European Youth Portal – informácie a príležitosti pre mladých

 European Youth Portal prináša mladým Európanom informácie a zaujímavé príležitosti.European Youth Portál prináša široké spektrum užitočných informácií a zaujímavých príležitostí.l je určený mladým ľuďom.Navštívte Europaen Youth Portal a preskúmajte  jeho bohatú ponuku.

Európsky portál pre mládež poskytuje mladým ľuďom, ktorí žijú, študujú alebo pracujú v Európe, informácie na európskej a národnej úrovni. Tieto informácie, ktoré sa týkajú ôsmych hlavných oblastí, pokrývajú 34 krajín a sú k dispozícii v 28 jazykoch.

 
Hlavné oblasti:

  • dobrovoľníctvo
  • práca/pracovné miesta
  • vzdelávanie
  • vyjadrite svoj názor/zapojte sa a pomôžte zmeniť svet
  • kultúra&tvorivosť
  • sociálne začlenenie
  • mysli globálne
  • cestovanie/#Discover EU                                   
Europen Youth Portál umožňuje mladým vyjadriť svoj názor a aktívne meniť svet.  Európsky portál pre mládež je medziinštitucionálna iniciatíva Európskej únie.


Aktualizované: 27.4.2020