Jednotný trh EÚ má už 25 rokov

Jednotný európsky trh, ktorý je považovaný za jeden z najväčších úspechov EÚ, oslavuje tento rok svoje 25. výročie. Vedeli ste, že existujú príležitosti požiadať o úver alebo rizikový  kapitál podporovaný Európskou úniou? Viac informácií nájdete na  https://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/

25 rokov jednotného európskeho trhu prinieslo mnoho pozitív.

Je to už 25 rokov, čo v EÚ môžu voľne cirkulovať tovary, služby, kapitál i pracovná sila.

Hlavnou ideou, ktorá stála pri zrode jednotného európskeho trhu, bolo vytvoriť spoločný priestor, v rámci ktorého by sa mohli slobodne pohybovať tovary, služby, kapitál a pracovná sila. Ide o tzv. štyri slobody.

S viac ako pol miliardou občanov je dnes je jednotný európsky trh najväčším bezcolným hospodárskym priestorom na svete. Jeho HDP dosahuje výšku priblížne 13 biliónov eur.

Ako spotrebitelia máte vďaka nemu väčší výber tovarov za lepšie ceny. A možno ste aj jednou z 2,8 milióna osôb, pre ktoré spoločný trh vytvoril pracovné miesta.  

„Môžeme sa slobodne pohybovať od polárnej žiary až po stredomorské slnko. Máme slobodu pohybu pre ľudí, tovary, služby a peniaze. Sme najväčším integrovaným trhom na svete,“ hovorí švédska ľudová poslankyňa Anna Maria Corazza Bildt, podpredsedníčka výboru EP pre vnútorný trh.

 

Krátka história

Jednotný európsky trh sa spomínal už v Rímskych zmluvách v roku 1957, no kvôli nedostatočným rozhodovacím štruktúram sa nemohol hneď stať realitou. Rozhodujúce kroky sa podarilo dosiahnuť až v osemdesiatych rokoch, keď Európska komisia pod vedením Jacqua Delorsa identifikovala 300 otázok, ktoré bolo treba vyriešiť pred jeho spustením. A namiesto harmonizácie preferovala spoločné minimálne štandardy. Spoločný trh v takej podobe, ako ho poznáme dnes, začal existovať 1. januára 1993. Slovensko doňho pristupovalo postupne, posledné krajiny pre nás otvorili svoje pracovné trhy v máji 2011.      

Jednotný európsky trh sa nekončí na hraniciach EÚ. V rámci Európskeho hospodárskeho priestoru majú doňho prístup aj Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. Švajčiarsko sa na ňom podieľa vďaka bilaterálnym dohodám. Niektorým tretím krajinám bol umožnený prístup do vybraných sektorov.  

 

Jednotný digitálny trh

Spoločný trh sa potrebuje vyvíjať i naďalej. EÚ momentálne pracuje na liberalizácii digitálnej oblasti. Potrebujeme modernizovať elektronické obchodovanie, práva duševného vlastníctva, zefektívniť doručovanie balíkov naprieč Úniou, stanoviť pravidlá pre kolaboratívnu ekonomiku a štandardy pre informačné a komunikačné technológie. Komisia odhaduje, že vytvorenie jednotného digitálneho trhu prinesie do európskej ekonomiky každoročne 415 miliárd eur a vytvorí státisíce nových pracovných miest.

„Voľný pohyb dát, ktorý je súčasťou spomínaných štyroch slobôd, prinesie občanom obrovské výhody. Ak tento voľný pohyb umožníme a uľahčíme, tak digitálne podnikanie bude môcť ľuďom poskytnúť riešenia na mnohé problémy,“vysvetľuje poskytne ľuďom mnoho riešení Corazza Bildt.

Pozrite si videa Európsky voľný trh25 rokov jednotného európského trhu- úspechy, nové výzvy

 

 

www.europarl.europa.eu/news/

portál Vaša Európa