žiadosti.    

 

4.2. Politický, administratívny a právny systém

Veľká Británia sa skladá zo štyroch krajín : Anglicko, Škótsko, Wales a Severné Írsko. Celý názov tejto krajiny je Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Londýn je sídlom vlády, ale niektoré právomoci sa presunuli na – národné zhromaždenia v Škótsku (Škótsky parlament) , Wales ( Waleské zhromaždenie) a na Severné Írsko ( Zhromaždenie Severného Írska). Veľká Británia je konštitučná monarchia. Vláda riadi krajinu v mene súčasného monarcha, Kráľovnej Alžbety II.  Spojené kráľovstvo nemá  ústavu  v písomnej forme; na rozdiel od toho je sformovaná z časti štatútmi, z časti zvykovým právom a z časti dohodou. Vo voľbách vyhrávajú strany podľa väčšinového systému, a nie podľa  proporcionálneho zastúpenia, ako je to zvykom v Európe. Existujú tu tri najväčšie strany: Labouristická strana, Konzervatívna strana a Liberálny demokrati. Predseda strany je vymenovaný premiérom a kráľovná ho požiada aby sformoval parlament na obdobie 5 rokov.

 

Administratívny systém

Parlament je zákonodarný orgán, skladá sa z dvoch komôr: the House of Commons (Dolná snemovňa) a The House of Lords (Snemovňa lordov). Členovia Dolnej snemovne sú volení priamo vo všeobecných voľbách, ktoré sa konajú každých 5 rokov.  V Snemovni  lordov  sú členmi šľachtici, buď tento titul zdedili alebo sú doživotným členom Snemovne lordov s prenosným titulom, niektorí  členovia sú volení.
Vláda pošle návrhy zákonov Dolnej snemovni.  Členovia parlamentu (MP) o nich diskutujú, a potom nasleduje hlasovanie. Ak zákon odsúhlasia pošle sa do Snemovne lordov. Tu sa zákon znovu prediskutuje a Lordi ho buď odsúhlasia, alebo ho pošlú naspäť do Dolnej snemovne spolu s dodatkami. Zákon sa takto môže posúvať medzi komorami hore dole niekoľko krát. Takýmto spôsobom môžu lordi oddialiť prijatie zákona, ale nemôžu ho zablokovať na neurčito alebo trvať na dodatkoch.

 

Právny systém

V Spojenom Kráľovstve každý podlieha zákonu krajiny, či ste občanom VB alebo nie. Existujú tu 3 rôzne právne systémy; Škótsko a Severné Írsko má iný právny systém ako Anglicko a Wales. Okrem práv krajiny platí vo Veľkej Británii aj Európske právo. 90 % kriminálnych prípadov sa predkladá  pred magistrátne súdy, kde sa dôkazy prezentujú skupine zmierovacích sudcov, ktorí následne dospejú k rozsudku. Závažnejšie kriminálne prípady sú záležitosťou Korunného súdu. Ak máte nejaké právne problémy obráťte sa na Občiansku poradenskú službu; pomôžu vám, poskytnú vám informácie a poradia vám pri  právnych, peňažných a iných problémoch. Právny poradcovia zastupujú ľudí na magistrátnych a grófskych súdoch. Môžu vám pomôcť aj v prípade, že kupujete dom, píšete závet, alebo vám môžu poradiť pri daňových záležitostiach. Ak potrebujete ísť k vyššiemu súdu váš právny poradca vám nájde advokáta. Oni vám pomôžu aj s prípravou stratégie pre váš prípad a prezentujú ju súdu.  Ak potrebujete pomoc Polície , vyhľadajte si ich číslo v miestnom telefónom zozname, alebo v naliehavom prípade volajte 999.

 

4.3. Príjmy a dane

Príjmy

Úrad pre národnú štatistiku poskytuje pravidelné aktualizácie priemernej týždennej mzdy v Spojenom kráľovstve pre rôzne profesie. Medzi najlepšie platené profesie patria odborníci z oblasti financií, zdravotnícki pracovníci, manažéri podnikov a odborníci v oblasti IT a telekomunikácií. Najnižšie platení sú čašníci.

Zdaňovanie

Ak žijete a pracujete v Spojenom kráľovstve, budete platiť daň rovnako ako britský štátny príslušník. Dane sa zvyčajne platia zo všetkých  príjmov získaných v Spojenom kráľovstve. Daňový rok trvá od 6. apríla do 5. apríla.

Daň z príjmu

Môžete  zarobiť určitú sumu v daňovom roku aj bez platenia dane z príjmov,  toto sa nazýva nezdaniteľná sadzba.  Ak váš príjem nepresiahne vašu  nezdaniteľnú sadzbu, nebudete musieť zaplatiť daň z príjmov. Uplatňujú sa rôzne daňové úľavy,  informácie sú k dispozícii na webovej stránke gov.uk, ale v priemere je to  cca £12,500  ročne.

Daň z príjmov sa platí priamo z vášho platu prostredníctvom systému Pay As You Earn (PAYE), takže môžete byť zdanený aj  pred dosiahnutím tejto úrovne zárobku. Ak áno, môžete si podať žiadosť  na HM Revenue and Customs na konci Vášho pobytu v Spojenom kráľovstve a akékoľvek zaplatené nadmerné dane Vám budú vrátené.

Národné poistenie

Príspevky na národné poistenie sú ekvivalentom príspevkov sociálneho zabezpečenia pre Spojené kráľovstvo. Existujú rôzne kategórie príspevkov - zamestnaní ľudia platia príspevky triedy 1. Tieto sa odpočítajú z  vašej mzdy zamestnávateľom a objavia sa vo vašej výplatnej páske  ako NI  odvody. Samostatne zárobkovo činné osoby spravidla platia svoje vlastné  príspevky na národné poistenie. Musíte požiadať o číslo národného poistenia, ktoré je vaše osobné číslo účtu. Je to vaše jedinečné číslo  a zachovávate si ho rovnaké  počas celého svojho života. Zabezpečuje, aby príspevky na národné poistenie a daň, ktorú zaplatíte boli správne zaznamenané na vaše  menom. Tiež pôsobí ako referenčné číslo pri komunikácii s Ministerstvom práce a dôchodkov a HM Revenue & Customs (HMRC). Ak  oň chcete požiadať, volajte na číslo 0345 600 0643. V Severnom Írsku by ste sa mali obrátiť na jedno z troch centier pre spracovanie čísel národného  poistenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.nidirect.gov.uk. Toto je bezplatná služba a nevyžaduje sa žiadna platba. Ak ste už v Spojenom kráľovstve pracovali, nemusíte žiadať  o nové číslo.

 

Miestna daň

Je to miestne zdanenie, ktoré sa  platí za verejné služby v oblasti, v ktorej žijete napr. za odvoz odpadu a políciu. Miestna daň sa stanovuje na základe  hodnoty nehnuteľnosti v ktorej žijete a podľa jej obyvateľov.  Ak žijete sám alebo ste študentom môžete si uplatniť zľavu. V cene nájmu za ubytovanie v súkromí nie je tento poplatok vo všeobecnosti zahrnutý. Ďalšie informácie získate na  miestnych úradoch.

