Formuláre na nahlásenie voľných pracovných miest

V prípade Vášho záujmu o nábor zamestnancov prostredníctvom siete EURES, prosíme o zaslanie vyplneného formulára "Nahláška voľného pracovného miesta" ktorémukoľvek EURES poradcovi.