Digital Opportunity Traineeships

Digital Opportunity je pilotný projekt, ktorý v rokoch 2018 – 2020 ponúkne cezhraničné stáže až 6 000 študentom a čerstvým absolventom. Stážisti zúčastňujúci sa na projekte Digital Opportunity si zdokonalia digitálne zručnosti v oblastiach ako kybernetická bezpečnosť, veľké údaje, kvantová technológia, strojové učenie, digitálny marketing a vývoj softvéru. Prvé stáže sa začnú v júni 2018 a stážisti dostanú príspevok vo výške približne 500 EUR na mesiac. Tento pilotný projekt bude financovaný z programu Horizont 2020 a realizovaný prostredníctvom programu Erasmus+.

Cieľom programu vzdelávania Digital Opportunity Traineeships je pomôcť firmám obsadiť voľné pracovné miesta digitálne zručnými kandidátmi. Pre študentov a čerstvých absolventov môžu dočasné pracovné stáže predstavovať jedinečnú príležitosť ako si rýchlejšie rozvíjať digitálne zručnosti v porovnaní so štúdiom na škole a zlepšiť si pracovné vyhliadky.

 

Študenti môžu požiadať o pridelenie cez svoju univerzitu v súlade s postupmi univerzity pre stáže programu Erasmus+.

 

Preskúmajte projekt Digital Opportunity traineeships a pridajte sa!

Viac informácií:  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job