DPH (daň z pridanej hodnoty)

Všeobecne platí, že DPH je zahrnutá do ceny  tovaru ktorý kupujete. Štandardná sadzba DPH je 20%. Neplatí sa za niektoré tovary a služby, ako napríklad nájomné, väčšinu potravín a detské odevy.

Daň z nehnuteľnosti

Jedná sa o daň, ktorú platíte vždy, keď si kúpite nehnuteľnosť. Neplatí sa  za nehnuteľnosti s cenou nižšou ako  £125,000 alebo pri kúpe prvej nehnuteľnosti s cenou  až do výšky  £300,000.

Cestná daň

Vehicle Excise Duty  sa zvyčajne označuje ako "cestná daň" a je to suma, ktorú zaplatíte za používanie vozidla na verejných komunikáciách. Vozidlá registrované po marci 2001 sú rozdelené do 13 skupín. Od apríla 2010 má nové auto iný poplatok  za prvý daňový rok a od druhého zdaňovacieho obdobia potom zaplatí štandardnú sadzbu. Štandardná sadzba cestnej dane pre väčšinu áut stojí medzi  £0 a £515 ročne v závislosti od typu použitého paliva a od emisií oxidu uhličitého.

4.4. Životné náklady

Spojené kráľovstvo sa považuje v porovnaní s niektorými inými krajinami EÚ za drahú krajinu. Životné náklady sa v rámci Spojeného kráľovstva líšia. Mestá sú zvyčajne najdrahšími miestami na bývanie, pričom Londýn je najdrahším mestom vo Veľkej Británii. Je všeobecne lacnejšie žiť v strede a na severnej Anglicka, v častiach Walesu, Škótska a Severného Írska ako v Londýne a na juhovýchode.

Britská mena je libra šterlingov (GBP), ktorá je rozdelená na 100 pencí (100 p). Euro sa v Spojenom kráľovstve nepoužíva, aj keď môže byť prijaté v niekoľkých väčších obchodoch.

Nákup potravín a odevov vo veľkých obchodných domoch je drahší ako nákup podobných položiek v supermarketoch. Mnohé mestá majú nejakú formu vnútorného alebo vonkajšieho trhu, kde je možné nakupovať potraviny, oblečenie a domáce predmety a ceny bývajú lacnejšie. Charitatívne obchody predávajú použitý odev a tovary pre domácnosť, pričom zisky z predaja týchto výrobkov prechádzajú príslušnej charite.

V posledných rokoch stúpajú životné náklady v Spojenom kráľovstve. Je to spôsobené rôznymi faktormi vrátane zvýšenia poistenia automobilov a cien energií. Spolu s faktúrami za  energie, výdavkami na benzín a nákladmi na starostlivosť o deti môžu tieto náklady  tvoriť značnú časť vašich výdavkov. Ak sa ocitnete v probléme s dlhmi, existuje niekoľko organizácií, ktoré môžu poskytnúť informácie a rady.

 

4.5. Ubytovanie

Zoznam prenajímateľov, ktorí majú voľné  ubytovanie vo vašom okolí môžete získať na miestnom úrade. Môžete tiež nájsť podrobnosti o prenájme nehnuteľností online, v miestnych novinách a od realitných agentov alebo sprostredkovateľských agentov. Zákon neumožňuje realitným a sprostredkovateľským agentom účtovať vám  poplatok za poskytnutie zoznamu voľných miest na ubytovanie. Je dôležité presne zistiť, čo zahŕňa nájomné pred súhlasom s prevzatím nehnuteľnosti. Niekedy môže zahŕňať platbu miestnej  dane  alebo poplatky za služby  ako je elektrina alebo plyn.

Keď si prenajmete nehnuteľnosť, budete musieť podpísať nájomnú zmluvu.  V zmluve budete uvádzaní ako  "nájomník". Osoba alebo firma ktorej  platíte nájom, sa nazýva "prenajímateľ". Vaša zmluva o prenájme je dôležitým právnym dokumentom, ktorý stanovuje vaše práva a povinnosti počas nájmu. Môže sa v nej  napríklad uvádzať, že v objekte nie je povolené fajčiť  alebo že nemôžete prenajímať ďalším osobám vaše ubytovanie.

Ak vám  nejaká časť dohody nie je jasná, je dôležité získať pomoc a rady predtým, ako ju podpíšete. Bezplatné poradenstvo je k dispozícii od právnických centier, Citizens Advice Bureau a národnej charitatívnej charitatívnej organizácie Shelter, ktorá prevádzkuje 24-hodinovú národnú  linku pomoci pre bývanie na čísle 0808 800 4444. Právnici tiež môžu pomôcť s takýmto problémom. Väčšina bude účtovať poplatok, ale niektorí vám ponúknu bezplatný alebo lacný rozhovor až do 30 minút.

Na začiatku vášho prenájmu  pravdepodobne budete musieť  prenajímateľovi poskytnúť mesačné nájomné vopred plus depozit (často sa rovná mesačnému nájomnému). Ten by mal pokryje náklady na akékoľvek škody, ktoré by ste mohli spôsobiť. Vždy si žiadajte potvrdenie. Na konci nájmu musia byť tieto peniaze vrátené, ak ste nepoškodili majetok. Ak sa váš prenajímateľ pokúša ponechať si časť alebo celý depozit  a vy s tým nesúhlasíte,  obráťte sa na Citizens Advice Bureau.

Vaše nájomné je pevne stanovené vo výške ktorú si odsúhlasíte so svojím prenajímateľom. Ak si prenajímate bývanie od mesta, musíte dostať oznámenie o zvýšení nájmu o najmenej štyri týždne vopred. Ak si prenajímate súkromne, váš prenajímateľ  vám nemôže zvýšiť  nájomné počas obdobia nájmu bez vášho súhlasu.

 

4.6. Zdravotníctvo


Ak žijete v Spojenom kráľovstve, máte nárok na zdravotnú starostlivosť z National Health Service  -  Národnej zdravotnej služby (NHS). Väčšina služieb NHS je zadarmo, ale niektoré musia byť zaplatené. Napríklad recepty v Anglicku, aj keď vo Walese, Severnom Írsku a Škótsku sú bezplatné,  zrakové testy, okuliare a zubné ošetrenie. Ak poberáte štátne dávky, môžete získať pomoc s týmito nákladmi. Ak chcete požiadať o  pomoc, musíte vyplniť formulár, ktorý si môžete vyzdvihnúť v ambulancii  lekára alebo zubára alebo v lekárni.

Ak plánujete žiť v Spojenom kráľovstve dlhšie ako 3 mesiace, je dôležité, aby ste sa zaregistrovali u svojho miestneho lekára a zubára. Nečakajte s registráciou až kým ste chorí. Budete musieť poskytnúť informácie o vašej adrese, akýchkoľvek predchádzajúcich alebo aktuálnych zdravotných problémoch a kontaktné telefónne číslo.

