Čo prinesie projekt Tvoje prvé pracovné miesto EURES organizáciám?

Program Tvoje prvé pracovné miesto EURES, ktorý pôvodne vznikol v roku 2012 ako pilotný projekt, je cielený program pracovnej mobility zameraný na pomoc podnikom a organizáciám pri obsadzovaní voľných pracovných miest v konkrétnych odvetviach talentovanými mladými ľuďmi v celej EÚ.

 


 

Prečo sa zapojiť do iniciatívy Tvoje prvé pracovné miesto EURES?

Program Tvoje prvé pracovné miesto EURES je vhodný pre podniky a organizácie, ktoré chcú konkrétne pracovné miesta obsadiť mladými ľuďmi, pričom však majú problémy s hľadaním takýchto ľudí vo svojej domovskej krajine. Účasťou na programe Tvoje prvé pracovné miesto EURES sa otvára prístup k hodnotnej sieti mladých uchádzačov o zamestnanie. Prínosom pre vás môžu byť takisto nové nápady a náhľady mladých pracovníkov, učňov alebo stážistov z iných krajín.

Aké sú hlavné výhody programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES pre podniky a organizácie?

  • Inzerujte voľné pracovné miesta v širokej sieti potenciálnych mladých zamestnancov,
  • Ak ste malý alebo stredný podnik (MSP), získajte finančnú podporu na pokrytie nákladov na odbornú prípravu a integráciu súvisiacich s náborom nového zamestnanca, učňa alebo stážistu,
  • Získajte pomoc pri identifikácii potrieb vášho podniku a stanovení vhodného a realizovateľného programu integrácie pre budúcich zamestnancov, učňov alebo stážistov.

Ktoré podniky a organizácie sa môžu zapojiť do programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES?

Ak sa chcete zapojiť do programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES, musíte spĺňať tieto podmienky:

  • váš podnik alebo organizácia musí mať sídlo v jednom z 28 členských štátoch EÚ, na Islande alebo v Nórsku,
  • hľadáte mladých ľudí na konkrétne miesta a máte problém ich nájsť vo svojej krajine,
  • ste ochotný najať zamestnancov, stážistov alebo učňov vo veku od 18 do 35 rokov z iných členských krajín EÚ, Nórska alebo Islandu,
  • môžete ponúknuť odbornú prípravu na pracovisku, ako aj ďalšiu podporu mladým ľuďom.

Ako sa môžu podniky a organizácie zapojiť do programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES?

Program Tvoje prvé pracovné miesto EURES realizujú verejné služby zamestnanosti v každej krajine, ktorá je členom siete EURES. Ak sa chcete zapojiť do programu, musíte sa zaregistrovať pri jednej z týchto verejných služieb zamestnanosti (zvyčajne stačí, ak vyplníte prihlášku, predložíte svoje údaje pomocou internetovej stránky alebo napíšete email na kontaktnú adresu).

Ak vaša krajina zatiaľ neponúka služby programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES, môžete sa obrátiť na niektorú z organizácií uvedených na zozname. Odporúčame vám vybrať si jednu z hlavných služieb zamestnanosti v Taliansku, vo Švédsku, Francúzsku alebo v Nemecku.

Kde môžem získať ďalšie informácie?

Ak sa chcete o programe dozvedieť viac Stránky programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES na webovej stránke siete EURESsú ideálnym miestom, kde začať. Takisto ponúkajú ďalšie informácie, niekoľko užitočných publikácií, ako je Príručka k programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES, a to všetko na webovej stránke GR EMPL.

 

Súvisiace odkazy:

Moja prvá práca siete EURES

Webová stránka GR EMPL

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’[email protected]

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

 

Pripojte sa k sieti EURES Slovensko na Facebooku

Sledujte sieť EURES Slovensko prostredníctvom služby Twitter

Sledujte sieť EURES Slovensko prostredníctvom služby LinkedIn

 

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Sieť EURES na Google+

 

www.eures.europa.eu