Vraciate sa z Holandska? Vybavte si formulár U1 a E104, požiadajte o vrátenie daní

Pracovali ste v Holandsku a vraciate sa späť domov na Slovensko? Pred odchodom je potrebné vybaviť si formulár E301, inak označený aj PD U1. Tento formulár je potvrdením o vašej práci v Holandsku, kde sú uvedené doby, počas ktorých ste tu pracovali ako poistený zamestnanec. Pokiaľ budete po návrate na Slovensko žiadať o dávku v nezamestnanosti, budete ho potrebovať. 

O tento dokument možete požiadať UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), čo je vlastne holandská verzia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť o PD U1 môžete vybaviť online. Formulár je v angličtine. Je možné vyplniť aj holandskú verziu.

Žiadosť je možné podať už od doby 4 týždňov pred skončením vášho pracovného pomeru na území Holandska. Okrem vyplnenia základných údajov, ako je napríklad vaše číslo BSN, je potrebné zaslať aj pokiaľ možno čo najviac dokumentov týkajúcich sa Vašich zamestnaní v tejto krajine, zahŕňajúc kópiu poslednej pracovnej zmluvy a jej ukončenia. 

Po vyplnení je možné žiadosť spolu s prílohami odoslať emailom alebo poštou na v nej uvedené adresy.

Formulár PD U1 vám bude domov zaslaný v priebehu 6-8 týždňov.

Ak si občan po návrate zo zahraničia bude chcieť požiadať o niektorú z dávok na Slovensku, musí splniť viacero zákonných podmienok. Občania pracujúci v zahraničí by si mali vo vlastnom záujme uchovávať doklady, potvrdzujúce, že v určitom období v zahraničí skutočne pracovali a platili tam poistné. Ide najmä o pracovné zmluvy, výplatné pásky, či číslo sociálneho zabezpečenia.

Ak bude takýto občan po návrate zo zahraničia žiadaťo nemocenské dávky, je potrebné vyžiadať si formulár E104, prípadne akékoľvek iné potvrdenie potvrdzujúce doby nemocenského poistenia na účely peňažných dávok v chorobe a materstve. Ak uvedené potvrdenia mať nebude, Sociálna poisťovňa si ich vyžiada sama od príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v zahraničí, čo však môže to časovo neúmerne predĺžiť samotné konanie o dávke.

Pracovali ste v Holandsku a chceli by ste požiadať o vrátenie daní za predchádzajúci rok?

Pokiaľ nemáte DigiD číslo, je možné požiadať o pridelenie mena a hesla a urobiť si "Tax refund" online na tejto stránke www.belastingdienst.nl.

Aktualizované: 1.6.2020