Náborové dni českého zamestnávateľa ROHDE&SCHWARZ v Rimavskej Sobote

Máte záujem o prácu v Českej republike na pozíciách Merací technik, Operátor NC strojov, Produktový inžinier?

Príďte na prezentáciu spojenú s individuálnymi pohovormi českého zamestnávateľa ROHDE&SCHWARZ, ktorá sa uskutoční 5.9.2018 o 10.00 hod. a 13.00 hod. na ÚPSVaR Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, Rimavská Sobota, zasadačka č.d. 100 (prízemie)

Na pohovor si doneste so sebou životopis.