Zamestnávanie cudzincov

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín / občanov EÚ s miestom výkonu práce na území SR od 1.1.2019

Komplexné informácie k problematike zamestnávania cudzincov nájdete na stránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.