Ako získate uznanie odbornej kvalifikácie v zahraničí

Čo majú spoločné profesie ako farmaceut, fyzioterapeut, horský sprievodca, realitný maklér a všeobecná zdravotná sestra?
Picture

Sú to profesie, pri ktorých je možné vašu odbornosť ľahko overiť aj cez hranice prostredníctvom európskeho profesijného preukazu (EPP).

V tomto článku uvádzame základné údaje o EPP. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii online prostredníctvom portálu Vaša Európa. Ďalšie informácie o pravidlách v konkrétnej krajine poskytnú národné asistenčné centrá. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok o EÚ sa môžete obrátiť na službu Europe Direct.

EPP nie je skutočný preukaz – ide o elektronický postup, ktorý zabezpečí rýchle a jednoduché získanie uznania odbornej kvalifikácie v inej krajine EÚ. Znamená to aj to, že kópiu svojej online žiadosti na uznanie si môžete uložiť a opakovane použiť dokumenty už odoslané do systému, ak chcete podať novú žiadosť v inej krajine.

Okrem už spomínaných povolaní sa postup EPP môže v budúcnosti rozšíriť aj na ďalšie povolania. V prípade odborníkov v ďalších odvetviach je pri získavaní uznania kvalifikácie zatiaľ nutné spoliehať sa na štandardné postupy prístupu k regulovaným povolaniam v inej krajine.

Postup je k dispozícii osobám, ktoré chcú svoje povolanie dočasne a príležitostne vykonávať v inej krajine EÚ, alebo tým, ktorí sa chcú v inej krajine EÚ usadiť a vykonávať tam svoje povolanie natrvalo.

EPP je elektronický dôkaz, že ste absolvovali administratívne kontroly a vaša odborná kvalifikácia je uznaná v krajine, v ktorej chcete pracovať, alebo že ste splnili podmienky na dočasné poskytovanie služieb v príslušnej krajine.

Ak žiadosť o uznanie schvália príslušné orgány hostiteľskej krajiny, osvedčenie o EPP je možné vytvoriť vo formáte pdf vrátane referenčného čísla, pomocou ktorého môže potenciálny zamestnávateľ skontrolovať jeho platnosť.

Ak sa plánujete usadiť v cudzej krajine dlhodobo, môže byť dobrovoľné alebo aj povinné registrovať sa v profesijnom orgáne, ako je napríklad Royal Pharmaceutical Society alebo Chartered Society of Physiotherapy v Spojenom kráľovstve, alebo podstúpiť ďalšie kontroly vrátane jazykových znalostí ešte pred začiatkom výkonu povolania. Požiadavky si môžete skontrolovať u príslušných vnútroštátnych orgánov.

EPP platí na dobu neurčitú, ak v krajine zostávate dlhodobo, ale ak služby poskytujete dočasne, platí na 18 mesiacov. V prípade povolaní, ktoré majú vplyv na verejné zdravie alebo bezpečnosť, platí iba 12 mesiacov.

Tu nájdete animované video vytvorené Európskou komisiou, v ktorom sa tento systém vysvetľuje.

 

Súvisiace odkazy:

Európsky profesijný preukaz (EPP) – animované video

Európsky profesijný preukaz (EPP) – Vaša Európa

Národné asistenčné centrá

Uznávanie odborných kvalifikácií

Profesijné orgány a jazykové požiadavky

 

Súvisiace odkazy:

Ako používať portál EURES pre uchádzačov o zamestnanie 

Ďalšie informácie:

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES prezamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

 

Pripojte sa k sieti EURES Slovensko na Facebooku

Sledujte sieť EURES Slovensko prostredníctvom služby Twitter

Sledujte sieť EURES Slovensko prostredníctvom služby LinkedIn

 

Pripojte sa k sieti EURES na sociálnej sieti Facebook

Sledujte sieť EURES prostredníctvom služby Twitter

Pripojte sa k sieti EURES prostredníctvom siete LinkedIn

   

Právne upozornenie: Sieť EURES ani Európska komisia neručia za obsah žiadnej z uvedených webových lokalít tretích strán.

 

www.eures.europa.eu