Lekárske ordinácie sú zvyčajne otvorené od pondelka do piatku počas bežných úradných hodín. Lekár, u ktorého sa zaregistrujete vám poskytne rozpis ambulantných hodín a zoznam poskytovaných služieb. Najlepšie je rezervovať si návštevu niekoľko dní vopred. Môžete to zvyčajne  urobiť osobne v ordinácii alebo telefonicky,  online rezervácie sa stávajú čoraz bežnejšími.  Lekári majú zvyčajne na začiatku ordinačných hodín vyhradený čas pre akútnych pacientov.

Ak si nie ste istí, kam sa môžete obrátiť na zdravotné služby,  potrebujete radu o malom poranení alebo máte všeobecnú otázku o zdravotnej starostlivosti, môžete telefonovať na číslo 111. Operátorovi môžete povedať akým jazykom chcete hovoriť a ak je to potrebné bude s vami komunikovať prostredníctvom tlmočníka.  Táto telefónna služba je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni,  365 dní v roku. Pracujú tu profesionálni poradcovia, ktorí vám poskytnú dôverné rady.

Urgentná starostlivosť
Telefónne číslo pre tiesňové služby v Spojenom kráľovstve je 999 pre záchrannú službu, políciu, požiarnu službu a pobrežnú stráž. Ak ste vy alebo vaša rodina vážne chorí a potrebujete okamžitú lekársku pomoc, potom vytočte toto číslo a požiadajte o záchrannú službu. Budú  sa vás pýtať aký  máte problém a kde sa nachádzate. Toto volania je bezplatné.

Lekárne
V lekárni si môžete vyzdvihnúť lieky predpísané lekárom. Lekárne tiež predávajú množstvo liekov na menej závažné ochorenia, ktoré si môžete kúpiť bez lekárskeho predpisu. Možno už poznáte  červený alebo zelený krížový symbol z vašej domovskej  krajiny - lekárne v Spojenom kráľovstve ponúkajú podobné služby. Ľudia, ktorí pracujú v lekárňach, vám môžu poskytnúť všeobecné poradenstvo v oblasti zdravotnej starostlivosti a budú vám môcť pomôcť zistiť, ktoré zdravotné služby sú k dispozícii.

Deti
Ak máte dieťa mladšie ako 5 rokov, máte nárok na bezplatné zdravotné návštevy. Vykonávajú ich kvalifikované zdravotné sestry, ktoré absolvovali ďalšie školenia. Sú schopné vám pomôcť so širokou škálou informácií ako napríklad:

 •     očkovanie
 •     zdravé stravovanie
 •     rast a rozvoj detí
 •     škôlky
 •     detské krúžky
 •     vzdelanie
 •     bývanie


Zubní lekári
Podrobnosti o súkromných a zubných lekároch v NHS nájdete v miestnych telefónnych zoznamoch alebo na internete. V závislosti od vašej polohy sa pravdepodobne budete musieť zapísať do zoznamu čakateľov na registráciu  ako pacient NHS. Väčšina pacientov NHS platí jednu z dvoch paušálnych sadzieb za stomatologické ošetrenie v závislosti od typu vykonanej práce. Budete zvyčajne platiť aj malý poplatok za prácu zubnej hygieny.

 

4.7. Systém vzdelávania

 
Všetky deti vo veku 5-16 rokov vo Veľkej Británii musia navštevovať  denné štúdium. V Severnom Írsku deti ktoré dosiahli vek 4 rokov do 1. júla začnú navštevovať   základnú školu na začiatku septembra toho roku. Povinnosťou miestneho úradu je zabezpečiť to. Deti, ktoré sú utečencami alebo žiadajú o azyl, majú nárok na denné vzdelanie, rovnako ako všetky ostatné deti v Británii. Väčšina detí v Británii chodí do štátnej školy. Niektoré chodia do súkromných škôl, kde ich rodičia platia poplatky. Malý počet detí má povolenie od miestneho úradu aby absolvovali vyučovanie doma.

 

vek 5-11

základná škola

ročník 1- 6

vek 11-16

stredná škola

ročník 7 - 11

vek 16-18/19

stredná škola / nadstavba

ročník 12 – 13

18/19 a viac

nadstavba / vysoká škola

 

 Školský rok začína v septembri (s výnimkou Škótska, kde začína v polovici augusta) a je rozdelený do troch 13-týždňových alebo šiestich 7-týždňových semestrov. Školy sa zatvárajú najmenej  na dva týždne na Vianoce a dva týždne na Veľkú noc. V prípade škôl, ktoré majú 13 týždňové semestre, sú v polovici každého obdobia krátke prestávky v dĺžke dva až päť dní. Školský rok končí v júni v Škótsku a v júli v ostatných častiach  Spojeného kráľovstva, prázdniny trvajú približne šesť týždňov.

Žiaci v Anglicku a Walese vo veku 7, 11 a 14 rokov sú testovaní z angličtiny, matematiky a vedy. Tieto testy sú známe ako SATs (štandardné hodnotiace testy). Vo veku 16 rokov väčšina mladých ľudí v Anglicku, Walese a Severnom Írsku absolvuje skúšky zo všetkých svojich hlavných predmetov. Tieto sa nazývajú GCSEs (General Certificates of Secondary Education - všeobecné osvedčenia o stredoškolskom vzdelávaní) a sú dôležitou kvalifikáciou pre zamestnanie a ďalšie vzdelávanie. Následne môžu starší študenti získať mnoho ďalších kvalifikácií, ktoré súvisia buď so študijnými predmetmi (úrovne AS a A2), alebo s inými zručnosťami a kariérou. Skúšky v Škótsku sú odlišné. Väčšina žiakov vo veku 16 rokov absolvuje štandardné preskúšanie z piatich alebo viacerých predmetov. Potom môžu študenti absolvovať národné kvalifikácie v trvaní  jeden alebo dva roky. Tie sú testované na rôznych úrovniach, známych ako základná, stredná a vyššia.

Študenti, ktorí chcú ukončiť štúdium vo veku  16 rokov, majú možnosť nájsť si prácu alebo školenie alebo miesto na vysokej škole. Vaše právo na niektorú z týchto možností však bude závisieť od vášho imigračného postavenia. Pomôcť pri rozhodovaní o tom, čo je najlepšie, vám môže vaša škola. Poradenstvo je k dispozícii aj prostredníctvom  Connexions Direct.

Ďalšie vzdelávanie sa týka vzdelávania na strednej alebo vysokej škole pre mladých ľudí vo veku 16 rokov a viac. Miestna škola pre ďalšie vzdelávanie vám ponúkne širokú škálu kurzov pre študentov vo veku 16-19 rokov. Niektoré sú určené pre študentov, ktorí dúfajú, že si zlepšia známky  alebo pôjdu študovať na univerzitu. Iné sú pre tých, ktorí chcú získať zručnosti pre ďalšiu kariéru. Niektoré z týchto kurzov sú celodenné, ale  niektoré umožňujú aj pracovať popri štúdiu. Keď si nájdete kurz, ktorý chcete absolvovať, budete  musieť pred začatím  splniť určité požiadavky.  Budete musieť preukázať, že:

 •     máte dostatočne dobré jazykové schopnosti
 •     máte správnu kvalifikáciu
 •     môžete platiť poplatky a máte prostriedky na živobytie  počas štúdia.


Ak chcete študovať na univerzite v Spojenom kráľovstve, musíte absolvovať kurzy IELTS International English Testing System, aby ste dokázali, že váš anglický jazyk postačuje na štúdium v angličtine. Webová stránka www.gov.uk poskytuje informácie o financovaní / sponzorovaní kurzov.

 

4.8. Kultúrny a spoločenský život

Spojené kráľovstvo je kultúrne rozmanité miesto, kde sa nachádzajú odlišné tradície a zvyky v každej z jeho základných krajín (Anglicko, Wales, Škótsko a Severné Írsko). Krajina zažila storočia migrácie smerom dovnútra, čo prispelo k vytvoreniu tolerantnej spoločnosti. Očakáva sa, že ľudia prichádzajúci do Spojeného kráľovstva budú rešpektovať názory a kultúrne zázemie ostatných, bez ohľadu na to, aké sú  tie ich odlišné.

Populárne voľnočasové aktivity zahŕňajú prechádzky, prehliadky a návštevy múzeí, z ktorých mnohé sú bezplatné. Pripojenie sa k športovému klubu alebo sociálnemu klubu je dobrý spôsob stretnutia ľudí. Charitatívne organizácie, náboženské skupiny a dobrovoľnícke skupiny organizujú aj aktivity v miestnej komunite, ako napríklad rôzne festivaly v lete.

V Spojenom kráľovstve sa uskutočňuje počas celého roka veľmi veľa športových udalostí. Futbal, rugby, kriket, golf a tenis sú obľúbené športy na pozeranie. Futbal a rybolov sú najobľúbenejšími športmi, ktorých sa môžete zúčastniť. Bez ohľadu na váš vkus budete mať príležitosť sledovať alebo sa zúčastniť na širokej škále športových aktivít.

Cesta do krčmy (pub) je populárnou spoločenskou činnosťou. Väčšina z nich predáva jedlá aj  podáva nápoje. Miestna krčma je často v srdci komunity a je dobrým miestom pre socializáciu. Futbalové zápasy spolu s ďalšími športovými podujatiami sa často zobrazujú na veľkých obrazovkách v krčmách a mnohé puby organizujú týždenne jeden všeobecný kvíz - "pub quiz".

Populárne formy večernej zábavy zahŕňajú jednoducho pobyt doma na sledovanie televízie, návštevu reštaurácie,  návštevu kina alebo divadla  alebo účasť na koncerte.

 

4.9. Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtia)

Narodenie
Registrácia narodenia je vyžadovaná zákonom a je potrebná na nárok na prídavok na dieťa a registráciu dieťaťa u lekára. Postup pri registrácii narodenia závisí od toho, kde v Spojenom kráľovstve sa dieťa narodilo.
V Anglicku a Walese musí byť narodenie registrované do 42 dní v nemocnici alebo na matrike. Deti narodené v Škótsku musia byť zaregistrované do 21 dní a škótsky zákon umožňuje registráciu narodenia v hociktorej oblasti Škótska. Deti narodené v Severnom Írsku musia byť zaregistrované do 42 dní buď v nemocnici  alebo na matrike  v mieste,  kde žije matka. Po registrácii narodenia sa vydá krátky rodný list.

Manželstvá
V Anglicku, Škótsku a Walese sa manželstvo môže uskutočniť na matrike ( v budove schválenej pre občianske manželstvo) alebo v anglikánskom kostole alebo v inej náboženskej budove registrovanej na uzavretie manželstva. V Severnom Írsku sa civilné obrady musia konať v úrade matrikára. Aby ste sa mohli oženiť v Spojenom kráľovstve musíte mať najmenej 16 rokov.  Je právnou povinnosťou oznámiť  zámer uzatvoriť manželstvo a svadba  sa nesmie uskutočniť skôr ako po uplynutí najmenej 15 dní po  dátume ohlásenia.
Páry rovnakého pohlavia majú právo sa sobášiť  vo Veľkej Británii - ale nie v kostole. Pár rovnakého  pohlavia má tiež možnosť zaregistrovať si občianske partnerstvo.

Občianske partnerstvá
Občianske partnerstvo umožňuje partnerom rovnakého pohlavia zaregistrovať sa ako  partneri.  Môže sa to vykonať na matrike alebo v schválených priestoroch a vyžaduje sa, aby mali  obaja partneri najmenej 16 rokov. Je  takisto potrebné oznámiť zámer registrovať partnerstvo  najmenej 15 dní vopred.
Počet párov, ktoré sa rozhodli zaregistrovať občianske partnerstvo radšej ako sa sobášiť, od začiatku legalizácie manželstva rovnakého pohlavia klesol o viac ako 70%.

Úmrtia
Úmrtia v Anglicku a Walese by sa mali zaregistrovať do 5 dní od smrti. Na matriku je potrebné predložiť lekárske osvedčenie s uvedením príčiny smrti.  Niekedy je však potrebná pitva,  čo môže oddialiť registráciu smrti. V Škótsku musí byť úmrtie registrované do 8 dní a zákon umožňuje registrovať smrť v každej oblasti  Škótska. Úmrtia v Severnom Írsku musia byť zaregistrované do 5 dní. Po registrácii úmrtia sa vydáva úmrtný list.

 

4.10. Doprava


Hoci sa mestá  v Británii zdajú byť blízko k sebe, možno budete musieť plánovať svoju cestu verejnou dopravou starostlivo. Cestovné je často v porovnaní s inými krajinami drahé. Všeobecne ľudia používajú autobusy a električky alebo metro na krátke cesty v meste.  Pri dlhších cestách môže byť vlak rýchlejší, ale autobusy sú zvyčajne oveľa lacnejšie. Keď cestujete autom, väčšina diaľnic je bezplatná ale na niektorých mostoch sa platí  mýto.

Sieť britskej železnice prevádzkuje mnoho rôznych spoločností.  Lístok na cestu si môžete kúpiť na stanici, cez telefón alebo on-line. Platí to pre vlaky všetkých spoločností (okrem špeciálnych ponúk) na  trase ktorou cestujete. Ak chcete zistiť odchody vlakov, rezervovať lístky alebo máte akékoľvek iné otázky, navštívte národnú železničnú internetovú stránku alebo volajte na  telefónne číslo National Rail Enquiries  08457 484950.

Vo veľkých mestách je k dispozícii veľa taxíkov,  môžete si objednať  miestne súkromné taxi, ktoré vás vyzdvihne z dohodnutého miesta alebo si rezervujete cestu. Taxíky často majú štandardný  nástupný poplatok na každú cestu. Uistite sa, že používate len licencované taxíky. Podľa zákona majú licencovaní taxikári povinnosť  vystavovať svoju identifikačnú kartu  s fotografiou vo vozidle.

 

5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE

5.1. Sociálne zabezpečenie v Európe

Podmienky sociálneho zabezpečenia – kľúčová podmienka pre jednotlivcov v rámci práva na voľný pohyb
Princíp voľného pohybu pracovníkov zaväzuje všetky členské štáty k tomu, aby dodržiavali rovnaké právo na výhody a sociálne zabezpečenie aj pre pracovníkov z iných členských štátov EU. Poskytovanie sociálneho zabezpečenia občanom EU , ktorí pracujú mimo svojej krajiny pobytu je kľúčovým bodom  Európskej únie. Európske predpisy o sociálnom zabezpečení sú platné aj v členských štátoch EU aj v EEA  Európskej hospodárskej oblasti (aj v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku).

Predpisy spoločenstva o sociálnom zabezpečení.
Sociálny systém v  EU ešte stále nie je úplne jednotný, a preto si vyžaduje nevyhnutné skoordinovanie noriem o sociálnom zabezpečení. Spoločné normy zabezpečia európskym pracovníkom rovnaký prístup k sociálnym príspevkom a tomu, aby sa vyhli znevýhodneniu čo sa týka ich práva na voľný pohyb. Sú vytvorené tak, aby sa občania EU vyhli situácii, kde by ich dva krát poistili, alebo by nedostali príspevok sociálneho zabezpečenia po tom ako sa presťahovali do inej krajiny.
Hoci neexistuje jednotný Európsky sociálny systém, existujú spoločné opatrenia v  oblasti sociálneho zabezpečenia.
Patrí sem spolupráca na úrovni programu národného sociálneho zabezpečenia, pričom sa nesnaží zasahovať do oblasti národných smerníc.
Európske právo ustanovilo spoločné pravidlá a  princípy, na ktoré majú dohliadať národné miestne orgány a inštitúcie, ktoré sa zaoberajú sociálnym zabezpečením, tieto pravidlá  však len dopĺňajú opatrenia členského štátu.

Spoločné opatrenia sociálneho zabezpečenia majú za cieľ:

 • stimulujú voľný pohyb pracovníkov, zaručujú občanom EU rovnaké zaobchádzanie pod rôznymi legislatívami
 • zaručujú sociálne zabezpečenie zamestnancom a samozamestnancom (a ich rodinám) v ktorejkoľvek krajine EU kde vykonávajú svoju činnosť
 • zabezpečia, že sa zarátajú všetky  zamestnania, pričom sa zabráni prekrývaniu sa systému sociálneho zabezpečenia


Využitie spoločných opatrení
Spoločné regulácie neplatia na všetky oblasti legislatívy sociálneho zabezpečenia. Pokryté sú nasledovné príspevky:

 • materská a nemocenská
 • rodinné prídavky
 • nehody na pracovisku
 • starobné a invalidné dôchodky
 • vdovský dôchodok
 • príspevok v nezamestnanosti

Kto môže získať sociálne zabezpečenie v rámci EU? 
Príspevky sociálneho zabezpečenia sú dostupné v každom členskom štáte a sú rozdeľované podľa spoločných EU princípov, poskytujú sa týmto kategóriám ľudí:

 • pracovníkom, ktorí sú občanmi  členského štátu a majú poistenie podľa zákona tohto členského štátu a ich rodinný príslušníci
 • dôchodcovia, krotí sú občanmi členského
 • občania tretích krajín, ktorí sú poistení podľa legislatívy členského štátu
 • osoby bez štátnej príslušnosti – a ich rodinný príslušníci, ak pracujú v EU a sú poistený podľa zákonov členských štátov EU

Spojenie migrujúcich pracovníkov s národným systémom sociálneho zabezpečenia
V prípade, že občan EU pracuje v inom členskom štáte, je dôležité určiť, pod ktorý národný systém sociálneho zabezpečenia patrí- buď do toho v ktorom sú poistení, alebo do toho v ktorom vykonávajú svoju prácu.
Z tohto dôvodu sa museli určiť základné pravidlá spojenia s jedným či druhým systémom. Tieto pravidlá zabezpečujú aby sa predišlo dvojitému poberaniu poistného u pracovníkov alebo žiadnemu sociálnemu zabezpečeniu.

Poberanie dôchodku v inom členskom štáte
Občania EU majú nárok na penziu aj v inom členskom štáte. Krajiny, v ktorých pracovník prispieval na dôchodkové poistenie, si proporcionálne rozdelia zodpovednosť za platenie penzie, založené na období zamestnanosti.  

5.2. Systém sociálneho zabezpečenia v tejto krajineVaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve

Systém národného poistenia – National Insurance   

Na získanie rôznych dávok, vrátane dôchodku musíte platiť odvody do národného poistenia – National Insurance. Táto povinnosť sa na vás vzťahuje, ak máte viac ako 16 rokov veku, ste zamestnanec s príjmom nad £183 týždenne alebo samostatne zárobkovo činná osoba so ziskom viac ako £6 475 ročne.

Predtým, ako začnete platiť tieto odvody, musíte mať National Insurance Number – číslo národného poistenia. Ak ho ešte nemáte, musíte oň požiadať telefonicky na nasledovnej linke:

National Insurance number application line

telefón: 08001412075
pondelok až piatok 8. 00 – 18.00

Na získanie tohto čísla musíte mať právo žiť alebo študovať v Spojenom kráľovstve. Môžete začať pracovať aj predtým, ako ho získate ale musíte oznámiť svojmu zamestnávateľovi, že ste oň požiadali a dať mu ho ihneď ako ho obdržíte.  Jobcentre Plus (úrad práce) vás môže pozvať na pohovor, kde budú zisťovať vašu situáciu a dôvod, prečo žiadate o NI number. Môžu od vás žiadať napríklad pas alebo iný doklad totožnosti, rodný list, sobášny list, vodičský preukaz a pod. Číslo National Insurance je podobné ako rodné číslo v SR a slúži na to, aby odvody a dane boli správne priradené k vášmu menu. Je rovnaké po celý život.

 

Triedy National Insurance

 

Trieda National Insurance

Na koho sa vzťahuje?

Trieda 1

Zamestnanci zarábajúci viac ako £183 týždenne, ktorí nie sú v dôchodkovom veku

Trieda 1A alebo 1B

Platia priamo zamestnávatelia z výdavkov na zamestnanca a ich benefitov

Trieda 2

Samostatne zárobkovo činné osoby – nemusia platiť ak je príjem nižší ako £6 475 – ale môžu dobrovoľne

Trieda 3

Dobrovoľné príspevky – môžete platiť aby ste prešli medzerám v dobe poistenia

Trieda 4

Samostatne zárobkovo činné osoby so ziskom viac ako £9 501 ročne

  Kategórie  National Insurance

 

Kategórie National Insurance

Na koho sa vzťahuje?

