Zamestnávanie cudzincov

Komplexné informácie k problematike zamestnávania cudzincov nájdete na stránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.