Projekt finančnej podpory mladých

Európska únia podporuje mladých Európanov, ktorí si hľadajú svoje miesto na pracovnom trhu. Patríte k nim aj Vy?

Príspevok EÚ na pohovor a presťahovanie sa za prácou do zahraničia
Ak uvažujete o práci, stáži alebo učňovskej príprave v niektorej z krajín EU alebo v Nórsku či na Islande (t.j. mimo vašej domovskej krajiny), získajte informácie o možnostiach finančnej podpory, ktorá vám pomôže naštartovať vašu kariéru kdekoľvek v Európe.

Prečítajte si viac o projekte Your First EURES Job a požiadajte o príspevok na
- vycestovanie na pracovný pohovor
- presťahovanie za prácou
- vzdelávací kurz (jazykový, resp. týkajúci sa vašej odbornosti)

Chyťte sa šance a vylepšite si svoju východiskovú situáciu pri vstupe na európsky trh práce!


Aktualizované: 4.2.2020