A

Všetci zamestnanci okrem ostatných skupín v tejto tabuľke

B

Vydaté ženy a vdovy s nárokom na znížené platby National Insurance

C

Zamestnanci vo veku nad štátny dôchodkový vek

J

Zamestnanci, ktorí si môžu odložiť platenie National Insurance, lebo ho už platia v inom zamestnaní

H

Učni do 25 rokov

M

Zamestnanci do 21 rokov

Z

Zamestnanci do 21 rokov, ktorí si môžu odložiť platenie National Insurance, lebo ho už platia v inom zamestnaní

X

Zamestnanci, ktorí nemusia platiť National Insurance napr. mladší ako 16 rokov)

Sadzby National Insurance pre zamestnancov

Kategória

£120 - £183 týždenne (£520 - £792 mesačne)

£183,01 - £962 týždenne  (£792,01 - £4167 mesačne)

nad £962 týždenne (nad £4167 mesačne)

A

0%

12%

2%

B

0%

5,85%

2%

C

---

---

---

H

0%

12%

2%

J

0%

2%

2%

M

0%

12%

2%

Z

0%

2%

2%


Sadzby National Insurance pre zamestnávateľov


Kategória

£120 - £169 týždenne (£520 - £732 mesačne)

£169,01 - £962 týždenne  (£732,01 - £4167 mesačne)

nad £962 týždenne
(nad £4167 mesačne)

A

0%

13,8%

13,8%

B

0%

13,8%

13,8%

C

0%

13,8%

13,8%

H

0%

0%

13,8%

J

0%

13,8%

13,8%

M

0%

0%

13,8%

Z

0%

0%

13,8%Samostatne zárobkovo činné osoby:

Platia odvody triedy 2 a triedy 4 v závislosti od zisku.

 • trieda 2  (zisk  £6 475 a viac ročne) - £3,05 týždenne
 • trieda 4  (zisk  £9 501 a viac ročne) – 9% zo zisku £9 501 - £50 000 a 2% zo zisku nad £50 000

Na čo slúži National Insurance?

Dávka Trieda 1 – zamestnanci Trieda 2 – samostatne zárobkovo činné osoby Trieda 3 – dobrovoľné príspevky
Základný štátny dôchodok áno áno áno
Dodatočný štátny dôchodok áno nie nie
Nový štátny dôchodok áno áno áno
Dávka v nezamestnanosti áno nie nie
Podporná dávka v nezamestnanosti áno áno nie
Materská dávka áno áno nie
Dávky pri úmrtí áno áno áno

Výška dávky môže byť ovplyvnená obdobiami neplatenia odvodov National Insurance. Tieto výpadky vám môže pomôcť vyplniť získavanie tzv. kreditov napr. za obdobie práceneschopnosti alebo opatrovanie blízkej osoby.

Všeobecný kredit – Universal Credit

Univerzálny  kredit je jednotná mesačná  dávka na pomoc s vašimi životnými nákladmi, ktorú môžete získať, ak máte nízky príjem alebo ste bez práce. Či môžete požiadať o univerzálny kredit, závisí od vašej situácie – túto dávku nemôžu poberať osoby, ktoré poberajú alebo  majú nárok na príplatky k rôznym dávkam z dôvodu zdravotného postihnutia (pre nich ostávajú v platnosti všetky dávky, ktoré Universal Credit nahrádza)

Všeobecný kredit nahrádza nasledujúce dávky:

·         daňový bonus na dieťa (child tax credit)

·         príspevok na bývanie (housing benefit)

·         príspevok ku mzde (income support)

·         podpora v nezamestnanosti založená na príjme (income–based jobseeker´ allowance)

·         podpora príjmu (income-related employment and support allowance)

·         daňový bonus (working tax credit)

Výška všeobecného kreditu sa skladá zo základnej dávky a príplatkov, na ktoré môžete mať nárok (napr. ak máte deti, zdravotné postihnutie alebo obmedzenie, potrebuje pomôcť s platením nájomného). Suma ktorú dostanete závisí od Vášho príjmu, okolnosti sa posudzujú každý mesiac a výsledná suma sa môže podľa nich meniť.

Základná dávka

Vaša situácia

Mesačná základná dávka

slobodný do 25 rokov

£342,72

slobodný nad 25 rokov

£409,89

pár, obaja do 25 rokov

£488,59 (pre oboch)

pár, jeden z dvojice nad 25 rokov

£594,04 (pre oboch)

 

Ďalšie príplatky

Deti

Koľko dostanete :

Výška príplatku mesačne

na prvé dieťa

£281,25 (narodené pred 6.4.2017)

£235,83 (narodené po 6.4.2017 – vrátane)

na druhé dieťa

£235,83 na dieťa

na zdravotne postihnuté alebo ťažko zdravotne postihnuté dieťa

£128,25 alebo £400,29

Ak potrebujete pomoc s nákladmi na dieťa

(https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs)

do výšky 85% vašich nákladov (do £646. 35 na jedno dieťa alebo £1,108.04 na dve a viac detí)Na  viac ako 2 deti dostanete príplatok k príspevku iba ak:

·         už ste si nárokovali na viac ako 2 deti pred 6. aprílom 2017

·         obnovujete nárok na viac ako 2 deti ktorý zanikol sa v priebehu posledných 6 mesiacov

 Zdravotný stav

Koľko dostanete

Výška príplatku mesačne

ak máte zdravotné obmedzenie na prácu

£341,92

ak máte zdravotné obmedzenie na prácu a požiadali ste o všeobecný kredit alebo o príspevok ku mzde pred 3.4.2017

£128,28

 

Starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutú osobu

Koľko dostanete

Výška príplatku mesačne

staráte sa o ťažko zdravotne postihnutú osobu, ktorá poberá príspevok na zdravotné postihnutie minimálne 35 hodín týždenne

£162,92

 

Toto je navyše k  akejkoľvek sume, ktorú dostanete, ak máte deti so zdravotným postihnutím.

Náklady na bývanie

V závislosti od vášho veku a situácie, v ktorej sa nachádzate môžete získať príspevky, ktoré vám môžu pomôcť s nákladmi na bývanie ako napríklad:

 • nájomné
 • hypotekárny úrok
 • niektoré poplatky za služby
 • úroky z úveru za ktorý ručíte nehnuteľnosťou

 

5.4. Nemocenské poistenie

Ak ste chorí viac ako 4 dni po sebe (vrátane voľných dní), môžete dostávať od vášho zamestnávateľa nemocenské dávky vo výške  £ 94,25 týždenne po dobu maximálne  28 týždňov. Táto dávka sa nevypláca za prvé 3 dni choroby. Ak máte viac ako jedno zamestnanie, môžete dostať  nemocenskú dávku od každého zamestnávateľa. Vypláca sa
rovnakým spôsobom ako mzdy, napríklad týždenne alebo mesačne a strháva sa z nej daň a národné poistenie.

Aby ste mali nárok na nemocenskú dávku,  musíte:

 

 • byť zamestnancom a  urobiť nejakú prácu pre vášho zamestnávateľa
 • byť chorí aspoň 4 po sebe nasledujúce dni  (vrátane dní pracovného pokoja)
 • zarábať v priemere  aspoň 118 libier (pred zdanením) za týždeň
 • oznámiť  svojmu zamestnávateľovi , že ste chorí pred uplynutím lehoty - alebo do 7 dní, ak zamestnávateľ nemá lehotu stanovenú


Agentúrni zamestnanci majú nárok na  nemocenskú dávku. Potvrdenie od lekára musíte zamestnávateľovi predložiť iba ak ste chorí viac ako 7 dní. Ak chcete požiadať o nemocenskú dávku, oznámte to svojmu zamestnávateľovi písomne (ak o to požiadajú) a v stanovenej lehote (alebo do 7 dní, ak zamestnávateľ  nemá stanovenú lehotu).

