Digital Opportunity Traineeships

Digital Opportunity je pilotný projekt, ktorý v rokoch 2018 – 2020 ponúkne cezhraničné stáže až 6 000 študentom a čerstvým absolventom.

Stážisti zúčastňujúci sa na projekte Digital Opportunity si zdokonalia digitálne zručnosti v oblastiach ako kybernetická bezpečnosť, veľké údaje, kvantová technológia, strojové učenie, digitálny marketing a vývoj softvéru. Prvé stáže sa začnú v júni 2018 a stážisti dostanú príspevok vo výške približne 500 EUR na mesiac. Tento pilotný projekt bude financovaný z programu Horizont 2020 a realizovaný prostredníctvom programu Erasmus+.

Cieľom programu vzdelávania Digital Opportunity Traineeships je pomôcť firmám obsadiť voľné pracovné miesta digitálne zručnými kandidátmi. Pre študentov a čerstvých absolventov môžu dočasné pracovné stáže predstavovať jedinečnú príležitosť ako si rýchlejšie rozvíjať digitálne zručnosti v porovnaní so štúdiom na škole a zlepšiť si pracovné vyhliadky.
 
Študenti môžu požiadať o pridelenie cez svoju univerzitu v súlade s postupmi univerzity pre stáže programu Erasmus+.
 
Preskúmajte projekt Digital Opportunity traineeships a pridajte sa!
Stáž digitálne zručnosti - projekt EK z programu Ersamus+.

Viac informácií nájdete na stránke Európskej komisie v článku "Digital Opportunity traineeships: boosting digital skills on the job".
 
Aktualizované: 26.5.2020