EURES: Príležitosti pre mladých ľudí, podniky a organizácie

 

Aj keď platforma Drop’pin bola vždy súčasťou siete EURES, nedávnym premiestnením platformy na webové sídlo EURES sa tieto dve služby pevne zlúčili. Domnievame sa, že nastal vhodný čas pozrieť sa bližšie na sieť EURES a na to, čo táto jedinečná sieť ponúka mladým ľuďom, podnikom a organizáciám registrovaným na portáli Drop'pin.

Picture

Čo je EURES?

EURES je európska sieť pre spoluprácu medzi Európskou komisiou, národnými úradmi pre koordináciu a poskytovateľmi služieb (členovia a partneri EURES) v 28 členských štátoch EÚ a vo Švajčiarsku, na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. Sieť zahŕňa ako partnerov aj verejné služby zamestnanosti (VSZ), súkromné služby zamestnanosti (SSZ), odborové zväzy a zamestnávateľské organizácie z celej Európy.

EURES poskytuje svoje služby prostredníctvom viac než 1 000 poradcov siete EURES, ktorí sú denne k dispozícii pre uchádzačov o zamestnanie a pre zamestnávateľov v celej Európe, ako aj prostredníctvom Európskeho portálu pre pracovnú mobilitu, ktoré je centrálnym miestom na uvádzanie príležitostí pre zamestnancov aj zamestnávateľov.

 

Čo je cieľom siete EURES?

Sieť EURES bola založená v roku 1993 a poskytuje informácie, poradenstvo a zosúlaďovanie ponúkaných a požadovaných pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov v celej Európe. Cieľom týchto služieb je uľahčiť voľný pohyb pracovníkov v rámci EÚ poskytovaním podpory ľuďom pri hľadaní zamestnania alebo rozvíjaní zručností, ktoré im pomôžu pri hľadaní práce v budúcnosti, a poskytovaním možností podnikom alebo organizáciám nájsť vhodných kandidátov na ich voľné pracovné miesta.

 

Čo sieť EURES ponúka mladým ľuďom?

Prostredníctvom portálu siete EURES pre pracovnú mobilitu mladí ľudia môžu hľadať prácu alebo príležitosti pre mladých v rôznych oblastiach vo všetkých zúčastnených krajinách. Praktický vyhľadávač vám umožní rýchle a jednoduché vyhľadanie vhodných príležitostí.

Portál ponúka aj systém na vypracovanie online životopisu a cenné rady o živote a práci v zahraničí.

 

Čo sieť EURES ponúka podnikom alebo organizáciám?

Portál siete EURES pre pracovnú mobilitu je ideálnym miestom pre podniky a organizácie, ktoré chcú uskutočniť nábor nových talentov a získať viac informácií o potrebných krokoch pri prijímaní pracovníkov z celej Európy. Zamestnávatelia môžu tiež priamo propagovať svoje príležitosti na platforme. 

 

Čo je Tvoje prvé pracovné miesto EURES?

Tvoje prvé pracovné miesto EURES je program mobility EÚ pre mladých ľudí vo veku 18 – 35 rokov, ktorý im pomáha pri hľadaní pracovných príležitostí, stáží alebo učňovskej prípravy v inej krajine EÚ (aj v Nórsku a na Islande). Je to vynikajúca príležitosť pre mladých ľudí na získanie pracovných skúseností a rozvoj zručností a zároveň na zoznámenie sa s novou kultúrou a krajinou.

Podnikom a organizáciám tento program pomáha nájsť kvalifikovaných mladých pracovníkov, najmä na pozície, ktoré je ťažké obsadiť. K dispozícii je aj financovanie pre MSP na pokrytie niektorých nákladov v súvislosti so vzdelávaním a integráciou pri prijímaní nového zamestnanca, stážistu alebo učňa.

 

Čo sú Európske dni pracovných príležitostí?

Európske dni pracovných príležitostí sú jedinečné náborové veľtrhy, ktoré sa konajú online a na konkrétnych miestach , kde sa stretávajú uchádzači o zamestnanie a podniky alebo organizácie z iných európskych krajín. Tieto podujatia sa konajú na vnútroštátnej, regionálnej, cezhraničnej a medzinárodnej úrovni. Účastníci sa môžu zúčastniť osobne a možný je aj prístup na diaľku prostredníctvom prenosu naživo a online četovacích nástrojov, ktoré možno použiť na uskutočnenie pohovorov.

Ďalšie informácie o pripravovaných Európskych dňoch pracovných príležitostí sa uvádzajú tu.

 

Ďalšie kroky

Investovanie do mladých ľudí je nevyhnutnosťou pre budúcnosť Európy a náš nedávny článok poukazuje na výhody pre podniky a organizácie. Skúmali sme aj iné programy EÚ pre mladých ľudí, ako napríklad Erasmus+Záruka pre mladých ľudí, prečo sa teda nepozrieť, aké možnosti sú pre vás dostupné?

 

Súvisiace odkazy:

Erasmus+

Záruka pre mladých ľudí

Tvoje prvé pracovné miesto EURES

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’[email protected]

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES Slovensko

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

 

 

Pripojte sa k sieti EURES Slovensko na Facebooku

 

Sledujte sieť EURES Slovensko prostredníctvom služby Twitter

 

Sledujte sieť EURES Slovensko prostredníctvom služby LinkedIn

 

 

 

Pripojte sa k sieti EURES na sociálnej sieti Facebook

 

Sledujte sieť EURES prostredníctvom služby Twitter

 

Pripojte sa k sieti EURES prostredníctvom siete LinkedIn

 

 

 

www.eures.europa.eu