Životné a pracovné podmienky v Taliansku

 
 
3 PRACOVNÉ PODMIENKY
 
 
 


1. HĽADANIE PRÁCE


1.1. Ako si nájsť prácu

Aby ste si uľahčili hľadanie práce v Taliansku môžete sa zaregistrovať na Úrade práce / Centro per l´impiego – CPI/ v ktorejkoľvek časti Talianska kde máte v úmysle sa prihlásiť k pobytu a oznámiť že ste nezamestnaný. Úrad práce Vám poskytne pomoc a poradenské služby, krátke kurzy a párovanie vašich zručností s ponukou voľných pracovných miest.

Najblližší úrad práce nájdete v sekcii „ Cerca sportello“ na webovej stránke talianskych verejných služieb zamestnanosti: www.cliclavoro.gov.it . Sú tu zverejňované informácie a novinky zo sveta práce a povolaní. Ďalšie zaujímavé informácie o trhu práce v Taliansku nájdete na stránke Národnej agentúry pre aktívnu politiku trhu práce.

EURES sa nachádza  na každom Úrade práce a poskytuje informácie o voľných pracovných miestach v krajinách EÚ/EEA a poradenstvo o životných a pracovných podmienkach v každej z týchto krajín.

Môžete tiež kontaktovať niektorú zo súkromných personálnych agentúr. Viac ako 4000 ich  v súčasnej dobe má schválenie od Ministerstva Práce a Sociálnej Politiky.

Aj veľa denníkov, týždenníkov  a časopisov  zverejňujú reklamy na prácu.

Existujú tiež  rôzne nástroje, ktoré môžete použiť  na prieskum firiem za účelom zaslania spontánnej žiadosť o zamestnanie ako napr: Pagine Gialle, Guida Monaci a Kompass.

Internet poskytuje bohatstvo zdrojov na hľadanie ako sú webové stránky firiem a  obchodných komôr, súkromné pracovné portály a narastajúci trend  má používanie sociálnych médií /Twitter, Facebook, Linkedin atď/

Nie všetky pracovné príležitosti sú v súčasnosti v Taliansku sprostredkované prostredníctvom oficiálnych kanálov. Niektoré sú spojené s personálnymi sieťami a reálnymi kontaktmi z práce alebo zo školy.

Pre všetkých občanov EÚ/EHP je možné / od 1.júla 2015 keď dočasné obmedzenia zamestnávania Chorvátov sa už neuplatňujú/ zamestnať sa alebo podnikať bez potreby mať pracovné povolenie s výnimkou činností vyhradených Talianom pri zásade rovnakého zaobchádzania .

Aktualizacia: 08/2019


1.2. Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Môžete požiadať o konkrétnu ponuku voľného pracovného miesta alebo zaslať spontánnu žiadosť ktorú smerujete firmám, ktoré by mohli mať záujem o Váš profil.

V prvom prípade je postup zvyčajne uvedený v obsahu ponuky voľného pracovného miesta alebo v na to vyhradenom mieste. Často je napísané: „Lavora con noi“ miesto na firemnej webovej stránke s uvedením detailov ako zaslať žiadosť. Všeobecne platí, že by ste mali mať aktualizovaný CV prispôsobený pozícii o ktorú žiadate, spolu s motivačným listom ktorý by ste mali zasielať prostredníctvom e-mailu alebo faxu.

Motivačný list by mal dopĺňať vašu žiadosť a opísať vaše pozitíva, ciele a dôvod prečo sa cítite byť najlepším kandidátom na danú pozíciu.

Môžete použiť  formát EUROPASS, ktorý sa dá stiahnuť a vyplniť na ich webovej stránke. Mal by obsahovať váš súhlas s používaním  osobných údajov  podľa Právneho nariadenia č. 196/2003. Ak to nie je vyslovene vyžadované nie je potrebné prikladať fotografiu ani doklady o vzdelaní alebo referencie.

Úrady práce poskytujú poradenstvo s písaním CV a motivačného listu. Na webovej stránke: www.cliclavoro.gov.it je sekcia zameraná na praktické rady, odporúčania a vzory pre účinné žiadosti.

Dobrým nápadom môže byť aj osobná návšteva personálneho oddelenia a odovzdanie CV personálnemu manažérovi u lokálnych firiem.

Aktualizácia 09/2019

2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY


2.1. Pohyb tovarov a kapitálu

Voľný pohyb tvarov je jedným zo základných princípov jednotného európskeho trhu.

Ako funguje jednotný trh?

Väčšina tovarov spadá  pod „ princíp vzájomného uznania“ čo znamená,  že výrobky legálne vyrobené v jednom členskom štáte môžu byť bez obmedzenia dovezené a predávané vo všetkých ostatných krajinách EÚ.

Nejaké obchodné obmedzenia zostávajú v citlivých sektoroch ako je stavebníctvo a farmaceutický priemysel. Okrem toho členské štáty môžu limitovať voľný pohyb tovaru na ich domáci trh za určitých okolností súvisiacich s otázkami ochrany životného prostredia a verejného zdravia.

Občania EÚ majú slobodu kúpiť si tovary pre ich osobnú potrebu v ktorejkoľvek  členskej krajine. Väčšinou nie sú stanovené limity čo si osoba môže kúpiť a zobrať so sebou keď cestuje do inej členskej krajiny. Neplatia sa dane pri prechode cez jednotlivé členské štáty nakoľko VAT – daň z pridanej hodnoty je už zahrnutá v cene.

Avšak platia limity pre špecifické výrobky ako sú alkohol a tabak. Špeciálne pravidlá platia tiež ak si pre vlastnú potrebu  kupujete motorové vozidlo, ktoré si so sebou beriete do iného štátu.

Voľný pohyb kapitálu

Vďaka legislatíve EÚ ľudia môžu spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte.

Nie sú to len finančné trhy ktoré prospievajú z voľného pohybu kapitálu cez zvyšujúcu sa efektívnosť, každý Európan niečo získa.

S malými obmedzeniami každá osoba má slobodu otvoriť si účet, kupovať si akcie, investovať a nakupovať majetok v inom členskom štáte. Spoločnosti EÚ môžu investovať, môžu vlastniť alebo riadiť iné firmy v EÚ.

Nejaké výnimky z voľného pohybu kapitálu požadované v členských štátoch  súvisia s daňami, finančnou kontrolou, výkonom verejnej správy, praním špinavých peňazí a finančnými pokutami.

Aktualizácia 9/2019

 

2.2. Hľadanie ubytovania

Cenová škála trhu nehnuteľností a prenájmov v Taliansku je veľmi široká, záleží od druhu a oblasti ubytovania. Ceny sa odlišujú od regiónu k regiónu, od obce k obci, od mestskej časti k mestskej časti. Ceny sú vyššie v turistických oblastiach, historických centrách miest ako aj v závislosti od blízkosti k mestskej časti alebo dostupnosti k doprave /metro, električky, autobusy a pod. V turistických oblastiach sa ceny podstatne líšia aj v závislosti od vrcholu sezóny s výnimkou miest ktoré sú kultúrnym dedičstvom a priťahujú prúdy turistov počas celého roka. V súčasnosti môžete nájsť informácie o domoch na prenájom a na predaj predovšetkým prostredníctvom internetu a inzerátov v miestnych novinách, pútačov v blízkosti ubytovania alebo na nástenkách na rušných miestach /univerzity, stanice atď./ alebo kontaktovaním realitných agentov. Ceny na trhu s nehnuteľnosťami môžu byť veľmi vysoké takže často potrebujete prejsť ďalekú cestu von z mesta aby ste našli ubytovanie za rozumnú cenu. Spoločný prenájom je veľmi častá cesta ako znížiť náklady zvlášť medzi mladými ľuďmi. Nakoľko právne stanovená výška nájomného neexistuje, najlepším spôsobom ako ušetriť peniaze je „canone concordato“ dohodnutá nájomná doba. Je to realitná zmluva s kontrolou ceny a výhod pre nájomcu aj nájomníka z dôvodu prepojenia na daňové úľavy. Dlhotrvajúce nájmy sú obnovované každé štyri roky. Môžete si prenajať apartmán aj za cenu voľne dohodnutú cenu s majiteľom. Zmluvy musia byť urobené písomne a zaregistrované na Daňovom úrade. Ak kupujete nehnuteľnosť musíte sa obrátiť na notára ktorý overí zmluvné podmienky predaja a právnu listinu. Ihneď po uzavretí nájomnej zmluvy alebo kúpno-predajnej zmluvy odporúča sa kontaktovať všetky spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávky služieb, elektriny, plynu, telefón a pod. V čo najkratšom čase je tiež potrebné oznámiť pobyt vyplývajúci z nájomnej zmluvy na Mestskom, resp. 0becnom úrade.

Aktualizácia 10/2019

 

2.3. Hľadanie školy

Škola je prístupná všetkým.  Základné a nižšie stredné vzdelanie v trvaní najmenej osem rokov je povinné a bezplatné. Tí, ktorí sú na to spôsobilí majú právo na dosiahnutie vyšších stupňov vzdelania a to aj vtedy keď na to nemajú prostriedky

Taliansko realizuje toto právo prostredníctvom štipendií, rodinných prídavkov a iných foriem starostlivosti, ktoré musia byť prideľované súťažou.“

Jasle „Asili nido“ pre deti od 0-36 mesiacov sú riadené obcami alebo súkromnými prevádzkovateľmi. Aby ste mohli využiť ich služby kontaktujte administratívnych pracovníkov obce alebo jasle osobne. V prípade súkromných jaslí vo vašej oblasti nájdete ich kontakt na: „Paginebianche alebo Paginegialle“

Materská škola poskytuje predškolské vzdelanie pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Tieto prevádzkuje štát alebo tak ako ostatné typy škôl aj iní prevádzkovatelia: náboženské inštitúcie, miestne spoločenstvá alebo súkromní prevádzkovatelia. Materská škola má teraz sekcie pre predčasne čítajúcich pre deti vo veku  od 24 do 36 mesiacov.

Deti môžu byť zapísané priamo v jasliach cez obdobie určené oddelením vzdelávania obecného úradu v mieste bydliska  alebo je možné zapísať ich do poradovníka v ktorýchkoľvek  jasliach.

Kompletný zoznam štátnych a ostatných škôl pre deti nájdete na webovej stránke „Uffici Scolastici Regionali e Provinciali /USP/USR – Provinčné a regionálne oddelenie vzdelávania/, ktoré patria pod Ministerstvo vzdelávania, univerzít a vývoja a poskytnú vám detailnejšie informácie o vašom regióne.

