Finančné príspevky cez mobilitné projekty Tvoje prvé pracovné miesto Nemecko a Reactivate Nemecko

                 

                                

                                  

Tvoje prvé pracovné miesto EURES (YFEJ) Nemecko

Reactivate (REACT) Nemecko

  • Ste vo veku 18 – 35 rokov (projekt YFEJ) alebo vo veku 35 rokov a viac (projekt REACT)?
  • Ste občanom členského štátu EÚ?
  • Máte riadny pobyt v členskom štáte EÚ?
  • Máte záujem nájsť si  prácu, stáž, alebo  odbornú prípravu v Nemecku?
  • Ste ochotný presťahovať sa do Nemecka za prácou, stážou alebo odbornou  učňovskou prípravou? 

Pomocou týchto projektov  si môžete nájsť prácu, stáž alebo odbornú učňovskú prípravu v Nemecku a zároveň získať finančnú podporu na:

  • Prípravný jazykový kurz alebo jazykový kurz počas zamestnania v Nemecku,
  • Cestovné náklady pri vycestovaní na pracovný pohovor do zahraničia,
  • Náklady spojené s presťahovaním sa do Nemecka,
  • Náklady na uznanie kvalifikácie a dokladov o vzdelaní,
  • Dodatočné cestovné náklady pre znevýhodnené skupiny.

Všetci záujemcovia o projekt YFEJ Nemecko a REACT Nemecko sa musia obrátiť na nemecké virtuálne uvítacie centrum. 

Virtuelles Welcome Center
Villemombler Straße 76
53123 Bonn 

Tel:  +49 228 713 1313
Fax: +49 228 713 1111 

E-mail: [email protected] 

Web: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/content/1533717675170 

 

Bližšie informácie nájdete v príručkách: