Zamestnávanie cudzincov

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín/občanov EÚ s miestom výkonu práce na území SR.
Komplexné informácie k problematike zamestnávania cudzincov nájdete na stránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.