Pre získania viac všeobecných informácií môžete kontaktovať „Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione DGOSV- /Riaditeľstvo všeobecného vzdelávania , praxe a vývoja národného vzdelávacieho systému/ tel: 06/58493170-3172, e-mail: [email protected]

Aktualizácia 08/2019

 

2.4. Keď si so sebou vezmete auto /vrátane informácie o vodičskom oprávnení/

Občania členských štátov EÚ majú právo slobodného vstupu na územie Talianskej republiky, okrem výnimiek vyplývajúcich z trestnoprávnych predpisov a z práva na ochranu verejného poriadku, vnútornej bezpečnosti a verejného zdravia platných v Taliansku. Občania musia byť držiteľmi identifikačného dokladu platného v čase vstupu na územie Talianska

Všetci EÚ občania v tejto činnosti podliehajú administratívnym požiadavkám  ktoré sa vzťahujú na Talianov.

Kontakty: Pre získanie ďalších informácií môžete kontaktovať „Questura“ Policajné riaditeľstvo v konkrétnej oblasti alebo využiť stránku národnej polície „Polizia di Stato“.

Aktualizácia 08/2019

 

2.5. Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Občania EÚ/EHP majú právo voľného vstupu a pobytu v Taliansku. V závislosti od dĺžky ich pobytu či to bude kratšie alebo dlhšie ako 3 mesiace vyplývajú rozdielne povinnosti.

Ak váš pobyt bude kratší ako 3 mesiace nie sú tu žiadne formality . Musíte mať však platný identifikačný doklad. Rovnaké podmienky platia aj pre členov vašej rodiny ktorí Vás sprevádzajú. Tu je zahrnutý  manžel/manželka, partner/partnerka občana EÚ/EHP kde na základe práva toto partnerstvo je rovnocenné manželstvu, priami potomkovia  mladší ako 21 rokov alebo tí čo sú  závislí priami príbuzní vo vzostupnom poradí od občana EU/EHP alebo jeho manžela či partnera.

Člen rodiny, ktorý nie je občanom EÚ musí byť držiteľom platného pasu a vstupných víz tam kde je to vyžadované,  kým nezíska platné  povolenie na pobyt člena rodiny občana EÚ/EHP.

Nasledujúcim osobám je taktiež dovolený vstup a pobyt: Iný člen rodiny bez ohľadu na jeho národnosť, ktorý v krajine odkiaľ prichádza je závislou osobou  alebo členom domácnosti  občana EÚ/EHP,  ktorý má základné právo na pobyt, alebo kde vážne zdravotné problémy striktne vyžadujú osobnú starostlivosť člena rodiny občanom EÚ, a partner s ktorým má občan EÚ trvalý vzťah to právoplatne dosvedčí oficiálnymi potvrdeniami.

Právo na vstup a pobyt môže byť limitované iba na základe práv na ochranu verejného poriadku, vnútornej bezpečnosti a verejného zdravia. V týchto prípadoch môže byť vydané nariadenie na presídlenie ktoré môže byť vydané aj v prípade,  že podmienky na ktorých bolo založené právo na pobyt nie sú naďalej splnené.

Občania EÚ majú právo na dlhší ako trojmesačný pobyt ak:

 • sú zamestnaní alebo podnikajú v Taliansku
 • majú dostatočné zdroje pre seba a svoju rodinu a nebudú príťažou sociálneho systému počas ich pobytu v hostiteľskej krajine a majú komplexné zdravotné poistenie alebo jeho ekvivalent v hostiteľskej krajine, alebo
 • sú prihlásení k uznanej verejnej alebo súkromnej inštitúcii na štúdium alebo absolvujú odborný výcvik  a majú dostatočné zdroje pre seba a členov ich rodiny aby sa nestali príťažou sociálneho systému hostiteľského štátu počas ich pobytu a majú komplexné zdravotné poistenie v hostiteľskej krajine, alebo
 • sú rodinnými príslušníkmi sprevádzajúci alebo spojení  s občanom EÚ s právom na pobyt dlhším ako 3 mesiace.

Občania EÚ v závislosti od dĺžky ich pobytu môžu deklarovať svoju prítomnosť v Taliansku na „Polizia di Stato“ stanica štátnej polície,  prostredníctvom ohlásenia pobytu „dichiarazione di presenza.“

Ak to neurobíte predpokladá sa, ak to nie je inak preukázateľné, že obdobie vášho pobytu presiahlo 3 mesiace.

Ak zamýšľate mať pobyt dlhší ako 3 mesiace v Taliansku a pracujete / ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba/, študujete alebo pobývate, musíte požiadať o civilnú registráciu pre seba a členov vašej rodiny na obecnom úrade tam kde ste sa rozhodli žiť.

Členovia rodiny ktorí nie sú občanmi EÚ musia ísť na policajnú centrálu „Questura“ požiadať o „Permesso di soggiorno“ pobytové povolenie pre rodinných príslušníkov občana EÚ.

Každý občan EÚ, ktorý požiadal o pobytovú kartu pred 11.4.2007 môže získať civilnú registráciu na základe potvrdenia z policajnej centrály alebo pošty a prostredníctvom sabacertifikácie vyhotoviť registráciu  v zmysle požiadaviek  o nových podmienkach

Ak chce člen rodiny občana EÚ  ktorý je z krajiny mimo EÚ pobyt dlhší ako 3 mesiace musí požiadať o „pobytové povolenie pre rodinného príslušníka občana EÚ“ predložením žiadosti na policajnej centrále „Questura“ alebo zaslaním poštou. Pobytové povolenie je platné 5 rokov a ostáva platné ak držiteľ odíde z krajiny dočasne, na obdobie kratšie ako 6 mesiacov alebo až do 12 mesiacov v poľahčujúcich okolnostiach . /napr: tehotenstvo, vážna choroba, materstvo, štúdium a pod./ 

Všetci občania sa považujú za rovnoprávnych s občanmi Talianska aj pokiaľ ide o administratívne postupy za účelom vykonávania osobitných činností. Tí, ktorí zamýšľajú pobyt za účelom štúdia alebo žitia musia mať poistenie v chorobe a úrazové poistenie buď verejné alebo súkromné,  ktoré je platné v Taliansku a dostatočné finančné zdroje aby sa nestali závislými na sociálnom systéme štátu.

Každý Európan , ktorý má v Taliansku nepretržitý pobyt najmenej 5 rokov získa právo na trvalý pobyt. Žiadosť o trvalý pobyt musí byt podaná na „Questure“ miesta pobytu predtým ako uplynie platnosť pobytového povolenia/carta di soggiorno/. Ak žiadateľ splní podmienky obec miesta pobytu  môže na požiadanie vydať vyjadrenie.

Pre získanie ďalších informácií môžete kontaktovať „Ouesture“ v relevantnej oblasti. Navštívte webovú stránku Národnej polície a pozrite si ich adresy  po celom Taliansku.

Aktualizácia 6/2018

 

2.6. Kontrolný zoznam pred Vašim príchodom do novej krajiny a po ňom

Pred odchodom do Talianska sa uistite, že máte:
 • platný doklad totožnosti alebo cestovný pas vydaný vašou krajinou pôvodu a európsky preukaz zdravotného poistenia so sebou;
 • kontaktovali ste príslušnú inštitúciu sociálneho zabezpečenia / zamestnanosti, aby ste urobili požadované formality týkajúce sa nároku na  prevoditeľné  práva a príspevky
 • kontaktovali ste príslušné daňové orgány;
 • informovali ste obecné alebo policajné orgány o vašom odchode.

Po príchode občania Únie alebo ich rodinní príslušníci môžu na základe dĺžky svojho pobytu prehlásiť svoju prítomnosť v Taliansku na stanici národnej polície prostredníctvom dichiarazione di presenza.

Ak máte v úmysle pobývať viac ako tri mesiace v Taliansku za účelom práce,  (ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba) štúdia, alebo ste si tu zvolili pobyt, musíte požiadať o občiansku registráciu v obci, v ktorej ste sa rozhodli žiť.

Ak máte v úmysle pracovať alebo máte prístup k sociálnym dávkam, musíte sa zaregistrovať a požiadať o „codice fiscale“/ daňové identifikačné číslo/ v kancelárii daňového úradu „Agenzia delle Entrate“, ktorá je najbližšie k miestu, kde žijete, a zaregistrovať sa v miestnom zdravotnom stredisku (ASL), aby ste si vybrali svojho praktického lekára a zaregistrovali sa v národnej zdravotnej službe.

Ak chcete otvoriť bežný účet v talianskej banke, potrebujete daňové identifikačné číslo  a doklad totožnosti. Po predložení týchto dokumentov musia byť dohodnuté zmluvné podmienky a účet je otvorený až po podpísaní zmluvnej dokumentácie.

Môžete požiadať telefónne a internetové pripojenie od poskytovateľov, ktorí sú k dispozícii.

Ak chcete získať číslo mobilného telefónu, jednoducho prejdite do obchodu s mobilnými telefónmi alebo do ktoréhokoľvek centra špecializovaného na telefónne služby a ukážte doklad totožnosti a daňové identifikačné číslo.

Aktualizácia 6/2018

 

3. PRACOVNÉ PODMIENKY


3.1. Prehľad pracovných podmienok v Európe

EÚ sa zaviazala zlepšovať pracovné podmienky v celej Európe. Úzko spolupracuje s národnými vládami, aby ľudia mohli pracovať v príjemnom a bezpečnom prostredí. Pomoc EÚ členským štátom sa poskytuje prostredníctvom:

 • výmeny skúseností a rozvoja spoločných akcií; a
 • stanovením minimálnych požiadaviek týkajúcich sa pracovných podmienok a zdravia a bezpečnosti

Zlepšenie kvality pracovného života
Na zlepšenie blahobytu a bezpečnosti európskeho pracovníka je dôležité určiť, čo vytvára priaznivé pracovné prostredie a stanoviť kritériá pre kvalitné pracovné podmienky.
 
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je agentúra EÚ so sídlom v Dubline, ktorá poskytuje informácie, poradenstvo a odborné znalosti v tejto oblasti.
 
