Prezentácia českého zamestnávateľa M2C

Dňa 29.1.2019 sa uskutoční prezentácia českého zamestnávateľa Mark2 Corporation Czech a.s.

na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, v zasadačke č. 100 na prízemí

v čase od 9:00 do 15:00.

 

Ponúkané voľné pracovné miesta: Bezpečnostný pracovník