Vizuálna úprava životopisu, vďaka ktorej budete vyzerať dobre aj vy

Formát dodaného životopisu je to  prvé, čo si potenciálny zamestnávateľ všimne. Pokúste sa držať nasledujúcich bodov a urobte dobrý prvý dojem. 

Hľadáte rovnováhu medzi optimalizáciou kľúčových slov a výpočtom všetkých pracovných úspechov? Písanie životopisu nie je jednoduché. 

Avšak pre personalistu je vzhľad Vášho životopisu rovnako dôležitý ako jeho obsah. 

Vizuální úprava životopisu, díky které budete vypadat dobře i vy

Alebo na vzhľade záleží. Skúste si predstaviť, že máte vyhodnotiť stovky životopisov za týždeň. Logicky spočiniete pohľadom dlhšie na tých, ktoré zaujmú vašu pozornosť a sú vizuálne príjemnejšie. Ak je váš životopis preplnený textom od okraja po okraj, mení sa v ňom niekoľko rôznych fontov, obsahuje mnoho tučných či podčiarknutých slov a fráz, pravdepodobne nebude mať takú pozornosť, akú by si zaslúžil. 

Čo vlastne robí životopis vizuálne príťažlivým?

Keď ním môžete rýchlo a bez komplikácií prejsť, pretože príjemne využíva celú stránku, je rozdelený do konzistentných a prehľadných odsekov, text je oddelený pomocou odrážok, aby vynikli dôležité časti.

Využite biely priestor

Zachovávajte minimálne 2,5centimetrové okraje. Nechajte vyniknúť prázdny priestor medzi rôznymi časťami textu, takže na prvý pohľad budú zreteľne oddelené rôzne tematické odseky.

Držte sa jedného alebo dvoch fontov

Je lákavé využiť všetky typy písma, ktoré máte k dispozícii; ale keď siahnete po viac ako dvoch odlišných písmach, čitateľnosť dokumentu tým vážne utrpí. Jeden osvedčený druh písma je všetko, čo skutočne potrebujete. Ak použijete dva, mali by sa navzájom dopĺňať. Napr. jedným fontom zdôraznite nadpisy a druhý použijete na zvyšok textu.

Majte však na pamäti, že nie všetky fonty sú vhodné na písanie životopisu.

Kurzívu a tučné písmo využívajte striedmo. Rozhodne sa vyhnite podčiarknutie.

Kurzíva a zvýraznenie textu sa využíva bežne. Tučným písmom môžete zvýrazniť názvy svojich predchádzajúcich pracovných pozícií alebo podnadpisy. Podčiarkovaniu sa však vyhýbajte. Mnohé štúdie ukázali, že väčšine čitateľov pôsobí čítanie podčiarknutého textu problémy. Namiesto toho sa na vyzdvihnutie svojich schopností a úspechov spoľahnite na odrážky. Zamestnávateľom uľahčujú rýchlu orientáciu v dokumente. Zlákajú/upútajú ??? čitateľovo oko a prevedú ho kľúčovými bodmi, ktoré mu chcete ukázať.

Napríklad:

• Zvýšenie počtu členov študentskej organizácie o 25%
• zaúčanie piatich nových zamestnancov

 

Buďte jednotní

Keď použijete veľké písmená v názve spoločnosti svojho posledného zamestnávateľa, mali by ste zachovať jednotnosť a názvy všetkých bývalých zamestnávateľov napísať veľkými písmenami. To isté platí pre tučné písmo, zarovnanie, medzery a pod. Ak bude váš životopis konzistentný, nielenže ním urobíte na potenciálneho zamestnávateľa dobrý dojem, ale zároveň mu tým uľahčíte aj rýchlom sa v ňom zorientovať. Nakoniec, samozrejme budete potrebovať kvalitný obsah, ktorým sa budete prezentovať. Ani ten najprehľadnejší a najprepracovanejší životopis nezostane na monitore personalistov dlhšie než pár sekúnd, ak nebude obsahovať aktuálne a podstatné informácie. Jednoducho predložte vizuálne príťažlivý a ľahko čitateľný dokument. Tým zaistíte, že ho personalista nezaloží, ale starostlivo prečíta. A že mu bude venovať takú pozornosť, akú si zaslúži.

 

 

 

Zdroj: www.monster.com