Agentúra stanovila niekoľko kritérií pre zamestnanosť a kvalitu pracovných miest, medzi ktoré patria:

 • zdravie a pohoda na pracovisku - dobré pracovné podmienky pomáhajú predchádzať zdravotným problémom, znižujú riziko nehôd a zvyšujú účinnosť;
 • zosúladenie pracovného a nepracovného života - občania EÚ by mali mať možnosť nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom;
 • rozvoj zručností - kvalitná práca je práca, ktorá poskytuje príležitosti na vzdelávanie, zlepšovanie a kariérny postup.

Zdravie a bezpečnosť pri práci
Podľa pravidiel EÚ majú zamestnávatelia povinnosť zabezpečiť zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov. To znamená, že zamestnávateľ musí vypracovať politiky v oblasti zdravia a bezpečnosti, ktoré zahŕňajú hodnotenie rizík, odborné školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, konzultácie so zamestnancami o postupoch pri poskytovaní prvej pomoci, pri požiari a pri evakuácie. Pokiaľ ide o zamestnancov, očakáva sa, že budú dodržiavať pokyny týkajúce sa zdravia a bezpečnosti a budú informovať o všetkých možných nebezpečenstvách.

Viac informácií o zásadách  EÚ v oblasti zdravia a bezpečnosti a o tom, ako ovplyvňujú jednotlivcov a podniky, nájdete na internetovej stránke Komisie.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci poskytuje veľa užitočných informácií o tejto otázke, a to tak pre podniky, ako aj pre pracovníkov.

Stanovenie minimálnych požiadaviek
Zlepšenie pracovných podmienok v členských štátoch závisí vo veľkej miere od stanovenia spoločných pracovných noriem. Pracovné zákony a nariadenia EÚ stanovili minimálne požiadavky na udržateľné pracovné prostredie a teraz sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch.

Pravidlá EÚ, ktoré sa týkajú pracovných podmienok, zahŕňajú širokú škálu otázok vrátane pracovného času, zamestnávania dočasných pracovníkov, práv pracovníkov na čiastočný úväzok a ochrany osôb na dobu určitú.

Cieľom legislatívy v týchto oblastiach je vždy zabezpečiť vysokú úroveň zamestnanosti, zatiaľ čo práva občanov na pracovisku sa zvyšujú. Smernica EÚ napríklad zabezpečuje porovnateľnosť podmienok zamestnávania pracovníkov pracujúcich na čiastočný úväzok s pracovníkmi na plný úväzok. Zamestnávateľom je zatiaľ zakázané zaobchádzať s osobami s pracovnou zmluvou na dobu určitú menej priaznivo ako so stálymi pracovníkmi.

Aktualizácia 6/2018

 

3.2. Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Možnosť získať uznanie vlastnej kvalifikácie a vzdelania môže zohrať dôležitú rolu pri rozhodovaní o prijatí práce v inom členskom štáte EÚ. Bohužiaľ, rôzne systémy vzdelávania a odbornej prípravy často sťažujú zamestnávateľom a inštitúciám, aby správne hodnotili kvalifikáciu

 S cieľom riešiť tieto rozdiely EÚ vytvorila systém uznávania odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi regulovanými povolaniami (profesiami, pre ktoré sú určité kvalifikácie právne požadované) a profesiami, ktoré nie sú v hostiteľskom členskom štáte právne upravené.
 
Európska komisia vytvorila súbor nástrojov na zabezpečenie väčšej transparentnosti a uznávania kvalifikácií pre akademické i profesionálne účely:

 • Európsky kvalifikačný rámec (EQF). Hlavným cieľom rámca je vytvoriť prepojenie medzi rôznymi vnútroštátnymi kvalifikačnými systémami s cieľom uľahčiť uznávanie diplomov. Jednotlivci a zamestnávatelia budú môcť využívať EQF na lepšie pochopenie a porovnanie kvalifikácií dosiahnutých v rôznych krajinách. Krajiny budú môcť prepojiť svoje kvalifikačné systémy s EQF - a od roku 2012 môžu všetky nové kvalifikácie obsahovať odkaz na úroveň EQF.
 • Národné informačné centrá pre akademické uznávanie (NARIC). Sieť národných informačných centier pre akademické uznávanie bola zriadená v roku 1984 z iniciatívy Európskej komisie. NARIC poskytujú poradenstvo v súvislosti s akademickým uznaním študijných pobytov v zahraničí. Nachádzajú sa vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, a zohrávajú kľúčovú úlohu v procese uznávania kvalifikácií.
 • Európsky systém prenosu kreditov (ECTS). Cieľom tohto systému je uľahčiť uznávanie študijných pobytov v zahraničí. Umožňuje prenos výučby medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilný spôsob, ako získať titul.
 • Europass. Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti odborných zručností. Skladá sa z piatich štandardizovaných dokumentov: životopis (životopis); Jazykový pas; Dodatky k certifikátu; Dodatky k diplomu; A dokument Europass-Mobility. Systém Europass umožňuje jasné a ľahké pochopenie zručností a kvalifikácií v rôznych častiach Európy. V každej krajine EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru boli zriadené národné centrá Europassu.
 • Databáza Komisie o regulovaných povolaniach zahŕňa vyhľadávací zoznam regulovaných povolaní v členských štátoch EÚ, krajinách EHP a vo Švajčiarsku, ako aj kontaktné miesta a informácie o príslušných orgánoch.

Aktualizácia 06/2018

 

3.3. Druhy zamestnania

Minimálny vek na uzavretie pracovného pomeru je 16 rokov, s ďalšou požiadavkou, aby bolo ukončené najmenej 10 ročné povinné vzdelanie. Odbornú príprava je poskytovaná maloletým vo veku od 15 do 16 rokov. Hlavné typy pracovných zmlúv sú:

 1. Trvalé pracovné zmluvy a pracovné zmluvy na dobu určitú s povinne stanoveným pracovným časom, pracoviskom a povinnosťami. Pracovná zmluva na dobu určitú nesmie presiahnuť 36 mesiacov, ak nie je v kolektívnych zmluvách uvedené inak, a môže sa predĺžiť iba vtedy, ak počiatočná doba trvania zmluvy bola kratšia ako 36 mesiacov, avšak v každom prípade najviac päťkrát v priebehu 36-mesačného obdobia. Pracovné zmluvy zahŕňajú učňovské vzdelávanie (pre mladých ľudí do veku 29 rokov) so silným vzdelávacím prvkom; „Contratto di somministrazione“ [agentúrna pracovná zmluva], ak je pracovník legálne zamestnaný v agentúre pre zamestnanosť, ale pracuje pre užívateľský podnik; A pracovná zmluva“ cibtratti di lavoro a chiamata“ /zmluva na požiadanie alebo prerušovaná/, podľa ktorej zamestnávateľ môže využívať služby pracovníka, ak je to potrebné.
 2. slobodné pracovné zmluvy pre odborníkov, konzultantov a odborné činnosti vrátane manuálnych remesiel s plnou autonómiou týkajúcou sa pracovného času a metód;

„Tirocinio“- stáž ,  je určená na vzdelávacie účely a nie je pracovnou zmluvou, ale je veľmi využívaná spoločnosťami na integráciu a reintegráciu na trh práce. Má trvanie maximálne  6 mesiacov (viac pre niektoré kategórie) a musí byť poskytnutý  minimálny mesačný príspevok stanovený každým regiónom.

„Lavoro domestico“ – práca v domácnosti -  je miesto, kde je zamestnávateľom jedna fyzická osoba alebo rodina, v ktorej domácnosti sa práca vykonáva, na pomoc pri každodennom fungovaní rodiny. Hlavné povolania, na ktoré sa vzťahuje tento typ zmluvy, sú domáci upratovači,  opatrovatelia a pomocníci v domácnosti . Môžu byť tiež plne zamestnaní,  presťahovať sa do bytu zamestnávateľa a dostávať platbu, stravu a ubytovanie.

Aktualizácia 6/2018

 

3.4. Pracovné zmluvy

Pracovná zmluva je dohoda medzi zamestnávateľom a pracovníkom, na základe ktorého pracovník vykonáva prácu za odmenu od zamestnávateľa.

V Taliansku sa systém priameho zamestnania vzťahuje na všetky typy pracovných vzťahov pre všetkých zamestnancov v súkromnom sektore.

Pred nástupom do zamestnania (najneskôr v predchádzajúci deň) musí zamestnávateľ predložiť oznámenie s názvom „comunicazione obbligatoria telematica (CO)“ pracovnému úradu  v oblasti, v ktorej má svoje sídlo. Toto oznámenie je platné aj  pre kontroly  vykonávané ministerstvom práce a sociálnej politiky INPS a INAIL. „Unilav“ systém  Ministerstva práce  sa nepoužíva pri samostatnej zárobkovej činnosti a pri slobodných povolaniach.

Zamestnávateľ je tiež povinný pri nábore poskytnúť zamestnancovi kópiu vyššie uvedeného oznámenia o začiatku zamestnania alebo kópiu individuálnej pracovnej zmluvy vrátane informácií o platných finančných a právnych podmienkach. Pracovná zmluva môže byť zmenená kolektívnymi zmluvami alebo zamestnávateľom a zamestnancom výlučne v prípadoch stanovených zákonom.

Zamestnávateľ musí poskytnúť vážne dôvody, v prípade že sa miesto zamestnania presunie o viac ako 50 km.

Základné prvky pracovnej zmluvy sú:

 1. súhlas strán s obsahom zmluvy (dátum začiatku, pracovný čas, zmluvné podmienky, trvanie skúšobnej doby, podmienky v prípade ukončenia pracovného pomeru, základný plat, miesto výkonu práce, identita zmluvných);
 2. dôvody: musia byť v súlade so zákonom a musia definovať výmenu práce za mzdu
 3. predmet: musí byť definovaná činnosť, ktorá sa má vykonať s odkazom na zmluvnú referenčnú kategóriu
 4. forma: musí byť písomná
 5. doba trvania (s uvedením ukončenia zmluvy v prípade, že zmluva vyprší)

V prípade stáží je požadovanou dokumentáciou dohoda medzi navrhovateľom a hostiteľom spolu s projektom odbornej prípravy, v ktorom sa uvedie jeho učebný obsah. Ak je výcvik pod kontrolou regiónu, každý región si stanovuje vlastné pravidlá a opatrenia podľa vnútroštátneho rámcového zákona.