5.5. Rodina a materstvo

Ak čakáte dieťa, môžete mať nárok na:

 • zákonnú materskú dovolenku
 • zákonnú materskú dávku
 • platené voľno na prenatálnu starostlivosť
 • pomoc od vlády

 

Existujú pravidlá o tom, kedy a ako si nárokovať platenú dovolenku a ako si môžete určiť jej začiatok a koniec. Svoj nárok si môžete zistiť aj online . Pokiaľ si čerpáte zákonnú materskú dovolenku vaše zamestnanecké práva sú chránené (napr. zvýšenie mzdy, nárok na dovolenku,  návrat do práce).
Zákonná materská dovolenka
Zákonná materská dovolenka  trvá týždňov. Je zložená z bežnej materskej dovolenky (prvých 26 týždňov) a dodatočnej materskej dovolenky (posledných 26 týždňov). Nemusíte si ju čerpať celých 52 týždňov, ale musíte mať 2 týždne dovolenky po narodení dieťaťa (alebo 4 týždne, ak pracujete v továrni).
Zvyčajne  môžete začať čerpať materskú dovolenku najskôr  11 týždňov pred očakávaným termínom pôrodu.  Automaticky  začne deň po narodení dieťaťa ak sa jedná o predčasné narodenie alebo  ak  počas 4 týždňov pred  termínom  nepracujete kvôli  chorobe súvisiacej s tehotenstvom. Ak chcete zmeniť dátum návratu do pracovného pomeru, musíte to oznámiť zamestnávateľovi najmenej 8 týždňov vopred.

Zákonná  materská dávka (Statutory Maternity Pay) sa vypláca maximálne  39 týždňov.

 Dostanete:

 •  90% priemerného týždenného zárobku (pred zdanením) za prvých 6 týždňov
 •  £151,20 alebo 90% priemerného týždenného zárobku (podľa toho, čo je nižšie) počas nasledujúcich 33 týždňov

 Vypláca sa rovnakým spôsobom ako  mzda (napríklad mesačne alebo týždenne) a strháva sa z nej daň a národné poistenie. Výplata zvyčajne začína s čerpaním materskej dovolenky.

 Nárok na zákonnú materskú dovolenku máte, ak:

 •  ste zamestnancom nie "pracovníkom"
 •  poskytnete svojmu zamestnávateľovi správne oznámenie

 Nezáleží na tom, ako dlho pracujete u  zamestnávateľa, koľko hodín pracujete alebo koľko zarábate.

Nárok na zákonnú materskú dávku máte ak:

 •  zarábate v priemere aspoň 120 libier týždenne
 •  predložíte správne oznámenie
 •  predložíte doklad o tom, že ste tehotná
 •  pracovali ste pre vášho zamestnávateľa nepretržite najmenej 26 týždňov  v tzv. "kvalifikačnom týždni" - 15. týždeň pred očakávaným termínom pôrodu

 

Ak nemáte nárok na zákonné materské dávky
Váš zamestnávateľ vám musí poskytnúť formulár SMP1, v ktorom vysvetlí, prečo nemôžete získať dávky do 7 dní od svojho rozhodnutia. Môžete mať miesto toho nárok na materský príspevok (Maternity Allowance).

Najmenej 15 týždňov pred termínom pôrodu  oznámte svojmu zamestnávateľovi, kedy sa má dieťa  narodiť  a kedy chcete začať materskú dovolenku. Váš zamestnávateľ si to môže písomne vyžiadať. Váš zamestnávateľ vám musí do 28 dní písomne potvrdiť dátum začiatku a konca materskej dovolenky.

Oznámte svojmu zamestnávateľovi, že chcete prestať pracovať  a deň, kedy chcete, aby  začala výplata zákonnej materskej dávky. Musíte  to oznámiť najmenej 28 dní vopred (v písomnej forme, ak o to požiadajú) a predložiť dôkaz, že ste tehotná. Váš zamestnávateľ vám musí do 28 dní oznámiť, v akej výške vám bude vyplácaná zákonná materská dávka a začiatok a koniec jej vyplácania. Ak zamestnávateľ rozhodne, že nie ste oprávnená, musí vám do siedmich dní od  tohto rozhodnutia poskytnúť formulár SMP1 a vysvetliť prečo.

 

Dôkaz o tehotnosti

Na získanie zákonnej materskej dávky musíte svojmu zamestnávateľovi predložiť dôkaz o tehotenstve – môže to byť potvrdenie od lekára alebo pôrodnej asistentky alebo certifikát MATB1 (lekár alebo pôrodná asistentka vám ho nevydajú skôr ako 20 týždňov pred termínom pôrodu).

 

Materský príspevok

Materský príspevok sa zvyčajne vypláca ak nemáte nárok na zákonnú materskú dávku. Požiadať o príspevok môžete po ukončení  26-teho týždňa tehotenstva a vyplácať vám ho začnú  11 týždňov pred termínom pôrodu.

Môžete dostávať:

 •  £151,20 týždenne alebo 90% vášho priemerného týždenného zárobku (podľa toho, čo je menej) počas 39 týždňov
 •  £27 týždenne počas 39 týždňov
 •  £27 týždenne počas 14 týždňov

Materský príspevok môžete poberať po dobu 39 týždňov, ak:

 •  ste zamestnaná, ale nemáte nárok na zákonnú materskú dávku
 •  ste samostatne zárobkovo činná osoba a platíte si národné poistenie  2. triedy (vrátane dobrovoľného národného poistenia)
 •  nedávno ste prestali pracovať

 

V období  66 týždňov pred termínom narodenia dieťaťa ste  tiež museli:

 •  byť zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná najmenej 26 týždňov
 •  zarábať 30 libier za týždeň alebo viac  najmenej 13 týždňov (nemusí byť nepretržite)

 Nárok môžete mať aj keď  ste nedávno prestali pracovať. Nezáleží na tom, či ste mali rôzne pracovné miesta alebo obdobia nezamestnanosti. Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba a  chcete získať plnú výšku materského príspevku musíte mať zaplatené národné poistenie 2. triedy najmenej počas trinástich týždňov v období  66 týždňov pred termínom pôrodu dieťaťa. Ak toto nesplníte, budete dostávať 27 libier týždenne počas 39 týždňov. Stále však musíte splniť všetky ostatné kritériá oprávnenosti na získanie tejto sumy. Možno by ste mohli dostať plnú sadzbu tým, že si predplatíte platby v rámci národného poistenia. HM Revenue & Customs (HMRC) vám dá informácie ako postupovať.

