Profesijná kvalifikácia v Nemecku v oblasti starostlivosti o starého človeka

                                                                            

Profesijná kvalifikácia v Nemecku v oblasti starostlivosti o starého človeka

 

V Nemecku je čím ďalej tým viac starších ľudí, ktorí potrebujú pomoc a opateru. Avšak je tu veľký nedostatok vzdelaných ošetrovateľov.

 

V úzkej spolupráci uskutočňujú Centrála zahraničnej a odbornej sprostredkovateľne Spolkovej agentúry práce (štátna správa práce) a regionálne agentúry so zahraničnými úradmi práce spoločný medzinárodný projekt kvalifikácie: po Európe sa hľadajú záujemcovia, ktorí sa chcú kvalifikovať/vzdelať v Nemecku na odborného/ú ošetrovateľa/ku so zreteľom na ošetrovanie seniorov.

Kto sa môže uchádzať o účasť na projekte?

  

Uchádzať sa môžu osoby, ktoré …

  

 • sú približne vo veku medzi 23 a 45 rokov,

   

 • majú štátne občianstvo jedného z členských štátov Európskej Únie,

   

 • majú ukončené stredoškolské vzdelanie alebo maturitou,

   

 • vlastnia výpis z registra trestov bez záznamov,

   

 • sú motivované sa vyučiť povolaniu odborného ošetrovateľa a pracovať v Nemecku,

   

 • chcú absolvovať štyri roky náročného vzdelania najprv na ošetrovateľského/ú pomocníka/čku a potom na odborného/ú ošetrovateľa/ku, 

   

 • už majú prvé skúsenosti v oblasti ošetrovania starších ľudí a /alebo môžu preukázať veľkú motiváciu na vykonávanie tohto povolania,

   

 • sú ochotné intenzívne sa učiť nemčinu,

   

 • už majú znalosti nemeckého jazyka alebo iného cudzieho jazyka,

   

 • spĺňajúce formálne predpoklady pre získanie podpory prostredníctvom úradu práce.

   

Bližšie informácie nájdete v priloženom letáku.