Aktualizácia 6/2018

 

3.5. Špeciálne kategórie

Ľudia so zdravotným postihnutím: služby na integráciu zdravotne postihnutých osôb na pracovisko sú riadené regiónmi prostredníctvom služieb zamestnanosti a pracujú v spojení s inými provinčnými sociálnymi, zdravotnými, vzdelávacími a školiacimi službami. Nezamestnané osoby so zdravotným postihnutím sa môžu zaregistrovať na príslušných zoznamoch, ktoré uchovávajú príslušné orgány. Verejné služby a súkromní zamestnávatelia sú povinní zamestnávať minimálny počet zdravotne postihnutých pracovníkov v závislosti od veľkosti organizácie.

Mladiství mladší ako 18 rokov.  Minimálny pracovný vek je vek, v ktorom osoba absolvuje povinnú školskú desaťročnú dochádzku . V žiadnom prípade nesmie byť mladšia ako 16 rokov (s výnimkou zmluvných podmienok stáže o ktorú môžu požiadať vo veku od 15 do 25 rokov) Je nelegálne zamestnávať neplnoleté osoby v nebezpečných alebo zdraviu škodlivých zamestnaniach. Predtým, než začne maloletá osoba pracovať, musí byť na základe lekárskej prehliadky určená jej zdravotná spôsobilosť. Mladiství nesmú pracovať v noci až na malé výnimky stanovené zákonom. Maloletí nemôžu pracovať dlhšie ako štyri a pol hodiny bez prestávky Maloletí musia mať zaručený odpočinok v trvaní najmenej dva dni v týždni, ak je to možné dni po sebe idúce a vrátane nedele.

Ženy: Ochrana pracujúcich matiek.  Zamestnanie žien počas dvoch mesiacov pred a tri mesiace po narodení dieťaťa je zakázané. Plná dovolenka trvá päť mesiacov (ide o materskú dovolenku, ktorá predstavuje obdobie povinnej dovolenky z práce). Ak sa v tehotenstve vyskytnú komplikácie alebo ak sa pracovné podmienky považujú za rizikové pre matku alebo nenarodené dieťa, môže byť podaná žiadosť na inšpekčnú službu Ministerstva zamestnanosti a sociálnej politiky, aby sa začala predčasná dovolenka na jedno alebo viac období  stanovené inšpektormi.

Pracovníčky, ktoré vykonávajú ťažkú prácu, ktorá škodí v tehotenstve  a ktorá je uvedená v osobitnom  zozname, musia byť v zmysle zákona prevedené na inú prácu. Ak to nie je možné, inšpekčná služba ministerstva zamestnanosti a sociálnej politiky môže rozhodnúť, že žene poskytne dovolenku počas celého jej tehotenstva. Zamestnankyne sa môžu tiež rozhodnúť pre čerpanie dovolenky v priebehu mesiaca predchádzajúceho a štyroch mesiacov nasledujúcich po narodení dieťaťa, ak táto voľba nespôsobí  akékoľvek poškodenie zdravia matky a dieťaťa.

Zákon tiež ustanovuje nepovinnú pracovnú dovolenku (rodičovskú dovolenku), ktorá sa môže čerpať až do dvanásťročného veku v  celkovej dĺžke desať mesiacov.

Nočná práca žien
Od okamihu, keď žena zistí, že je tehotná  až do dovŕšenia veku jedného roka dieťaťa, nemôže byť zamestnaná v čase od polnoci do 6 hodiny. Neexistujú žiadne výnimky z tohto pravidla. Nasledujúce sú tiež ospravedlnené z nočnej práce: pracujúca matka s dieťaťom mladším ako tri roky, alebo alternatívne pracujúci otec, ktorý žije s nimi v spoločnej domácnosti; pracovník ženského alebo mužského pohlavia, ktorý je jediným rodičom dieťaťa vo veku do dvanástich rokov, ktorý žije v tej istej domácnosti; adoptívna alebo náhradná matka neplnoletej osoby počas prvých troch rokov po adopcii, ale nie po dvanástom roku veku, alebo alternatívne a za rovnakých podmienok adoptívny otec alebo otec ktorému bola zverená starostlivosť o dieťa  ktoré spolu s ním žije; pracovník/pracovníčka, ktorý má zdravotne postihnutého rodinného príslušníka.

Aktualizácia 06/2018

 

3.6. Samostatne zárobková činnosť

Formy samostatnej zárobkovej činnosti sú nasledovné:
1. vlastné podnikanie
2. profesie
3. profesionálne partnerstvá
Verejné služby zamestnanosti poskytujú informácie o finančnej podpore na začatie novej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti alebo na zlepšenie súvisiacich existujúcich činností. Financovanie môže vo všeobecnosti zahŕňať dotované pôžičky, nezabezpečené pôžičky alebo granty vždy na základe podnikateľského plánu.
Hlavnými referenčnými miestami sú regionálne a národné internetové stránky.

Aktualizované 6/2018

 

3.7. Platové podmienky

Článok 36 talianskej ústavy stanovuje, že pracovníci majú nárok na odmenu zodpovedajúcu množstvu a kvalite ich práce, v každom prípade primeranú odmenu, ktorá im a ich rodinám zaručuje slobodnú a dôstojnú existenciu. Zákon nekvantifikuje výšku minimálnej mzdy garantovanej všetkým pracovníkom, ale je bežnou praxou na účely stanovenia minimálnej mzdy odvolávať sa na národné kolektívne pracovné zmluvy (CCNL), ktoré sa vzťahujú aj na pracovníkov, ktorí nie sú členmi odborových zväzov.
Súčet všetkých položiek v mzdovom balíčku zahŕňa hrubú mzdu, z ktorej sa odpočítavajú príspevky na sociálne zabezpečenie a daňové odpočty.
Príspevky sociálneho zabezpečenia sú právne záväzné a sú vypočítané ako percentá zo základnej mzdy: jedna časť je vyplácaná zamestnávateľom a jedna časť pracovníkom. Odmena zahŕňa všetko, čo pracovník dostáva v hotovosti alebo v naturáliách, po odpočítaní zrážok. Niektoré položky sú však vylúčené z odmeny a nepodliehajú -odvodom, napríklad rodinné prídavky, sumy vynaložené na študijné granty, materské školy a letné tábory pre závislé osoby zamestnanca. Zamestnávateľ musí každý mesiac zaplatiť príspevky a oznámiť ich INPS.

Po odpočítaní príspevkov z hrubej mzdy je výsledkom zdaniteľný základ, z ktorého sa odpočítavajú dane. Čo zostáva na konci je čistá mzda.

Odmena zahŕňa pevné a premenlivé časti.
Pevné platby zahŕňajú:
• Základná mzda alebo minimálna mzda predstavujúca odmenu za konkrétnu prácu. Každá platová trieda je stanovená na danej úrovni s vlastnou minimálnou mzdou.
• Indennità di contingenza: príspevok na životné náklady, ktorý je mechanizmom automatického prispôsobovania odmien v súlade s infláciou.
• EDR: mzdový príplatok.
• Scatto di anzianità: zvýšenie za odpracované roky je súčasťou odmeny pracovníka spojenej s odpracovanými dobami v podniku v rámci tej istej profesijnej kategórie.
• Superminimi: dodatočné bonusy vyplývajúce z rokovaní na individuálnej alebo firemnej úrovni, ktoré sú podmienené odbornou spôsobilosťou pracovníka.
• Dodatočné mesačné platby (trinásty a štrnásty plat v závislosti na kolektívnych zmluvách)

Premenlivé platby zahŕňajú:
• Zvýšenie platov za prácu nadčas, nočnú prácu a prácu počas sviatkov.
• zákonné príspevky, ako napríklad za prácu počas prázdnin.
• Zmluvné príspevky, ako sú bonusy za produkciu / na základe výsledkov a príspevky na obed, za pracovnú  pohotovosť, prekážky v práci, cestovné /.


Výplata mzdy musí byť doložená výplatnou listinou (alebo platovým výpisom).  Výplatná listina musí obsahovať údaje o pracovníkovi, stupeň odbornej kvalifikácie, obdobie, na ktoré sa vzťahuje mzda, rodinné prídavky a všetky ostatné zložky odmeňovania, okrem  samostatného zoznamu individuálnych zrážok. Zamestnávateľ zabezpečí zaplatenie čistej mzdy šekom alebo priamo na bankový alebo poštový účet alebo v hotovosti (pre sumy nižšie ako 3 000 EUR).

Aktualizácia 6/2018

 

3.8. Pracovná doba

Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne, je vypočítaný pre každé sedemdňové obdobie.

Kolektívne dohody môžu stanoviť bežný pracovný týždeň, ktorý je kratší ako 40 hodín. Neexistuje žiadny pevný denný limit na pracovný čas ani neexistuje úzka definícia pracovného týždňa; "Pracovný týždeň" je v skutočnosti každé sedemdňové obdobie, čo znamená, že zamestnávateľ môže vybrať akýkoľvek deň ako začiatok referenčného týždňa.

Bez ohľadu na to, či bola podpísaná dohoda, počet odpracovaných hodín za týždeň nesmie presiahnuť 48 hodín, vrátane nadčasov.

48-hodinový limit sa vypočítava počas obdobia siedmich dní v období najviac štyroch mesiacov. To umožňuje dodržať 48hodinový limit pomocou kompenzačného mechanizmu: limit môže byť prekročený počas pracovného týždňa za predpokladu, že referenčné obdobie zahŕňa pracovné týždne do 48 hodín.

Pracovníci majú nárok na odpočinok najmenej 24 po sebe nasledujúcich hodín každých sedem dní. Výpočet 24 hodín zahŕňa dennú dobu odpočinku (ktorá musí byť aspoň 11 hodín). Týždenný odpočinok môže byť stanovený na iný deň ako nedeľu a môže byť vykonávaný aj prostredníctvom presunutia v špeciálnych prípadoch.

Pracovníci majú nárok na ročnú platenú dovolenku v trvaní najmenej štyroch týždňov. Táto minimálna výška dovolenky sa nemôže nahradiť náhradou za nevyčerpanú dovolenku, pokiaľ pracovný pomer nie je ukončený.

Pracovný čas môže byť aj na čiastočný úväzok (menej ako 40 hodín týždenne). Pracovná zmluva musí písomne uvádzať počet hodín a plánovanie pracovného času z hľadiska dní, týždňov, mesiacov a rokov.

Dodatočná práca (hodiny okrem dohodnutého pracovného času) je možná, ak môže byť vykonaná na základe kolektívnej zmluvy a v rámci limitu  pracovných hodín. Zamestnávateľ môže požadovať, aby pracovník vykonával dodatočnú prácu, ale neprekročil 25% hodín v dohodnutom pracovnom týždni. Ďalšie práce sa vyplácajú vo výške o 15% vyššej ako skutočná celková hodinová mzda.

