Tvoje prvé pracovné miesto EURES Nemecko

 

                   

  

Tvoje prvé pracovné miesto EURES Nemecko 

  • Ste vo veku 18 – 35 rokov?
  • Ste občanom členského štátu EÚ?
  • Máte riadny pobyt v členskom štáte EÚ?
  • Máte záujem nájsť si  prácu, stáž, alebo  odbornú prípravu v Nemecku?
  • Ste ochotný presťahovať sa do Nemecka za prácou, stážou alebo odbornou  učňovskou prípravou?  

Projekt „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ („Dein erster EURES-Arbeitsplatz“) je cielený mobilitný program financovaný Európskou komisiou zameraný na pracovnú mobilitu, na obsadenie voľných pracovných miest, pomocou ktorého si mladí ľudia vo veku od 18 do 35 rokov môžu nájsť prácu, stáž alebo odbornú učňovskú prípravu v Nemecku.   

 

Prostredníctvom programu Your First EURES Job môžete získať finančnú podporu na: 

  • Prípravný jazykový kurz alebo jazykový kurz počas zamestnania v Nemecku,
  • Cestovné náklady pri vycestovaní na pracovný pohovor do zahraničia,
  • Náklady spojené s presťahovaním sa do Nemecka,
  • Náklady na uznanie kvalifikácie a dokladov o vzdelaní,
  • Dodatočné cestovné náklady pre znevýhodnené skupiny. 

Všetci záujemcovia o projekt YFEJ Nemecko sa musia obrátiť na nemecké virtuálne uvítacie centrum. 

Kontakt:

Virtuelles Welcome Center
Villemombler Straße 76
53123 Bonn
 

Tel:  +49 228 713 1313
Fax: +49 228 713 1111
 

E-mail: [email protected] 

Web: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/content/1533717675170 

 

Bližšie informácie nájdete v príručke tu: