Príbehy úspešnej spolupráce

Ak máte otázky súvisiace s nábormi zamestnancov v zahraničí, kliknite na prepojenie Kontaktovať poradcu EURES a nájdite si svojho najbližšieho poradcu EURES.
Na inšpiráciu uvádzame niekoľko komentárov od zamestnávateľov, ktorí profitovali z náborov, a to buď pomocou poradcov EURES, alebo na veľtrhoch pracovných príležitostí organizovaných sieťou EURES:

 

Hubertus Elster e.K. Systemgastronomie, Nemecko

"Za firmu Hubertus Elster e.K. Systemgastronomie sídliacu v Bamberg, Nemecko, chcem poďakovať za pozvanie na veľtrh práce JobExpo 2017. Našou motiváciou bolo najmä osobne osloviť ľudí hľadajúcich prácu s odvahou vycestovať do zahraničia. Boli sme veľmi spokojní s úrovňou komunikácie pred samotným konaním, ako aj so samotnou organizáciou. Veľká vďaka patrí najmä EURES poradcom, ktorí nám boli počas oboch dní nápomocní a získali sme množstvo pre našu firmu dôležitých informácií. Nadviazali sme kontakt s niekoľkými perspektívnymi záujemcami a momentálne sme krátko pred podpisom pracovnej zmluvy s tromi z nich.

Alertec Group, Netherlands

Serge Terburg is area manager, South, for the Alertec Group in the Netherlands, which specialises in recruitment for the technical and construction sectors. “We were welcomed with open arms by EURES,” he says. “We spoke to lots of jobseekers, and the first workers have already started with our client. The high qualifications of Slovak workers, together with good language skills in English, means we and our clients are very satisfied.”

XXXLutz, Rakúsko

Firma XXXLutz sa zaradila medzi dvadsiatku najdynamickejších a najúspešnejších podnikov Európy. So svojimi cca 18 500 zamestnancami je významným partnerom na európskom pracovnom trhu.Približne od septembra roku 2010 ponúka rakúska firma XXXLutz voľné pracovné miesta aj pre stolárov zo všetkých regiónov Slovenska. Už približne 150 slovenských stolárov dostalo príležitosť uchádzať sa o miesto stolára – montážnika kuchynských liniek a nábytku. Z toho asi 50 z nich sa okamžite zamestnalo a dodnes pracuje priamo v Rakúsku v rôznych pobočkách firmy XXXLutz. Sme preto radi, že sa naša spolupráca rozvíja aj naďalej a vďaka spokojnosti na oboch stranách má tento rakúsky  zamestnávateľ stále veľký záujem o našich ľudí.

Sagius Uitzenders, Holandsko

„Haló, tu zástupca Holandskej personálnej agentúry SAGIUS, dovolal som sa na EURES?“ Takto začínal prvý kontakt, na základe ktorého sa rozbehol cez pracoviská EURES na ÚPSVaR v SR nábor vhodných zamestnancov. "Počas našej vzájomnej spolupráce po zhodnotení výsledkov ste nám v tomto roku v zlievarenskej firme Waeles v Holandsku veľmi dopomohli k úspechu . V tomto momente tu pracuje už vyše 50 ľudí zo Slovenska a to hlavne vďaka Vám. Rozhodli sme sa, že vstúpime do ďalšieho projektu a tým je druhá zlievareň - Componenta"