Nočná práca musí byť stanovená v individuálnej zmluve a riadi sa kolektívnou zmluvou.

Nočná práca znamená obdobie najmenej siedmich po sebe idúcich hodín, v čase  medzi polnocou a 5.00 hodinou.

Aktualizovane 6/2018

 

3.9. Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka atď.)

Všetci pracovníci majú nárok na platenú dovolenku v trvaní troch pracovných dní ročne v prípade vážneho ochorenia alebo smrti svojho manžela / manželky alebo príbuzného v druhom stupni  a jeho partnera, ktorí podľa  príslušnej dokumentácie  s nimi žijú. Alternatívna pracovná dohoda môžu byť dohodnutá  so zamestnávateľom v prípade vážneho ochorenia. Nepretržitá alebo prerušovaná dovolenka  do dvoch rokov môže byť povolená  z vážnych, zdokumentovaných rodinných dôvodov. Pracovníci  vtedy nemajú nárok na odmenu a dané obdobie sa nezohľadňuje pri výpočte odpracovaných rokov na účely sociálneho zabezpečenia. Iné druhy dovolenky sú:

Materská a otcovská dovolenka
(povinná dovolenka)
Pracovníčke nesmie pracovať dva mesiace pred očakávaným dátumom pôrodu a tri mesiace po skutočnom dátume pôrodu. Pred vykonaním takejto dovolenky musia pracovníčky predložiť platobnému ústavu alebo INPS a zamestnávateľovi písomnú žiadosť a priložiť lekárske potvrdenie o tehotenstve s uvedením dátumu očakávaného pôrodu. Počas obdobia materskej alebo otcovskej dovolenky je denný príspevok vo výške 80% posledného platu,  vypláca ho  INPS vrátane akejkoľvek platby  za chorobu. Zamestnankyne sa môžu rozhodnúť, že budú chýbať z práce počas obdobia piatich mesiacov, od jedného mesiaca pred dátumom narodenia a štyroch mesiacov po narodení.

Otcovská dovolenka sa môže poskytnúť iba v prípade:
• smrť alebo vážne ochorenie matky;
• opustenie dieťaťa matkou;
• otec má výlučnu starostlivosť o dieťa;
• úplné alebo čiastočné zrieknutie sa  materskej dovolenky zamestnankyňou v prípade adopcie alebo pestúnskej starostlivosti o dieťa

Rodičovská dovolenka (dobrovoľná dovolenka). Počas prvých 12 rokov života dieťaťa majú rodičia nárok na maximálne 10 mesiacov dovolenky za rok. Až do šiesteho roka života dieťaťa je kompenzácia počas rodičovskej dovolenky rovná 30% mzdy, a to maximálne  na obdobie pre obidvoch rodičov po dobu 6 mesiacov. Ak je zárobok jednotlivca pod stanoveným prahom (2,5-násobok minimálneho dôchodku zo všeobecného povinného poistenia), kompenzácia sa vypláca až do ôsmeho roka života dieťaťa.

Počas pracovného času majú tehotné matky nárok na osobitnú platenú dovolenku, aby sa zúčastnili prenatálnych testov a klinických prehliadok.

Obaja rodičia sa môžu rozhodnúť požiadať o rodičovskú dovolenku skôr v hodinách, než na dennej báze. Táto dovolenka sa môže čerpať na hodinovom základe, čo zodpovedá polovici priemernej dennej pracovnej doby v štvortýždňovom období alebo mesiacu platenej  práce, ktoré bezprostredne predchádzali začiatku rodičovskej dovolenky.

Dovolenka na opatrovanie chorého dieťaťa
Počas prvých ôsmich rokov života dieťaťa majú rodičia právo byť neprítomní v práci, keď ich dieťa je choré, ale nemajú nárok na odmenu. Pracujúca matka má nárok na dennú dobu odpočinku na dojčenie na základe žiadosti adresovanej zamestnávateľovi. Po skončení povinnej doby materskej alebo otcovskej dovolenky  sú pracovníci a pracovníčky oprávnení ponechať si svoju prácu.

Dovolenka na štúdium a odbornú prípravu
Existujú tri typy študijného voľna :
1. voľno pre pracovníkov / študentov, ktorí môžu využiť špeciálne voľno na skúšky;
2. voľno na výcvik pre pracovníkov s minimálne 5 ročnou praxou, ktorí prerušia  prácu na dobu maximálne 11 mesiacov počas celého pracovného života;
3. Voľno  na  ďalšie vzdelávanie  ustanovené  kolektívnou zmluvou.

Aktualizácia 6/2018

 

3.10. Ukončenie pracovného pomeru

Podľa talianskych právnych predpisov môže byť pracovný pomer ukončený po skúšobnej dobe za týchto okolností:
 1. Spoločnosť alebo zamestnanec ukončia pracovný pomer, ak bolo pracovné miesto otvorené a dotknutá osoba bola na čakacom zozname mimo zákonného obdobia,  alebo bola uznaná trvale invalidnou podľa zákona o invalidnom a starobnom poistení;
 2. Spoločnosť ukončí pracovný vzťah so zamestnancom, ktorý splnil požiadavky na dôchodok
 3. Individuálne prepustenie z oprávnených dôvodov (objektívne alebo subjektívne) alebo z oprávneného dôvodu / tzv. giusta causa napr.: absencia, krádež ../alebo z  dôvodu hromadného prepúšťania;
 4. Pracovný pomer je ukončený pracovníkom z oprávneného  dôvodu / tzv. giusta causa/
 5. Odstúpenie
 6. Smrť
 7. Po vzájomnom súhlase alebo uplynutí platnosti zmluvy (v prípade zmluvy na dobu určitú).

V záujme ochrany zamestnanca musí  zamestnávateľ informovať pracovníka o prepustení z oprávnených  dôvodov v plnom súlade so zákonnými formalitami a postupmi. Pracovník sa môže odvolať proti prepusteniu do 60 dní od doručenia oznámenia.  S cieľom zabezpečiť účinnosť odvolania musí pracovník do 180 dní podať návrh na súdne odškodnenie na pracovnom súde alebo informovať druhú stranu o žiadosti o zmier alebo o rozhodcovské konanie (v odborovej organizácii alebo v miestnych úradoch regionálneho úradu práce Ministerstva práce a sociálnej politiky (Direzione Territoriale del Lavoro)).

Ak sudca zistí, že prepustenie je diskriminačné, neplatné, urobené ústne,  alebo dané kôli neschopnosti vykonávať úlohy z dôvodu zranenia alebo choroby, je nariadené zamestnávateľovi, aby bol zamestnanec znovu vrátený na rovnaké pracovné miesto a aby mu zaplatil kompenzáciu a príspevky sociálneho zabezpečenia.

V prípade prepustenia bez oprávneného dôvodu alebo stanovených dôvodov sudca vyhlási, že pracovný pomer skončil a zaväzuje zamestnávateľa zaplatiť náhradu vo výške minimálne štvormesačnej  a najviac dvadsaťmesačnej mzdy. Zamestnanec má právo na opätovné začlenenie, ak sudca zistí, že neexistuje  skutočnosť definovaná ako oprávnený dôvod alebo zákonom stanovené dôvody na prepustenie.

V prípade prepustenia bez oznámenia dôvodov alebo v rozpore s postupmi stanovenými pre disciplinárne konania sudca vyhlási, že pracovný pomer skončil a zaväzuje zamestnávateľa zaplatiť náhradu vo výške minimálne dvojmesačnej a maximálne dvanásťmesačnej mzdy.

Pri ukončení pracovnej zmluvy sú obe zmluvné strany povinné oznámiť to v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v kolektívnych zmluvách podľa článku 2118 talianskeho občianskeho zákonníka. Ak strana, ktorá skončila konanie, to neoznámi, je povinná zaplatiť druhej strane náhradu zodpovedajúcu výške odmeny, ktorá by bola splatná počas výpovednej lehoty.

Pokiaľ ide o dôchodky, od 1. januára 2012 bol dôchodok di anzianità (služobný dôchodok) (ktorý dovoľoval presunúť vek odchodu do dôchodku, ak by boli splnené určité podmienky),  nahradený dôchodkovým predpokladom [predčasný starobný dôchodok], ktorý má odlišné podmienky. V závislosti od toho, kedy daná osoba začala platiť príspevky . Nárok sa môže uplatniť vtedy, keď osoba dosiahne stanovenú hranicu medzi minimálnym vekom odchodu do dôchodku a dobou, v ktorej má táto osoba aspoň 35 rokov platenia príspevkov.

Právo na  „pensione di vecchiaia“ [starobný dôchodok] je podmienené dosiahnutím veku odchodu do dôchodku, pre ktorý sa teraz predlžuje a záleží na štartovacom roku (napr. Na začiatku roka 2014 - 2015 je zákonný vek odchodu do dôchodku 66 rokov a 3 mesiace pre mužov a 63 rokov a 9 mesiacov pre ženy, pre začínajúci rok 2016-2017 je vek odchodu do dôchodku 66 rokov a 3 mesiace pre mužov a 65 rokov a 3 mesiace pre ženy). Tieto podmienky sú prispôsobené očakávanej dĺžke života.

Aktualizované 6/2018

 

3.11. Zastúpenie pracovníkov

Najreprezentatívnejšie odborové konfederácie sú CGIL, CISL a UIL. Berte na vedomie, že okrem týchto konfederácií je v Taliansku značné množstvo "nezávislých" odborových zväzov.

Konfederované odborové organizácie sú zoskupené do samostatných federácií pre konkrétne kategórie. Národné federácie reprezentujúce priemyselné kategórie uzatvárajú kolektívne národné pracovné zmluvy, ktoré sa vzťahujú na všetkých pracovníkov v konkrétnom odvetví, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi odborov. Pracovníci nie sú povinní vstúpiť do odborovej organizácie, ale ak sa tak rozhodnú, musia sa pripojiť k národnej federácii zastupujúcej kategóriu pre výrobný sektor, v ktorom sú zamestnaní. Môžu sa pripojiť k odboru dvomi spôsobmi:
1. oprávnením zamestnávateľa vykonať odpočet zodpovedajúci približne 1% hrubej mesačnej mzdy (ktorú zamestnávateľ potom odovzdá príslušnej odborovej organizácii);
2. zaplatením členského príspevku priamo odboru v čase zápisu. Členstvo v Únii je v Taliansku pomerne bežné, ale napriek tradícii vstupu do odborových zväzov je veľmi ťažké poskytnúť presné čísla dokazujúce, že úroveň členstva v odboroch je  v priemere vyššia ako v iných európskych krajinách.

