Nábor zamestnancov - formuláre na nahlásenie voľných pracovných miest

 

Cieľom EURES je pomôcť európskym zamestnávateľom nájsť pracovníkov, ktorých potrebujú na obsadenie svojich voľných pracovných miest, a poskytovať užitočné informácie o nábore na európskom pracovnom trhu.

Čo môže pre vás EURES urobiť? 

Európa ponúka veľa príležitostí pre zamestnávateľov, ktorí hľadajú špecifické odborné znalosti. Sieť EURES môže zamestnávateľom, najmä malým a stredným podnikom, poskytnúť personalizovanú službu na získanie potenciálnych pracovníkov, ktorí sú k dispozícii v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Ak sa chcete dozvedieť... 

...kde a ako robiť nábor pracovníkov/zamestnancov 

Použite jednu alebo niekoľko z nasledujúcich možností:

  • pozrite si informácie a štatistické údaje o pracovnom trhu podľa krajín v sekcii „Život a práca“;
  • vyhľadajte životopisy vhodných kandidátov a skontaktujte sa s nimi jednoducho prostredníctvom bezplatnej registrácie na „Môj EURES“ pre zamestnávateľov (pozrite si video);
  • kliknutím na „Inzerovanie pracovných miest“ zistite, ako uverejniť vaše pracovné miesta na portáli EURES;
  • kliknutím na „Nábory zamestnancov v zahraničí“ sa informujte o krokoch, ktoré by ste mali zvážiť pri náborovom konaní;
  • kliknutím na „Kalendár podujatí“ sa oboznámte o prebiehajúcich informačných a náborových podujatiach EURES v Európe.

...pravidlá a postupy platné pre vyslaných pracovníkov

Vyslaný pracovník je niekto zamestnaný v jednom členskom štáte EÚ, ale jeho zamestnávateľ ho dočasne vyslal vykonávať prácu v inom členskom štáte. Ak vaša organizácia bude potrebovať vyslať pracovníkov do iného členského štátu, pozrite si v sekcii „Nábory zamestnancov v zahraničí“ kontrolný zoznam o tom, čo by ste mali vedieť PRED náborom zamestnancov zo zahraničia. 

...viac o sieti a službách EURES 

Vyše 800 poradcov siete EURES je pripravených poskytnúť vám informácie a pomoc pri akýchkoľvek záležitostiach týkajúcich sa európskeho pracovného trhu. Okrem toho Verejné služby zamestnanosti a cezhraničné partnerstvá EURES v EHP majú často špecializované služby prispôsobené zamestnávateľom.

Nájdite kontaktné údaje:

  • poradcov EURES kliknutím na „Kontaktovať poradcu EURES“;
  • členov EURES a vnútroštátnych služieb zamestnanosti v „Odkazoch s podobným zameraním“.

Prednostne kontaktujte najbližšie verejné služby zamestnanosti a/alebo poradcu EURES vo vašej domovskej krajine alebo v regióne cezhraničného partnerstva na akékoľvek poradenské alebo náborové účely.

 

Nábor zamestnacov prostredníctvom siete EURES Slovensko

V prípade vášho záujmu o nábor zamestnancov prostredníctvom siete EURES Slovensko, prosíme o zaslanie vyplneného formulára "Nahláška voľného pracovného miesta" ktorémukoľvek EURES poradcovi.