European Youth Portal

 https://europa.eu/youth/EU_en – informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe

  

Európsky portál pre mládež poskytuje mladým ľuďom, ktorí žijú, študujú alebo pracujú v Európe, informácie na európskej a národnej úrovni. Tieto informácie, ktoré sa týkajú ôsmych hlavných oblastí, pokrývajú 34 krajín a sú k dispozícii v 28 jazykoch.

 

Hlavné oblasti:

- dobrovoľníctvo

- práca/pracovné miesta

- vzdelávanie

- vyjadrite svoj názor/zapojte sa a pomôžte zmeniť svet

- kultúra&tvorivosť

- sociálne začlenenie

- mysli globálne

- cestovanie/#Discover EU

    Európsky portál pre mládež je medziinštitucionálna iniciatíva Európskej únie.

 

 

https://europa.eu/youth/EU_en