Odbory ponúkajú aj iné druhy služieb: právnu pomoc pri sporoch so zamestnávateľmi, pomoc v oblasti sociálneho zabezpečenia a pomoc v daňových záležitostiach. Na pracovisku je demokraticky zvolená jediná delegácia odborových zväzov (Rappresentanza Sindacale Unitaria - RSU) (pre spoločnosti s viac ako 15 zamestnancami). Tieto delegácie môžu byť zriadené aj z iných odborových zväzov, ako sú uvedené vyššie, za predpokladu, že ich zvolí najmenej 5% voličov. RSU je oprávnená rokovať o pracovných podmienkach a akýchkoľvek súvisiacich témach s vedením spoločnosti. Delegácia je tiež poverená diskusiou o rozhodnutiach externých odborových organizácií s pracovníkmi a má povinnosť zúčastňovať sa na výboroch a komisiách zriadených na pracovisku na základe dohody medzi organizáciami pracovníkov a zamestnávateľmi, aby spoločne riadili rôzne aspekty podnikania.

Aktualizácia 6/2018

3.12. Pracovné spory - štrajky

Ak sa pracovníci domnievajú, že ich zamestnávateľ nerešpektuje ich zmluvné a odborové práva, môžu sa obrátiť na odborovú organizáciu alebo právnika, aby vyriešili situáciu a v prípade potreby získali náhradu za prípadnú finančnú stratu. V oboch prípadoch je prvým krokom pokus o zmier (dohoda, ktorá je uspokojivá pre obe strany). Ak táto cesta nie je uskutočniteľná, môže pracovník vziať svojho zamestnávateľa na súd (za pomoci právnika, najatého osobne alebo odborovým zväzom) a potom sa rozhodne o spore.

V Taliansku je možné prepustiť pracovníka iba z "oprávnených" dôvodov alebo zákonom stanovených dôvodov. Ak pracovník spochybňuje zákonnosť prepustenia, môže sa súdiť so zamestnávateľom, aby získal náhradu za akúkoľvek finančnú stratu.

Štrajk možno považovať za hlavnú formu sebaobrany pracovníkov. Právo na štrajk; Podľa článku 40 ústavy sa právo na štrajk vykonáva v súlade so zákonmi o takomto konaní. Jedinci pracujúci vo verejnom alebo súkromnom sektore majú právo na štrajk, ktorý môžu vykonávať bez potreby súhlasu odborov. Toto právo je individuálnym nárokom, ale je kolektívne v spôsobe, akým sa uplatňuje, keďže výzva na štrajk musí byť kolektívna. Štrajk môže byť právne zameraný  nielen na otázky odmeňovania, ale vo všeobecnosti aj na veci týkajúce sa záujmov pracovníkov ako celku. Akákoľvek forma štrajku je legálna, aj keď má inú formu ako veľké pozastavenie pracovných činností za predpokladu, že neohrozuje iné ústavne chránené práva.
 
Výkon práva na štrajk v základných verejných službách a ochranu ústavne chránených práv upravuje zákon č. 146/90 (v znení zmien a doplnení). Štrajky sú v Taliansku pomerne bežné; Jediným dôsledkom pre štrajkujúceho zamestnanca je strata príjmu zodpovedajúca počtu hodín, počas ktorých mal absenciu. Zamestnávateľ môže úplne alebo čiastočne pozastaviť prevádzku (serrata [lockout]), aby vyvíjal tlak na zamestnancov, pokiaľ to nepredstavuje protizákonné konanie, tj konanie, ktoré má obmedziť alebo zabrániť výkonu odborových práv alebo práv pracovníkov štrajkovať.

Ak zamestnanec podnikne priame kroky na zabránenie alebo obmedzenie výkonu odborových práv alebo práva pracovníkov na štrajk, zákon ustanovuje zrýchlený postup - ktorý môžu začať miestne orgány národných odborových zväzov, ktoré majú záujem, aby  zastavili protiprávne konanie a odstránili následky.

Aktualizácia 6/2018

 

3.13. Odborná príprava

Odborné vzdelávanie a odborná príprava (OVP) zahŕňa praktické činnosti a kurzy týkajúce sa konkrétnej profesie alebo povolania, ktorých cieľom je pripraviť ľudí na ich budúcu kariéru. Pre mnohých je odborná príprava základnou cestou na získanie profesionálneho uznania alebo na zlepšenie ich šance na získanie dobrého zamestnania.
 
Iniciatívy EÚ na podporu odborného vzdelávania
Na podporu prístupu založeného na spolupráci a na rozvoji systémov odborného vzdelávania v Európe, EÚ využíva rôzne nástroje a iniciatívy, z ktorých mnohé spadajú pod Program celoživotného vzdelávania.
 
Celoživotné vzdelávanie je proces, ktorý zahŕňa všetky formy vzdelávania a trvá od predškolského veku až po odchod do dôchodku. Cieľom je umožniť ľuďom rozvíjať a udržiavať kľúčové kompetencie počas ich života, ako aj umožniť občanom slobodne sa pohybovať medzi pracovnými miestami, regiónmi a krajinami.
 
Financovanie je k dispozícii pre širokú škálu aktivít vrátane výmen, študijných pobytov a akcií na vytváranie sietí. Projektov je veľa a sú  rôznorodé, zamerané na študentov aj ich školiteľov a učiteľov.
 
Kľúčové podprogramy zahŕňajú:
• Erasmus
Program Erasmus je považovaný za hlavný program vzdelávania a odbornej prípravy EÚ. Umožňuje každoročne študovať a pracovať v zahraničí približne 200 000 študentom. Zároveň financuje spoluprácu medzi európskymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.

• Leonardo da Vinci
Okrem toho, že pomáha jednotlivcom získať nové zručnosti, tento program pomáha organizáciám z odvetvia OVP pracovať s partnermi z celej EÚ, aby si mohli vymieňať osvedčené postupy. Program Leonardo de Vinci financuje množstvo praktických projektov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy od tých, ktoré umožňujú ľuďom vzdelávať sa v zahraničí až po rozsiahle iniciatívy, ktoré podporujú spoluprácu a vytváranie sietí v celej Európe.

• Grundtvig
Poskytuje podporu vzdelávacím a študijným potrebám ľudí, ktorí absolvujú kurzy vzdelávania dospelých. Program zahŕňa formálne, neformálne a informálne vzdelávanie.

Organizácie EÚ, ktoré podporujú odborné vzdelávanie
EÚ vytvorila niekoľko agentúr na zlepšenie spolupráce a výmeny praxe:
 
Európske stredisko pre odborné vzdelávanie (CEDEFOP) bolo založené v roku 1975 na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. So sídlom v Solúne v Grécku vykonáva výskum a analýzu odborného vzdelávania a šíri svoje odborné znalosti rôznym európskym partnerom ako sú výskumné inštitúcie, univerzity a školiace zariadenia.
 
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie bola založená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jeho poslaním je podporovať partnerské krajiny mimo EÚ, aby mohli modernizovať a rozvíjať svoje systémy odbornej prípravy.

 

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY


4.1. Prehľad životných podmienok v Európe

Kvalita života - vrchol  sociálnej politiky EÚ
Priaznivé životné podmienky závisia od širokého spektra faktorov, ako sú kvalitné služby zdravotnej starostlivosti, príležitostí v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a dobré dopravné podmienky, aby sme pomenovali len niekoľko otázok, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Cieľom EÚ je zlepšiť kvalitu života vo všetkých svojich členských štátoch a zohľadniť mnohé výzvy, ktorým čelí súčasná Európa, ako sú  sociálne vylúčenie a starnutie obyvateľstva. 

Zamestnanosť v Európe
Zlepšenie pracovných príležitostí v Európe je pre EÚ kľúčovou prioritou. Európska stratégia zamestnanosti bola vypracovaná  EÚ a jej členskými štátmi s cieľom vytvoriť viac a lepších pracovných miest, riešiť nezamestnanosť a zvýšiť mobilitu. Stratégia poskytuje rámec, v ktorom európske krajiny môžu koordinovať svoje politiky zamestnanosti a vymieňať si informácie.
 
Samozrejme, zlepšenie vyhliadok na zamestnanosť každého Európana  má zásadný význam pre desaťročnú stratégiu hospodárskeho rastu EÚ, stratégiu „Európa 2020“. Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby 75% európskych občanov vo veku 20 - 64 rokov do konca desaťročia pracovalo.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii
Dobré zdravie a dostupnosť vysokokvalitných služieb zdravotnej starostlivosti sú dôležitými prioritami pre všetkých Európanov. Väčšina ľudí očakáva rýchly a ľahký prístup k lekárskej starostlivosti pri cestovaní po celej EÚ.
 
Cieľom politík EÚ v oblasti zdravia je reagovať na tieto potreby. Európska komisia vypracovala koordinovaný prístup k politike v oblasti zdravia a uviedla do praxe celý rad iniciatív, ktoré dopĺňajú činnosti vnútroštátnych verejných orgánov. Spoločné akcie a ciele Únie sú zahrnuté do programov a stratégií EÚ v oblasti zdravia.
 
Súčasný program EÚ v oblasti verejného zdravia trvá od roku 2008 do roku 2013 a má tri hlavné ciele:
• Zlepšovanie zdravotného zabezpečenia občanov;
• podpora zdravia a znižovanie nerovností v oblasti zdravia; a
• Vytváranie a šírenie informácií a vedomostí o zdraví.

Vzdelávanie a odborná príprava v EÚ
Členské štáty majú na starosti svoje vlastné systémy vzdelávania a odbornej prípravy. EÚ však pridáva hodnotu tým, že koordinuje činnosti, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť spoločné ciele a ktoré môžu občanom poskytnúť väčšie príležitosti na vzdelávanie a štúdium počas celého života.
 
Aby sa to stalo, EÚ spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi a zainteresovanými stranami v oblasti vzdelávania na zlepšení politík a výmene0 osvedčených postupov. Okrem toho EÚ realizuje niekoľko programov financovania v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.
 
Schengenský priestor
Schengenský priestor bol zriadený v marci 1995. Zrušil hraničnú kontrolu v oblasti signatárskych štátov a vytvoril jednotnú vonkajšiu hranicu, kde sa kontroly musia vykonávať v súlade so spoločným súborom pravidiel.
Od roku 2012 sa 25 krajín Európskej únie pripojilo k Schengenskej dohode. Dvadsaťdva z nich sú členské štáty EÚ: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko. Island, Nórsko a Švajčiarsko sú tiež v schengenskom priestore. Spojené kráľovstvo a Írsko nie sú súčasťou schengenského priestoru.
 