Materský príspevok môžete poberať  po dobu 14 týždňov, ak najmenej  počas 26 týždňov v období  66 týždňov  pred termínom pôrodu :

 •  ste bola vydatá  alebo v občianskom partnerstve
 •  nebola ste zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná
 •  zúčastňovali ste  sa na činnosti svojho samostatne zárobkovo činného manžela alebo občianskeho partnera a táto    práca, ktorú  ste vykonávali bola  neplatená
 •  váš manžel / manželka alebo občiansky partner bol zaregistrovaný ako samostatne zárobkovo činný v HMRC a mal by platiť národné poistenie 2. triedy
 •  váš manžel /  manželka alebo občiansky partner pracuje ako samostatne zárobkovo činná osoba
 •  nemáte nárok na zákonnú materskú dávku alebo na vyššiu sumu materského príspevku

 

5.6. Dôchodky

Dôchodok – New State Pension

 

 O nový štátny dôchodok budete môcť požiadať, ak ste:

 •  muž narodený 6. apríla 1951 alebo neskôr
 •  žena narodená 6. apríla 1953 alebo neskôr

Najskôr môžete získať nový štátny dôchodok po dosiahnutí  štátneho dôchodkového veku. Ak ste dosiahli štátny dôchodkový vek pred 6. aprílom 2016, získate štátny dôchodok podľa starých pravidiel. Na získanie akéhokoľvek štátneho dôchodku budete  potrebovať najmenej 10 kvalifikačných rokov vo vašom národnom registri (nemusia nasledovať po sebe). To znamená, že po dobu 10 rokov sa na vás vzťahovala aspoň jedna alebo viac z nasledujúcich situácií:

 •  pracovali ste a platili ste príspevky na národné poistenie
 •  boli ste  nezamestnaní, chorí alebo rodičia alebo opatrovatelia
 •  platili ste dobrovoľné príspevky na národné poistenie

 

Nemusíte prestať pracovať, keď dosiahnete štátny dôchodkový vek, ale už nebudete musieť platiť národné poistenie. Môžete tiež požiadať o flexibilné pracovné podmienky. Plná suma nového štátneho dôchodku  je £175,20  týždenne. Skutočná suma, ktorú dostanete, závisí od vášho národného dôchodkového záznamu. Z dôchodku môžete platiť daň. Nový štátny dôchodok sa zvyčajne vypláca spätne za predošlý mesiac raz za 4 týždne na účet podľa vášho výberu. Prvú platbu by ste mali dostať do 5 týždňov od dosiahnutia štátneho dôchodkového veku. Nový štátny dôchodok nezískate automaticky - musíte oň požiadať. Najneskôr 2 mesiace pred dosiahnutím štátneho dôchodkového veku by ste mali dostať list s informáciami, ako máte postupovať.
Žiadať môžete 4 spôsobmi:

 •  on-line
 •  telefonicky
 •  stiahnutím formulára žiadosti o štátny dôchodok a jeho odoslaním do miestneho dôchodkového centra
 •  zo zahraničia

Nový štátny dôchodok môžete nárokovať aj v prípade, že budete pokračovať v práci. Máte však možnosť  žiadosť odložiť, čo môže zvýšiť sumu, ktorú dostanete. Váš záznam o národnom poistení pred 6. aprílom 2016 sa použije na výpočet vašej "východiskovej sumy". Je to súčasť vášho nového štátneho dôchodku.

Vaša východisková suma bude vybraná ako vyššia z týchto možností:

 •  suma, ktorú by ste získali podľa starých štátnych dôchodkových pravidiel
 •  suma, ktorú by ste dostali, keby nový štátny dôchodok bol platný na začiatku vášho pracovného života

Ak je vaša východisková suma nižšia ako úplný nový štátny dôchodok, môžete si sumu  štátneho dôchodku zvýšiť tým, že po 5. apríli 2016 do vášho záznamu o národnom poistení pridáte viac kvalifikačných rokov. Môžete to robiť, až kým nedosiahnete plnú výšku nového štátneho dôchodku alebo dosiahnete štátny dôchodkový vek - podľa toho, čo nastane skôr.
Každý kvalifikačný rok na vašom národnom poistení po 5. apríli 2016 pridá k vášmu novému štátnemu dôchodku približne 4,70 libry týždenne. Presná čiastka, ktorú získate, sa vypočíta vydelením   £164,35: 35 a potom vynásobením počtom kvalifikačných rokov po 5. apríli 2016.  Ak je vaša východisková suma vyššia ako úplný nový štátny dôchodok , časť ktorá je nad úplným novým štátnym dôchodkom, sa nazýva vašou "chránenou platbou" a vypláca sa  nad rámec plného nového štátneho dôchodku. Akékoľvek kvalifikačné roky, ktoré máte po 5. apríli 2016 v tomto prípade sumu nezvýšia.  V prípade, ak ste  neodvádzali príspevky národného poistenia  alebo ste nezískali kredity na  národné poistenie pred 6. aprílom 2016, váš štátny dôchodok sa vypočíta výlučne podľa nových pravidiel štátneho dôchodku.  Na získanie akéhokoľvek  štátneho dôchodku budete potrebovať najmenej 10 kvalifikačných rokov vo vašom národnom registri, na získanie úplného štátneho dôchodku je potrebných 35 kvalifikačných rokov.

 

 

 

5.7. Elektronické formuláre

Európske formuláre sa používajú v Európskej únii pre vzájomnú komunikáciu a výmenu informácií medzi inštitúciami v oblasti sociálneho zabezpečenia a pri posudzovaní nároku na žiadanú dávku.
Tieto formuláre jednotného formátu sú k dispozícii vo všetkých 23 oficiálnych jazykoch únie a sú pripravené tak, aby v ktorejkoľvek členskej krajine pracovníci príslušného úradu získali potrebné informácie, hoci formulár bude spracovaný napríklad v slovenskom jazyku.

Formuláre,  ktoré osvedčujú nárok občanov EÚ na dávky sociálneho zabezpečenia v prípade, že sa presťahovali do inej krajiny EÚ

5.8. Preukaz zdravotného poistenia

 

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Čo je európsky preukaz zdravotného poistenia?

 

Bezplatný preukaz, na základe ktorého máte prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v štátnych zdravotných zariadeniach, ak sa dočasne nachádzate v jednom z 28 členských štátov EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo Švajčiarsku, a to za tých istých podmienok a za rovnakú cenu (v niektorých krajinách bezplatne) ako osoby poistené v danej krajine.

 

Preukazy vydáva poskytovateľ vášho vnútroštátneho zdravotného poistenia.

 

Dôležité upozornenie – európsky preukaz zdravotného poistenia:

 • nenahrádza cestovné poistenie. Nepokrýva súkromnú zdravotnú starostlivosť ani ďalšie náklady, ako napr. spätný let do vašej domovskej krajiny či náhradu strateného alebo odcudzeného majetku,
 • nepokrýva vaše náklady, ak do zahraničia vycestujete výslovne na účely vyhľadania lekárskej starostlivosti,
 • nezaručuje bezplatné služby. Keďže zdravotné systémy sa v jednotlivých krajinách líšia, služby, za ktoré doma neplatíte, nemusia byť bezplatné aj v inom štáte.

 

Aktualizované: 22.6.2021