Doprava v EÚ
Dopravná politika EÚ sa zameriava na odstraňovanie prekážok medzi členskými štátmi, čo umožní ľuďom a tovaru rýchlo a lacno sa pohybovať cez hranice. Cieľom je zabezpečiť čisté, bezpečné a efektívne cestovanie po celej Európe a zároveň posilniť vnútorný trh pre voľný pohyb osôb a tovaru. EÚ je tiež zástancom práv cestujúcich:
 
Letecká doprava a práva cestujúcich
Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave znamenalo nižšie cestovné a širší výber dopravcov a služieb pre cestujúcich. EÚ vytvorila aj súbor práv na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s cestujúcimi v leteckej doprave.
 
Ak v letoch , ktoré odlietajú z krajiny EÚ alebo prilietajú do krajiny EÚ u dopravcu zaregistrovaného v EÚ (alebo na Islande, v Nórsku alebo vo Švajčiarsku), sa niečo zmení, cestujúci majú súbor práv EÚ a môžu mať nárok na refundáciu  alebo náhradu škody.
 
Ak ste odmietnutí pri  nástupe na palubu, čelíte nadmerným oneskoreniam (viac ako 5 hodín) alebo je váš let zrušený alebo rezervovaný, máte právo vybrať si medzi presmerovaním do konečného cieľa alebo uhradením cestovného lístka. Ak požadujete úhradu cestovného lístka, vzdávate sa práva na akékoľvek ďalšie cestovanie, pomoc alebo presmerovanie zo strany leteckej spoločnosti.
 
Vaša letecká spoločnosť by vás vždy mala informovať o vašich právach a dôvodoch odmietnutia nástupu na palubu, zrušenia letu alebo dlhého oneskorenia (viac ako 2 hodiny). Môžete mať aj nárok na občerstvenie, jedlo, komunikáciu (napríklad bezplatný hovor) a prenocovanie v závislosti od vzdialenosti letu a dĺžky oneskorenia.
 
Okrem toho, ak sa vám odmietne nástup na palubu, váš let je zrušený alebo prídete na miesto určenia s oneskorením dlhším ako 3 hodiny, môžete mať nárok na kompenzáciu vo výške 250 - 600 EUR v závislosti od vzdialenosti letu.

Práva cestujúcich na železnici
Ak je váš vlak zrušený alebo oneskorený, môžete mať nárok na náhradu škody. A máte právo na adekvátne  informácie o oneskorení.
 
Ak sa oznámi oneskorenie v trvaní najmenej 1 hodina (z rozvrhu vyznačeného na lístku), môžete vykonať jednu z nasledujúcich akcií:

• zrušiť cestovné plány a požiadať o okamžité preplatenie plných nákladov na lístok (alebo časť neuskutočnenej cesty). Môžete tiež požiadať o úhradu za časť cesty, ktorú ste už vykonali, ak oneskorenie znamená, že už nemôžete plniť účel cesty.
• požiadajte svojho dopravcu, aby sa presmeroval na cieľové miesto pri najbližšej príležitosti alebo k neskoršiemu dátumu podľa vášho výberu.
• pokračujte v ceste napriek oneskoreniu pozdĺž plánovanej cesty

Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste, máte nárok na náhradu škody. Ak vlak mešká  medzi 1 a 2 hodinami, máte nárok na 25% cestovného. Ak vlak omešká o viac ako 2 hodiny, máte nárok na 50% cestovného.
Kompenzácia sa musí vyplatiť do jedného mesiaca od podania žiadosti.

Aktualizácia 6/2018


4.2. Politický, administratívny a právny systém

Politický systém: Taliansko je parlamentnou republikou. Prezident republiky je volený Parlamentom na spoločnom zasadnutí na sedemročné funkčné obdobie a môže byť opätovne zvolený. Funkčné obdobie parlamentu je päť rokov. Výkonná moc v Taliansku patrí vláde, ktorú tvorí predseda vlády, vymenovaný prezidentom republiky, ministri, námestníci ministrov a štátni tajomníci, a musí mať podporu oboch komôr. Parlament má legislatívne právomoci a tvorí  ho Poslanecká snemovňa a Senát.

Administratívny systém: Zákon "Delrio", ktorý nadobudol platnosť od apríla 2014, predefinoval hranice a právomoci miestnej správy vytvorením metropolitných miest riadených miestnymi starostami a premenou provincií na "veľkoplošné úrady" bez toho, aby boli výslovne volení alebo platení  politickí zamestnanci. V súčasnosti existujú len dve priamo volené administratívne úrovne: regióny a obce.                                                            
Súdny systém: vo všeobecnosti je taliansky súdny systém rozčlenený do dvoch základných skupín, ktoré vykonávajú právomoci buď v občianskych alebo v trestných veciach. Civilné súdnictvo je zverené zmierovacím sudcom, ktorí sa zaoberajú spormi nižšej ekonomickej hodnoty; a súdu (Tribunale), ktorý rozhoduje v monokratickom zložení (t.j. samosudcom), vo vymedzenom územnom obvode. V civilných veciach má postavenie súdu prvého stupňa; pri sporoch vyššej hodnoty, o ktorých v prvom stupni rozhodoval zmierovací sudca, je odvolacím súdom. V trestných veciach pôsobí ako súd prvého stupňa (pre prečiny, ktoré nepatria do pôsobnosti Senátneho súdu (tzv. Corte d'assise). Rozhodnutia súdu (tribunálu) ako súdu prvého stupňa, či už v civilných alebo v trestných veciach, sú napadnuteľné na odvolacom súde (tzv. Corte d'Appello). V obvode každého odvolacieho súdu pôsobí aj súd pre maloletých (tzv. Tribunale per i minorenni), ktorý má pôsobnosť vo vzťahu k osobám mladším ako 18 rokov. V každom regióne pôsobí aspoň jeden regionálny správny súd (Tribunale Amministrativo Regionale – tzv. TAR).

Verejný poriadok udržiavajú Carabinieri (armádna polícia), Polícia, Colné úrady (Guardia di Finanza) a obecná polícia (vigili urbani).

Existuje aj tzv. verejný ochranca práv, ktorého úlohou je preskúmavať a upozorňovať na žiadosti občanov týkajúce sa prípadov nesprávneho postupu úradov.

Aktualizácia 6/2018


4.3. Príjmy a dane

Mzda  je hlavnou povinnosťou zamestnávateľa voči zamestnancovi výmenou za vykonanú prácu (pozri články 2094 a 2099 Občianskeho zákonníka). V Taliansku sa mzda  musí zakladať na dohode medzi stranami na základe minimálneho zmluvného vzťahu podľa kolektívnej zmluvy. Mzda  sa často vyjadruje bez priamych daní zadržaných pri zdroji a príspevkov na sociálne zabezpečenie hradených zamestnávateľom a zamestnancom a zahŕňa všetky rôzne formy zaplatenej odmeny vrátane základného platu a súvisiacich prémií, peňažných alebo vecných dávok (základné mzdy, Špeciálne doplnkové príspevky, "dodatočné mesiace", bonusy za výkonnosť a akékoľvek iné výhody). Výška každej jednotlivej mzdy je zvyčajne stanovená v individuálnej alebo kolektívnej pracovnej zmluve. Talianske skutočné priemerné mzdy sú najnižšie medzi poprednými industrializovanými krajinami Európy: priemerný čistý mesačný príjem v Taliansku je 1 560 EUR (2016). V období rokov 2009 - 2019 sa príjem očistený o infláciu znížil o 2%.

Rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu je princíp pracovného systému v Taliansku iba pokiaľ ide o prácu žien v porovnaní s prácou mužov a pracovníkov, ktorí sú maloletí v porovnaní s dospelými pracovníkmi (článok 37 ústavy).

Zdaňovanie príjmov fyzických osôb podlieha priamej progresívnej dani, ktorá je úmerná skutočnej celkovej sume všetkých príjmov, ktoré daňovník poberá, ktorý platí daň na základe príjmových pásiem. Sadzba sa v roku 2017 nezmenila, je v rozpätí od 23% do 43% v piatich pásmach.

Daň z pridanej hodnoty (IVA / DPH) je spotrebná daň, ktorá ovplyvňuje všetky štádiá výroby konkrétneho tovaru a služieb. Štandardná sadzba v Taliansku je 22% po zvýšení zavedenom v roku 2013.

Miestne dane sú dane z bývania (IMU - daň z nehnuteľnosti) založené na mestských sadzbách, daniach z odpadu (TARI) a daniach na zdieľané služby (TASI), ktoré platia majitelia alebo nájomníci. Dane  sa líšia v každom meste.

Daň z motorových vozidiel (bollo) je riadená Regiónmi; Sadzby použité na výpočet sú založené na kW alebo CV.

Aktualizácia 9/2019

4.4. Životné náklady

Náklady na výdavky na stravu v Taliansku sú o 2,1% vyššie ako priemer v Európe a majú silný vplyv na príjmy, pričom absorbujú viac ako jednu šestinu rodinných príjmov. Priemerné výdavky na stravu v rodine, 457 EUR, sú o 6% drahšie. Náklady na bývanie na juhu krajiny vzhľadom na výdavky na stravu sú výrazne nižšie.

V skutočnosti predstavujú životné náklady (potraviny, účty, dane atď.) viac ako 70% príjmu domácností, čo je o 10% viac ako je priemer Európskej únie vo výške 60%. Rozdiel je spôsobený nižším disponibilným príjmom, ktorý je pre talianske rodiny o 25% nižší ako európsky priemer. Verejná doprava je najlacnejšia v EÚ, ale náklady na vlastné auto (poistenie motorových vozidiel, daň z motorových vozidiel, palivo) je o 42% vyššia ako európsky priemer. Samotné náklady na palivo sú vyššie o 8,9%.

Podľa nedávnej štúdie ADOC (Asociácie pre ochranu a poradenstvo pre spotrebiteľov) sú náklady na raňajky, prenájom, verejnú dopravu, kino a mobilné telefóny skutočne nižšie v Taliansku ako je európsky priemer, na rozdiel od domácich zariadení (osvetlenie, voda, plyn a odpad), súkromnej dopravy, stravovania a výdavkov na stravu.

Cena odevov v Taliansku je veľmi podobná priemerným cenám v EÚ, zatiaľ čo náklady na spotrebnú elektroniku v rôznych krajinách EÚ, od mobilných telefónov až po tabletové počítače, sa navzájom výrazne nelíšia. Podľa štúdie uskutočnenej Národnou spotrebiteľskou úniou (UNC) v roku 2018 sú najlacnejšie mestá v Taliansku (na základe rastúcich životných nákladov) Potenza a Ancona, zatiaľ čo najdrahšie mestá sú Bolzano a Reggio Emilia.

Aktualizácia 9/2019


4.5. Ubytovanie

Väčšina miest na prenájom alebo na predaj sa nachádza v oznámeniach na špecializovaných webových stránkach, v realitných kanceláriách a v súkromných inzerátoch. Predajné a nájomné ceny sa výrazne líšia podľa regiónov, mesta a štvrtí v meste. Pri prenájme domu musí prenajímateľ a nájomca uzatvoriť písomnú zmluvu. V nájomnej zmluve sa musí uviesť trvanie, mesačné nájomné, povinnosť oznámenia v prípade ukončenia zmluvy a povinnosti týkajúce sa bežných a mimoriadnych nákladov na údržbu týkajúcich sa nehnuteľnosti. Zmluva musí byť podpísaná nájomcom a prenajímateľom a zaregistrovaná majiteľom nehnuteľnosti v registrovacom úrade Agenzia delle Entrate do 20 dní od uzavretia zmluvy. Daň za registráciu je 2% z ročného nájomného. Registrácia sa musí každoročne obnovovať. Záloha, ktorá sa platí prenajímateľovi, je vo všeobecnosti vyžadovaná. Jej výška predstavuje nájom dvoch alebo troch mesiacov a vráti sa na konci zmluvy. Pokiaľ nie je zmluva registrovaná, ani prenajímateľ, ani nájomca si nemôžu nárokovať zákonnú daňovú úľavu alebo príspevky. Informácie o typoch nájomných zmlúv získate od SUNIA (Národná únia nájomníkov a nadobúdateľov licencií), ktorá má kancelárie vo všetkých regiónoch Talianska. V prípade kúpy domu je možné od bánk alebo úverových inštitúcií získať hypotekárny úver, ktorý má byť splatný za 15 alebo 20 rokov až do výšky 75% z celkovej kúpnej ceny. Musíte sa poradiť s notárom, aby ste zistili podmienky predaja a zostavili listinu o predaji.

Aktualizácia 9/2019

 

4.6. Zdravotníctvo

Občania, obyvatelia a cudzinci s legálnym pobytom v Taliansku majú nárok na zdravotnú starostlivosť, ktorá zahŕňa právo na výber praktického lekára pre dospelých a pediatra pre deti do 14 rokov.
Občania EÚ, ktorí sú v Taliansku s európskym zdravotným poistením (EHIC), majú nárok na zdravotné pohotovostné služby; Môžu dostať lekárske ošetrenie, ktoré je ekvivalentné ošetreniu  talianskeho občana, na základe  predloženia tejto karty príslušnej regionálnej zdravotnej službe [ASS - Azienda per i Servizi Sanitari].

Aby vám bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, musíte sa bezplatne zaregistrovať v národnej zdravotnej službe a vybrať si praktického lekára alebo pediatra, uvedeného v  zozname ktorý je  k dispozícii na okresných úradoch ASS. Keď sa zaregistrujete, dostanete zdravotnú kartu, ktorú predkladáte aby vám boli zabezpečené zdravotnícke služby.

Ak potrebujete ďalšie informácie a aktualizácie, kontaktujte príslušnú zdravotnícku spoločnosť (ASS) pre toto územie (adresy a kontakty nájdete na ich webových stránkach).

Aktualizácia 9/2019

 

4.7. Systém vzdelávania

Systém školstva bol v Taliansku v roku 2003 reformovaný zákonom, ktorý ustanovuje systém vzdelávania a odbornej prípravy rozdelený na: predškolské zariadenia pre deti vo veku od troch do šiestich rokov; Prvý cyklus ktorý  zahŕňa základné školy a prvý stupeň stredných škôl a druhý cyklus ktorý  zahŕňa  vyššie stredné školy a systém odborného vzdelávania a prípravy. Deti do troch rokov môžu navštevovať jasle.

Povinné vzdelávanie trvá 10 rokov, od 6 do 16 rokov. Zahŕňa osem rokov prvého cyklu vzdelávania a prvé dva roky druhého cyklu, ktoré možno stráviť na vyšších stredných školách - spravovaných štátom - alebo navštevovať regionálne kurzy odbornej prípravy. Všetci mladí ľudia majú okrem toho právo a povinnosť vzdelávania a odbornej prípravy najmenej 12 rokov alebo dovtedy, kým nezískajú trojročnú odbornú kvalifikáciu do 18 rokov. Povinné vzdelávanie môžu poskytovať štátne školy alebo úradne uznávané polosúkromné ​​školy, ktoré spolu tvoria systém verejného vzdelávania; alternatívne ho možno získať od neakreditovaných súkromných škôl alebo prostredníctvom domáceho vzdelávania. V posledných dvoch prípadoch sa však na splnenie požiadavky povinnej školskej dochádzky vzťahujú určité podmienky, vrátane absolvovania skúšok. Po ukončení povinnej školskej dochádzky, ktorá je zvyčajne koncom druhého ročníka strednej školy, sa žiakom, ktorí nepokračujú v štúdiu, vydá osvedčenie o nadobudnutých spôsobilostiach. Žiaci, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie a absolvujú štátnu skúšku, majú prístup k terciárnemu vzdelaniu (univerzity, umelecké a hudobné akadémie a technické vysoké školy). 

Vysokoškolské vzdelávanie sa posyktuje v dvoch cykloch: prvým je trojročné bakalárske štúdium s titulom bakalár (L - Laurea), a po ďalších dvoch rokoch špecializačného štúdia sa udeľuje magistrerský titul (LS - Laurea Specialistica).

Existuje aj Laurea a ciclo unico [jednocyklové vzdelávanie], kde sa kvalifikácia nezískava po prvých troch rokoch, ale až na konci cyklu, keď sa udelí magisterský titul.

Aktualizácia 9/2019


4.8. Kultúrny a spoločenský život

Taliansko je po celom svete známe jedinečnou krásou svojho prírodného, historického a umeleckého dedičstva, preto je známe ako „bel paese“ (prekrásna krajina). Jeho nádherné historické mestá ako Benátky, Ravenna, Ferrara, Bologna, Florencia, Siena, Rím, Neapol, Palermo a ďalšie, sú stále nezmazateľným svedectvom o histórii krajiny, kultúre a starovekom umení. Taliansko ponúka množstvo spôsobov, ako stráviť voľný čas: možnosti pre šport, účasť na koncertoch a iných kultúrnych podujatiach, tradičné festivaly alebo športové podujatia, návšteva historických miest a miest, ulíc a námestí, kostolov, palácov, archeologických nálezísk, múzeí, relax  s priateľmi v bare,  cappuccino alebo pohárik kvalitného vína, alebo možnosť vyskúšať  veľkú rozmanitosť lokálnych jedál.

 

4.9. Súkromný život / narodenie, sobáš, úmrtie/

Narodenie: Po narodení dieťa, vydá  zdravotnícke zariadenie rodičom doklad o narodení, ktorým sa musí zaregistrovať narodenie do 10 dní. Doklad musí byť doručený obecnému úradu  obce, v ktorej sa dieťa narodilo alebo v obci, v ktorej majú rodičia bydlisko.

Sobáš: So žiadosťou o uzavretie manželstva je potrebné obrátiť sa na Oddelenie civilného stavu obecného úradu obce, v ktorej má jeden zo snúbencov pobyt. Následne pristúpi úrad civilného stavu spolu so snúbencami a za prítomnosti dvoch svedkov k stanoveniu oznámenia manželstva (tzv. ohlášky). Výťah z tohto oznámenia musí byť po dobu ôsmich po sebe nasledujúcich dní vyvesený na tabuli obecného úradu v obciach, v ktorých majú budúci manželia pobyt. Po uplynutí tejto lehoty je vydané osvedčenie o zverejnení. K sobášu musí dôjsť do 6 mesiacov od vydania tohto osvedčenia, inak celá procedúra stráca platnosť a je potrebné ju zopakovať. Samotný obrad môže uskutočniť starosta, resp. primátor alebo jeho zástupca, prípadne poverený zástupca cirkvi. V rámci konkordátu medzi talianskym štátom a katolíckou cirkvou vykonáva táto funkciu štátu pri sobášení párov.

Úmrtie: Ak osoba zomrie v nemocnici alebo súkromnom obydlí, lekár príslušného miestneho zdravotného úradu vypracuje doklad potvrdzujúci úmrtie, ktoré musí jej partner alebo dedič zobrať do registra narodení, úmrtí a manželstva za účelom vydania úmrtného listu a dokladu  povoľujúceho pohreb. Ak dôjde k úmrtiu v dôsledku dopravnej nehody alebo iných násilných okolností, musí sa k dokladu potvrdzujúcemu úmrtie od lekára predložiť úmrtný list vydaný sudcom a pohrebné povolenie od prokurátora. Oficiálny úmrtný list bude vystavený potom.

Užitočné informácie: vyhláška č. 396 z 3.11.2000 a zákon č. 127 z 15.5.1997.

Aktualizácia 9/2019

 

4.10. Doprava

Pretože náklady na verejnú dopravu sa zvyčajne líšia od mesta k mestu, odporúča sa nahliadnuť do oficiálnej webovej stránky miestnej dopravnej spoločnosti. Diaľničný systém podlieha platbe mýta, ktoré sa líši podľa ubehnutej vzdialenosti. Informácie o vlakoch, letoch a iných dopravných sieťach nájdete na webových stránkach uvedených nižšie. Keď si vyberiete mesto alebo miesto, ktoré potrebujete, môžete vyhľadať rozvrhy, trasy, ceny, ponúkané služby atď.
Pamätajte si, že predtým, než začnete využívať akúkoľvek formu verejnej dopravy, musíte si zabezpečiť vhodný lístok, ktorý si môžete zakúpiť on-line alebo v novinovom stánku alebo v predajni tabaku.

Aktualizácia 9/2019


5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE


Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Taliansku (anglicky)
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Taliansku (nemecky)
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Taliansku (taliansky)

Aktualizácia 11/2019